c

Skanska Oy teki kaikkien aikojen parhaan tuloksensa Suomessa vuonna 2019

Lehdistötiedotteet 10.2.2020 14.00 CET

Skanska Oy -konsernin vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 24 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Liikevoitto kasvoi selvästi ja oli erinomaisella tasolla.

Skanska Oy:n tulosparannus tuli käytännössä Euroopan kemikaaliviraston rakennuksen myynnistä sijoittajalle.

Skanska AB:n raportointirakenteesta johtuen Skanska ei julkista Suomen markkinoilta kertynyttä liikevaihtoaan ja liikevoittoaan tilinpäätösraportointinsa yhteydessä. Skanskan Suomen-toimintojen tulos raportoidaan osana Skanskan pohjoismaisten liiketoimintojen kokonaisuutta. 

Skanska Oy -konsernin tilauskanta kasvoi lähes 17 % vuoteen 2018 nähden ja oli ennätyskorkea: lähes 1,1 miljardia euroa. Saatujen uusien tilausten määrä vuonna 2019 oli lähes miljardi.

Suurimmat tilaukset vuonna 2019 olivat Lippulaivan kauppakeskus (noin 170 miljoonaa euroa) sekä Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhintaurakka (noin 60 M €). Skanska myös myi kehittämänsä Euroopan kemikaaliviraston toimistotalon Helsingin Telakkarannassa (kaupan arvo noin 135 M €). Suurimmat saadut asuntourakkakokonaisuudet puolestaan olivat As. Oy Töölön Kesäkatu Auratumille (noin 50 M €) sekä Länsisatamankatu 37 Helsingin kaupungille (noin 47 M €).

Skanska on mukana useissa allianssihankkeissa ja muissa kehitys- ja toteutusvaiheesta koostuvissa hankkeissa. Näitä ovat mm. Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Kainuun uusi sairaala Kajaanissa, jonka ensimmäisessä osassa potilastyö on juuri käynnistynyt, Lohjan Laurentiustalo, sekä entisen Lastenklinikan tiloihin tuleva Puistosairaala Helsingissä. Kehitysvaiheessa ovat esimerkiksi OYS 2030 -hankkeeseen kuuluva ns. B-rakennus ja Ahveniston sairaala Assi.  

Skanska Oy, tilauskanta ja saadut tilaukset

EUR milj.

2019

2018

Tulouttamaton tilauskanta

1 096,1

939,6

Saadut tilaukset

988,4

1 046,8

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti kommentoi Skanska Oy:n vuoden 2019 tulosta:

”Voimme olla erittäin tyytyväisiä tulokseemme, sillä liikevaihdon kasvaessa säilytimme Suomessa kannattavuutemme erittäin hyvällä tasolla. Kannattavuutemme pysyi entisellään sekä asuntoprojektikehityksessä että rakentamispalveluissa, ja saavutimme hankkeidemme taloudelliset tavoitteet pääosin kautta linjan. Tulosparannus tuli käytännössä Euroopan kemikaaliviraston rakennuksen myynnistä sijoittajalle.

Tilauskantamme on vahva tasaantuvassa markkinassa, mikä tarkoittaa, että olemme aloittaneet vuoden 2020 tuloksen tekemisen hyvistä asemista, vaikka rakentamisen määrän ennustetaan tänä vuonna hieman supistuvan. Vuonna 2019 uusien tilausten määrä pieneni noin 6 % edellisestä vuodesta.

Vuonna 2019 myimme 817 asuntoa perustajaurakoimistamme kohteista, joka on kutakuinkin sama määrä kuin vuonna 2018 (797). Valmiiden myymättömien asuntojen varantomme on alhainen, mikä tarkoittaa, että meillä on mahdollisuuksia käynnistää hankkeita kasvukeskuksissa, joissa asuntokysyntä jatkuu vireänä. Asuntotarjontaamme suunnataan niin kuluttajille kuin yksityisille ja institutionaalisille sijoittajille.

Olemme sopeuttaneet asuntoaloituksiamme tasaantuvaan kysyntään koko maan tasolla, joten vuoden 2019 lopussa meillä oli rakenteilla 1 085 omaperusteista asuntoa eli selvästi vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa (1 375). Hyvin korkeiden lukemien jälkeen asuntorakentaminen on normalisoitumassa edellisten vuosien korkeasta tasostaan, mutta uskomme sen pysyvät silti melko vahvana vuonna 2020.

Vuonna 2019 työmaillamme sattui 58 poissaolon aiheuttanutta työtapaturmaa, ja tapaturmataajuutemme oli vuoden 2019 lopussa 6,0. Taajuus on parantunut vuoden 2018 tasosta (8,2) eli olemme menossa oikeaan suuntaan. LIFE – Minä välitän -työturvallisuusohjelmamme on läpäissyt käytännössä koko organisaation, ja jatkossa ulotamme sen vaikutukset myös työmaillamme työskenteleviin alihankkijoihin.

