c

Skanska toteuttaa Rauman sahan rakennusteknisen kokonaisuuden

Lehdistötiedotteet 16.6.2020 8.30 CET

Skanska ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ovat sopineet uuden Raumalle rakennettavan sahan rakennusteknisten töiden toteuttamisesta.  

Havainnekuva uudesta Rauman sahasta. Kuva: Metsä Fibre

Projekti kattaa yhteensä noin 44 000 bruttoneliömetriä, ja kokonaisuuden isoimmat osuudet ovat sahalinjarakennus, tuore- ja kuivalajittelurakennus, paketointi sekä kuivaamo. Kuivaamon osalta Skanska toteuttaa perustuslaatan, jonka koko on hieman yli 20 000 neliömetriä. Lisäksi alueelle rakennetaan pienempiä rakennuksia, kuten seulomo, kuorimo sekä paketointi- ja lähtölogistiikan rakennus.

Skanska käynnistää rakennustyöt elokuun 2020 alkupuolella ja ne valmistuvat syyskuun lopussa 2021. Sahan laiteasennukset aloitetaan vaiheittain 2021 alkupuolella, ja tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

”Työturvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeä asia, ja Skanskan valintaa kumppaniksi puolsivat yhteneväiset turvallisuustavoitteet Metsä Fibren kanssa. Uskomme vahvasti, että Skanska vastaa rakentamiselle asetettuihin aikatauluihin ja laadullisiin vaatimuksiin”, Rauman sahaprojektin projektijohtaja Harri Haapaniemi kertoo.

”On hienoa päästä toteuttamaan merkittävää ja mielenkiintoista teollisuuden hanketta Raumalla. Työturvallisuus- ja aikatauluasiat olivat tärkeimpiä kriteerejä urakoitsijavalinnassa, ja näissä asioissa koemme pystyvämme tuomaan lisäarvoa hankkeelle”, kertoo tulosyksikön johtaja Kimmo Korkiamäki Skanskalta. 

Metsä Fibre investoi kokonaisuudessaan uuden Sahan rakentamiseen noin 200 miljoonaa euroa, ja uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Rakennettava saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Saha työllistää Suomessa suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussa noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla on noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Uusi sahatavaratuotanto myydään pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. 

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, tulosyksikön johtaja Kimmo Korkiamäki, puh. 040 5231 034, kimmo.korkiamaki[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestinnän asiantuntija Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Metsä Fibre Oy, Rauman sahaprojekti, projektijohtaja Harri Haapaniemi, puh. 0500 361 632

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia. www.metsafibre.com

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2019 lopussa 2 179 henkilöä Suomessa.