c

Kainuun uuden sairaalan ensimmäisen vaiheen rakennustyöt ovat edenneet loppusuoralle

Lehdistötiedotteet 9.9.2019 12.00 CET

Kainuun keskussairaalan uudisrakennuksen ensimmäinen vaihe on valmistumassa aikataulun mukaisesti. Lokakuun 2019 loppuun mennessä tilaajalle luovutetaan ns. kuuman sairaalan tilat eli päivystys, synnytys-, leikkaus- ja teho-osastot sekä pääosa vuodeosastoista. 

Kainuun uudessa sairaalassa tehdään parhaillaan mm. automaatioasennustöitä.

Rakennuksen käyttöönotto- ja muuttovaihe kestää tammikuun 2020 lopulle, jolloin potilastyö uusissa tiloissa alkaa. Toisen vaiheen rakennustyöt käynnistyvät helmikuussa 2020 vanhojen rakennusten purkamisella sekä maanrakennustöillä.

Vuonna 2017 käynnistyneestä allianssiurakasta vastaavat Skanska, Caverion Suomi, Sweco ja Kainuun sote. Rakentaminen käynnissä olevan sairaalan vieressä tuovat monia käytännön haasteita ja vaatimuksia. Turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, ja työmaalla onkin edetty ilman tapaturmia jo toista vuotta.

Uuden sairaalan tilat on suunniteltu toiminnallisesti tehokkaiksi hoitoprosessien näkökulmasta. Kaikessa toiminnassa tuetaan kuntoutusta ja potilaiden sujuvaa hoitoa. Rakennuksessa hyödynnetään uutta teknologiaa mm. logistiikassa, turvallisuudessa ja viestinnässä.

Potilastiloissa on korostettu selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä sekä viihtyisyyttä. Luonnonvalo, sisustusvärit sekä taide kuuluvat olennaisena osana hoitoympäristöön. 

Lue lisää hankkeesta täältä.