c

Skanska rakentaa Hollolaan uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lehdistötiedotteet 8.1.2020 8.40 CET

Skanska rakentaa Hollolan uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen, jossa saman katon alla tulevat toimimaan terveys- ja sairaanhoitopalvelut, ikääntyvien palvelut ja kuntoutus, työikäisten perhe- ja sosiaalipalvelut sekä kuvantaminen ja laboratorio.

Havainnekuva Hollolan sote-keskuksesta, jonka on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy.

Sosiaali- ja terveyskeskus rakennetaan nykyisen Salpakankaan terveyskeskuksen viereen osoitteeseen Terveystie 2. Rakentamisen suunnittelu on käynnissä ja rakennustyöt voidaan aloittaa maaliskuussa 2020. Rakennuksen arvioitu valmistumisajankohta on marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Hollolan kunta on teettänyt kohteen maanrakennustyöt, tontin putkityöt ja paikoitusalueen tukimuurin jo etukäteen, joten Skanska pystyy käynnistämään rakennustyöt viipymättä maaliskuussa 2020.

Uusi sosiaali- ja terveysasema rakennetaan kolmeen kerrokseen ja sen kokonaispinta-ala tulee olemaan yli 5 000 neliömetriä. Se korvaa nykyisen kunnan terveysaseman sekä aiemmin kunnanvirastolle sijoittuneet sosiaalitoimen tilat. Käyttäjinä tulee olemaan Hollolan kunnan ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueen asukkaita.

”Hankkeen tavoitteena on saada Hollolaan sosiaali- ja terveysasema, jossa väestön tulevat palvelutarpeet on ennakoitu asiakaslähtöisesti. Se tukee kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteita”, kertoo Hollolan Tilapalvelu Oy:n rakennuttajapäällikkö Tuomo Vesikko.

Sosiaali- ja terveysasemahankkeessa on pyritty ajanmukaiseen, synergiaa ja uusia toimintamalleja tukevaan ja tarkoituksenmukaiseen toimitilaratkaisuun. Tilankäytön joustavuus, tilaratkaisujen muunneltavuus, energiatehokkuus ja kestävyys on otettu huomioon hankkeen suunnittelussa. Arkkitehtuurista on vastannut lappeenrantalainen arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy.  

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, tulosyksikön johtaja Jarkko Koskipalo, puh. 040 017 4077, jarkko.koskipalo[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Hollolan Tilapalvelu Oy, rakennuttajapäällikkö Tuomo Vesikko, puh. 044 780 1440, tuomo.vesikko[at]hollola.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2018 lopussa 2 152 henkilöä Suomessa.