c

Skanska ja sen allianssikumppanit toteuttamaan OYS:n uutta sairaalaa

Lehdistötiedotteet 27.2.2020 7.35 CET

Skanskan ja sen allianssikumppanit ovat allekirjoittaneet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sopimuksen Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakennuksen B-osan toteuttamisesta.

OYSin B-rakennus Kajaanintien risteyksestä katsottuna. Kuva: OYS 2030

Sopimuksen arvo Skanskalle on noin 190 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan sairaanhoitopiiri investoi B-osan rakennuksen toteutukseen noin 375 miljoonaa euroa. Hanke on osa OYS 2030 -ohjelman ensimmäistä vaihetta. Uudistamisohjelman avulla Oulun yliopistollisen sairaalan tilat ja toiminta päivitetään vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon tarpeisiin.

B-osan toteutusvaiheeseen kuuluu noin 59 000 bruttoneliömetriä uusien sairaalatilojen ja maanalaisten paikoitustilojen rakentamista Oulun Kontinkankaan sairaala-alueelle. B-osan toteuttaminen tapahtuu yhtä aikaa A-osan kanssa siten, että nämä muodostavat valmistuttuaan yhden kymmenkerroksisen kokonaisuuden, ydinsairaalan. B-rakennus ja A-rakennus valmistuvat ja otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Uuteen rakennuskokonaisuuteen sijoittuu monia hoitotyön kannalta kriittisiä toimintoja

OYS 2030-ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampion mukaan uusi sairaala rakennetaan ennen kaikkea vastaamaan sairaalan henkilökunnan ja potilaiden tarpeisiin. Rakentaminen toteutetaan siten, että väistötiloja joudutaan käyttämään mahdollisimman vähän, mutta samaan aikaan turvataan potilaiden keskeytyksetön hoito. Tilojen ja toimintojen suunnittelussa hyödynnetään laajasti esimerkiksi palvelumuotoilua ja kokemusasiantuntijoita.

Uuteen rakennuskokonaisuuteen toteutetaan tilat toiminnoille, joiden tulee toimia tehokkaasti vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä: päivystykselle, teho-osastoille, leikkaussaleille, synnytyspalveluille sekä niiden tarvitsemille tukipalveluille.

”Keväällä 2019 alkaneessa kehitysvaiheessa olemme yhteisesti allianssissa kehittäneet hankkeen läpiviemiseksi tarvittavia prosesseja ja määritelleet allianssin tavoitekustannukset perustuen asetettuihin toiminnallisiin ja teknisiin tavoitteisiin. Tästä on hyvä jatkaa hyvässä yhteistyössä hankkeen toteutusvaiheeseen, jossa B-rakennuksen on määrä valmistua yhtäaikaisesti jo rakenteilla olevan A-rakennuksen kanssa”, kuvailee B-allianssin projektipäällikkö Markus Pöllä Skanskalta.

Alliansseissa on monialaista osaamista

B-rakennuksen allianssiin kuuluvat sairaanhoitopiirin kumppaneina Skanska, Caverion Suomi Oy, Siemens Osakeyhtiö ja hankkeen rakennuttamisen asiantuntijatehtävistä ja suunnittelusta vastaava Tierna-ryhmä. Tierna-ryhmän jäsenet ovat A-lnsinöörit Oy, arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, UKI Arkkitehdit Oy ja Granlund Oy. A-rakennuksen toteutuksesta vastaavaan allianssiin kuuluvat NCC Suomi Oy, ARO Systems Oy, Siemens osakeyhtiö sekä Tierna-ryhmä. Monialaista osaamista tarvitaan hankkeen monitahoisuuden vuoksi ja myös siksi, että löydetään teknisesti ja käytännöllisesti parhaat ratkaisut

OYS 2030 -ohjelman yhteydessä toteutettavien uudisrakennusten merkittävimpiä hyötyjä potilaalle ovat parantuva hoidon laatu ja potilasturvallisuus. Suunnittelussa korostuvat myös muun muassa sairaalassa tehtävän työn tuottavuuden parantaminen ja resurssien joustava käyttö, tilojen ja toimintojen vakiointi sekä tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen ja tehokkaat logistiset ratkaisut. Tavoitteena on, että tiloista tulee viihtyisät, monikäyttöiset ja energiatehokkaat.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, B-allianssin projektipäällikkö Markus Pöllä, puh. 040 543 5699, markus.polla[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio, puh. 040 151 4005, kari-pekka.tampio[at]ppshp.fi

Veikko Laitila, projektijohtaja, Caverion Suomi Oy, puh. 040 066 0938, veikko.laitila[at]caverion.com

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2019 lopussa 2 179 henkilöä Suomessa.