c

Skanska mielletään ympäristötietoisimmaksi rakennusyhtiöksi

Lehdistötiedotteet 6.4.2020 5.15 CET

Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys on säilynyt erittäin korkealla tasolla, kertoo eri toimialojen asiakastyytyväisyyttä mittaava yhtiö EPSI Rating.

As. Oy Vantaan Silkinrannan muuttovaiheen NPS oli 89,7 eli erinomaisella tasolla. Asiakkaamme kommentoi uutta asuntoaan seuraavasti: ”Kiitos kauniista kodista. Olin aiemminkin vakuuttunut Skanskan laadusta ja olen tyytyväinen voidessani todeta, että odotukseni palkittiin.”

Skanska onnistui toimialan keskiarvoa paremmin kaikissa imagon mittaamisen osa-alueissa, palvelun laadussa ja asiakasuskollisuudessa. Palvelunlaatua arvioitaessa Skanska sai rakennusyhtiöistä korkeimmat indeksipisteet, 84,8.

EPSI Ratingin uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyyttä mittaavan tutkimuksen mukaan jopa 39 prosenttia yleisväestöstä voisi harkita ostavansa asunnon Skanskalta.

”Skanska tunnetaan imagollisesti hyvin vahvaksi ja tunnetuksi yhtiöksi suomalaisten keskuudessa”, kertoo EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen.

”Skanskan toiminta-alueena Helsinki-Uusimaa on merkittävä, ja erityisen ilahduttavaa on, että vertailussa Skanska sijoittui tällä alueella kärkipaikalle asiakaskokemuksen osalta”, kertoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.

Tutkimuksen perusteella Skanskaa pidetään ympäristötietoisimpana rakennusyhtiönä. Skanska on ensimmäisiä rakennusyhtiöitä, jotka käyttävät RTS-ympäristöluokitusta asuntokohteidensa ympäristövastuullisuuden sertifioinnissa.

”Ympäristöasiat ovat erittäin tärkeitä asiakkaidemme keskuudessa ja niiden merkitys on kasvava. Asiakas on meille Skanskalla tärkein asia, ja keskitymme asiakaskokemukseen ja sen parantamiseen kaikessa mitä teemme. Pidän EPSI Rating -tutkimusta erittäin hyvänä rakennusliiketoiminnan kehittämisen kannalta ja tietysti myös koko toimialan läpinäkyvyyden lisäämiseksi”, Kuosma jatkaa.

Asunnon materiaalivalinnat, varustetaso ja pohjaratkaisun toimivuus olivat kaikkein painavimpia kriteerejä Skanskan uudisasunnon ostajille. Näiden lisäksi asiakkaamme arvottivat korkealle uudisrakennustemme energiatehokkuutta sekä asumisen ja rakennusprosessien ympäristöystävällisyyttä.

”Erittäin korkean asiakastyytyväisyyden lisäksi Skanska on hienosti onnistunut vastaamaan kuluttajien vaatimuksiin myös ympäristöasioita koskien, ja myös tästä Skanska saa erityistä kiitosta asiakkailtaan”, lisää Laitinen.

Kaikkiaan asiakkaiden odotukset uudisasuntorakentamisen suhteen ovat nousseet vuoden 2018 mittauksesta, myös Skanskaa kohtaan. Imago ja tuotelaatu ovat Skanskan asiakastyytyväisyyden merkittävimpiä perusteita, ja näiden tärkeys on noussut edellisvuodesta.

EPSI Rating on Pohjoismaiden johtava riippumaton yhtiö eri toimialojen yritysten asiakastyytyväisyyden tutkimisessa ja mittaamisessa. Rakennusalan jäsenyrityksille suunnatun tutkimuksen teetti Rakennusteollisuus RT.

Lisätietoja:

Skanska Kodit, myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma, puh. 040 844 8630, marja.kuosma[at]skanska.fi

Skanska Oy, markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski, puh. 040 501 9816, cristina.rinnetie-uski[at]skanska.fi

EPSI Rating Finland, maajohtaja Heidi Laitinen, puh. 050 4068 796, heidi.laitinen[at]epsi-finland.org 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2018 lopussa 2 152 henkilöä Suomessa.