Tavoitteemme on rakentaa toiminnallamme parempaa yhteiskuntaa. Vuonna 2019 käynnistimme Mestari–kisälli-ohjelman, jossa tarjoamme mahdollisuuden nuorille kokeilla, olisiko rakennusala heitä varten. Nuoret työskentelevät kuuden kuukauden jakson työmaillamme kokeneiden henkilöiden ohjauksessa ja oppivat käytännön taitoja. Rakennusalan työnantajista olemme Universumin sekä opiskelijoita että ammattilaisia koskevissa tutkimuksissa toiseksi suosituin. Lisäksi nousimme Academic Workin nuorten ammattilaisten mielipiteitä mittaavassa tutkimuksessa 50 halutuimman työnantajan joukkoon.”

Alla olevassa taulukossa esitetään Skanskan asuntokappalemäärät Suomessa. Vuoden 2019 luvuissa ei ole enää mukana BoKlok-liiketoimintaa, ja tämän vuoksi BoKlok-asunnot on jätetty pois myös vuoden 2018 vertailuluvuista.

Asuntomyynti

2019

2018

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto, josta

817

797

+20

+3 %

Kuluttajien omaan käyttöön

416

476

–60

 –13 %

Piensijoittajille

299

277

+22

+8 %

Suursijoittajille

102

44

+58

+132 %

Neuvottelu-urakat

231

489

–258

–53 %

Yhteensä

1 048

1 286

–238

–19 %

         

Omaperusteinen tuotanto

2019

2018

Muutos, kpl

Muutos, %

      Aloitukset

541

885

–344

–39 %

      Valmistuneet

831

1 026

–195

–19 %

      Valmiit myymättömät

54

112

–58

–52 %

         

Rakenteilla

31.12.2019

31.12.2018

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto

1 085

1 375

–290

–21 %

Neuvottelu-urakat

621

516

+105

+20 %

Muu urakkatuotanto

1 299

981

+318

+32 %

Yhteensä

3 005

2 872

+133

+5 %

         

Valmistuneet

31.12.2019

31.12.2018

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto

831

1 026

–195

–19 %

Neuvottelu- urakat

145

572

–427

–75 %

Muu urakkatuotanto

335

1 016

–681

–67 %

Yhteensä

1 311

2 614

–1 303

–50 %

 

Skanska AB, rakentamispalvelut, liikevaihto, liikevoitto, tilauskanta ja saadut tilaukset

EUR milj.

2019

2018

Liikevaihto

15 077

15 390

      Pohjoismaat

5 631

5 636

      Yhdysvallat

6 482

6 369

      Keski-Eurooppa

2 963

3 386

Liikevoitto

356

107

      Pohjoismaat

217

212

      Yhdysvallat

94

-64

      Keski-Eurooppa

45

-41

Tilauskanta

17 513

18 718

      Pohjoismaat

5 881

6 008

      Yhdysvallat

9 299

9 305

      keski-Eurooppa

2 334

3 406

Saadut tilaukset

13 777

14 788

      Pohjoismaat

5 616

6 359

      Yhdysvallat

6 370

5 451

      Keski-Eurooppa

1 791

2 978

 

Skanska AB, asuntoprojektikehitys, liikevaihto ja liikevoitto

EUR milj.

2019

2018

Liikevaihto

1 179

1 047

      Pohjoismaat

1 067

933

      Keski-Eurooppa

112

114

Liikevoitto

113

147

      Pohjoismaat

98

132

      Keski-Eurooppa

15

14

 

Skanska AB, asuntoprojektikehitys, kappalemäärät

Kpl

2019

2018

Asuntoaloitukset, josta

3 407

4 480

      Pohjoismaat

2 847

3 512

      Keski-Eurooppa

560

968

Asuntomyynti, josta

3 853

3 653

      Pohjoismaat

3 203

2 968

      Keski-Eurooppa

650

685

Asuntoja rakenteilla, josta

7 130

7 539

      Pohjoismaat

5 672

5 969

      Keski-Eurooppa

1 458

1 570

Lisätietoja:

Skanska Oy, toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, puh. 040 560 2103, tuomas.sarkilahti[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanska AB:n tulostiedote löytyy osoitteesta: http://group.skanska.com/investors/reports-publications/interim-reports/

Skanska AB erittelee raportissaan tuloksen liiketoiminta-alueittain ja maantieteellisiin alueisiin jaettuna.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2019 lopussa 2 179 henkilöä Suomessa.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Se toimii valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Skanska hyödyntää toiminnassaan kaupungistumista ja väestörakenteen muutosta sekä on edelläkävijä vastuullisuudessa. Näin Skanska tarjoaa kilpailukykyisiä ratkaisuja yksinkertaisista monimutkaisiin toimeksiantoihin ja toteuttaa kestävää tulevaisuutta niin asiakkaillemme kuin lähiyhteisöillemme. Skanskan palveluksessa on noin 34 000 henkilöä. Skanska-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 16,7 miljardia euroa.