c

Skanska ja Varma rakentavat Pitäjänmäkeen uuden asuin- ja toimistokorttelin

Lehdistötiedotteet 12.6.2020 10.30 CET

Skanska ja Varma ovat sopineet uuden asuin- ja toimitilakorttelin rakentamisesta Helsingin Pitäjänmäkeen osoitteeseen Kutomotie 1. Rakentamisessa huomioidaan erityisesti ympäristönäkökohdat, kuten energiatehokkuus, hiilijalanjäljen pienentäminen ja kiertotalous.

Varman omistamien vanhojen teollisuusrakennuksien tilalle rakennetaan uusien omistusasuntojen lisäksi vuokra-asuntoja sekä toimisto-, palvelu- ja liiketiloja. Hankkeessa rakennetaan noin 700 uutta asuntoa sekä noin 7000 neliömetriä uusia toimitiloja. Hankkeen toteutuksen mahdollistavan asemakaavamuutoksen arvioidaan vahvistuvan vuoden 2020 aikana.

”Tavoitteenamme on kehittää korttelikokonaisuus, jonka toteutuksessa huomioidaan tulevaisuuden vaatimukset erityisesti energiatehokkuudessa ja muissa ympäristönäkökohdissa. Pyrimme pienentämään rakentamisen hiilijalanjälkeä Varman ja Skanskan yritystason tavoitteiden ja kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kiertotalouden osalta kiinnitämme huomiota muun muassa purkujätteen hyötykäyttöön, materiaalivalintoihin sekä asumisaikaisiin kierrätystä edistäviin ratkaisuihin. Hyvien liikenneyhteyksien varrelle, viihtyisäksi korttelikokonaisuudeksi rakentuvat asunnot soveltuvat erinomaisesti Varman vuokra-asunnoiksi”, sanoo Varman kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio.

Uudet rakennettavat asunnot ja toimitilat sijaitsevat Pitäjänmäentien varrella, Vihdintien kupeessa ja Raide-Jokerin tulevaa pysäkkiä vastapäätä.

Purkutyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä – korttelin rakennustyöt kestävät 2020-luvun loppuun

Pääosa korttelissa sijaitsevista huonokuntoisista rakennuksista on tarkoitus purkaa ensi syksyn 2020 aikana, ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2021 aikana. Korttelin rakennustöiden arvioidaan kestävän tämän vuosikymmenen loppuun.

Yhteistyösopimuksen mukaan Skanskan on tarkoitus ostaa noin kolmasosa korttelin asuntorakennusoikeudesta ja toteuttaa se omana omistusasuntotuotantonaan. Tavoitteena on, että Skanska toimii Varman omistukseen toteutettavien rakennusten urakoitsijana. Varma ja Skanska ovat tehneet yhteistyötä aiemmin muun muassa Mäkkylän, Leinelän ja Kivistön asuntorakentamishankkeissa.

”Pitäjänmäki on haluttu asuinalue myös omistusasumisen näkökulmasta, ja sen houkuttelevuus kasvaa entisestään Raide-Jokerin rakentamisen myötä. Kutomotien korttelista tulee viihtyisä ja monipuolinen kokonaisuus, jossa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristövastuullisuuteen. Yhteiselle hankkeelle on erinomaiset lähtökohdat ottaen huomioon Skanskan ja Varman samansuuntaiset tavoitteet kestävän kehityksen edistämisessä sekä hyvät kokemukset aiemmasta yhteistyöstä”, sanoo Skanska Kotien aluejohtaja Juhani Aspara.

Lisätiedot

Skanska Kodit, aluejohtaja Juhani Aspara, puh. 0400 736 718, juhani.aspara[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestinnän asiantuntija Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Varma, kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio, puh. 050 526 6886, sari.raunio[at]varma.fi

Varma, viestintäpäällikkö Suvi Vesterinen, puh. 040 555 8029, suvi.p.vesterinen[at]varma.fi

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2020 lopussa 46,3 miljardia euroa. www.varma.fi.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2019 lopussa 2 179 henkilöä Suomessa.

www.facebook.com/skanskafinland

www.skanska.fi/blogit