c

Euroopan kemikaaliviraston hanke RIL-palkinnon jaetulle kakkossijalle

Lehdistötiedotteet 21.11.2019 15.00 CET

Helsingin Telakkarannassa sijaitseva Euroopan kemikaaliviraston hanke ylsi jaetulle toiselle sijalle Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin tunnustuspalkintoa koskeneessa kilpailussa vuonna 2019.

Kemikaaliviraston hankkeessa vanhan Konepajahallin suojeltu julkisivu on korjattu entiseen loistoonsa. Kuva: Tuomo Jaakkola.

Toiselle sijalle kisassa yhdessä kemikaaliviraston kanssa nousi Tikkurilankosken padon purkaminen ja kosken kunnostaminen. Tunnustuspalkinto myönnettiin 14-kerroksiselle puukerrostalolle Lighthouse Joensuulle, viralliselta nimeltään Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellille.

Palkinnon saajan valitsi tänä vuonna kansanedustaja, diplomi-insinööri Juha Sipilä. Hän korosti valintaperusteissaan, että vieraili kaikissa kohteissa ja sai niistä hyvän ja perusteellisen kuvan.

”Olen painottanut RIL-Palkinnon sääntöjen mukaisesti valinnassani korkealaatuista, laadukasta ja innovatiivista suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja -osaamista”, Sipilä sanoo.

RIL-Palkinnon voittaja julkistettiin 21.11.2019 Säätytalolla. Juha Sipilä teki valintansa kolmen finalistin joukosta rakennusalan asiantuntijoista koostuva esiraadin arvioiden pohjalta. Kaikkiaan kilpailuun osallistui 11 tasokasta ehdotusta.

Helsingissä vuodesta 2007 toiminut Euroopan kemikaalivirasto muuttaa Hietalahden vanhalle telakka-alueelle uusiin toimitiloihinsa vuoden 2020 alussa. Skanskan projektinjohtourakkana toteuttama mittava hanke sisältää niin uudis- kuin korjausrakentamista. Erikoisuutena hankkeessa on esimerkiksi se, että kahdeksankerroksisen toimistorakennuksen viisi ylintä kerrosta on toteutettu suojellun Puutyöpaja-rakennuksen päälle. Puutyöpajan päälle sijoitettua uutta rakennusmassaa tukevat teräsliittopilarit, jotka lävistävät vanhan rakennuksen katon. Rakenne on erittäin vaativa, koska vain osa pilareista ulottuu ylimmästä alimpaan kerrokseen. Myös vanhat välipohjat on tuettu osin pilareihin.

Kemikaaliviraston kaltevaseinäiset komiteasalit, jotka on sijoitettu entiseen Konepajahalliin, toteutettiin tilan keskelle mustan kuution näköisellä teräsrakenteella. ”Komiteasalien sijoitteluun vaikuttivat vahvasti niiden korkean tason ääneneristysvaatimukset”, kertoo hankkeen työpäällikkönä toimiva Tuomo Jaakkola Skanskasta.

”Konepajahallin suojeltu julkisivu on korjattu entiseen loistoonsa, kun taas rakennuksen sisäpuolella kantavia kehärakenteita ja suojeltua siltanosturia lukuun ottamatta käytännössä kaikki uudistettiin täysin”, Jaakkola jatkaa.

Skanskan kehittämässä hankkeessa rakennuttajana toimii Kiinteistö Oy Telakkakatu 6, projektinjohtourakoitsijana Skanska Talonrakennus Oy, pää- ja arkkitehtisuunnittelijana L Arkkitehdit Oy sekä rakennesuunnittelijana Sweco Rakennetekniikka Oy.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL myöntää vuosittain RIL-Palkinnon rakennustyölle, -kohteelle tai -konseptille, joka on edistänyt kilpailuaikana parhaiten myönteistä rakennusteknistä ja yhteiskunnallista kehitystä maassamme.

Tunnustuksella palkitaan rakennuskohteita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista joko uutta kehittämällä tai olemassa olevaa tietoa luovasti soveltamalla. Kilpailussa on parina viime vuonna painotettu lisäksi muun muassa digitaalisten ratkaisuiden ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä sekä loppukäyttäjien huomioimista.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, työpäällikkö Tuomo Jaakkola, puh. 050 572 6099, tuomo.jaakkola[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

RIL, johtaja Henriikka Hellström, puh. 040 554 8857, henriikka.hellstrom[at]ril.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2018 lopussa 2 152 henkilöä Suomessa.