c

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeelle toinen sija Turvallinen infratyömaa 2019 -kilpailussa

Lehdistötiedotteet 23.4.2020 14.00 CET

Skanska Infran projekti menestyi hienosti INFRA ry:n organisoimassa kilpailussa saavuttaen toisen sijan MVR-mittauksiin perustuvassa kilpailusarjassa. Palkinnon sai Vt12 Lahden eteläisen kehätien hankeosa 1B MVR-indeksillä 98,72 %. Projektia toteuttaa VALTARI-allianssi.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12

INFRA ry:n organisoiman Turvallinen infratyömaa 2019 -kilpailun tavoitteena on paitsi palkita turvallisia työmaita, myös kiinnittää huomiota työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Valtakunnallisen kilpailun avulla levitetään MVR-mittarin käyttöä ja turvallisuushavainnointia yhä useampiin yrityksiin ja työmaille. MVR-mittauksessa havainnoidaan keskeisiä työmaan turvallisuustekijöitä asteikolla oikein/väärin.

”Projektilla on panostettu työturvallisuuteen huomattavasti, mikä näkyy työmaalla muun muassa LIFE – minä välitän -työturvallisuusohjelmamme kautta. Työturvallisuuskulttuuri on huomioitu työmaan alkuvaiheen aloitustilaisuudessa, jossa hankkeella työskentelevät ovat esimerkiksi tehneet omia lupauksiaan työturvallisuuteen liittyen. Työmaa on toiminut esimerkillisesti, ja haluankin onnitella kaikkia projektin parissa työskenteleviä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin”, kertoo toimialajohtaja Ari Huovila Skanskalta.

Turvallinen infratyömaa 2019 -kilpailu oli kaksiosaisen. Ensimmäisessä vaiheessa työmaat tekivät itse MVR-mittauksen. Viisi parasta pääsi jatkoon. Loppukilpailussa mittaukset teki aluehallintoviraston tarkastaja. Kolme parasta työmaata palkittiin, samoin kolme parhaiten turvallisuushavaintoja tekevää työmaata.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. VALTARI-allianssi on tilaajien Väylän, Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan sekä palveluntuottajien Skanska Infra Oy:n ja Pöyry Finlandin muodostama allianssi, joka toteuttaa Lahden eteläisen kehätien Lahden pään osuutta.

Lisätietoja:

INFRA Ry, Kati Kaskiala, elinkeinopoliittinen asiantuntija puh. 0400 663 550, kati.kaskiala[at]infra.fi

Skanska Oy, toimialajohtaja Ari Huovila, puh. 050 465 6119, ari.huovila[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestinnän asiantuntija Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Ville Lappalainen, puh. 040 758 1135, ville.lappalainen[at]avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta, puh. 0295 016 000, jukka.hietavirta[at]avi.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2019 lopussa 2 179 henkilöä Suomessa.