c

Skanska Oy teki erinomaisen tuloksen vuonna 2018

Lehdistötiedotteet 11.2.2019 9.00 CET

Skanska Oy -konsernin vuoden 2018 liikevaihto kasvoi lähes 3 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Liikevoitto kasvoi selvästi ja oli erinomaisella tasolla.

Skanska teki jälleen erinomaisen tulokset vuonna 2018.

Skanska AB:n raportointirakenteesta johtuen Skanska ei julkista Suomen markkinoilta kertynyttä liikevaihtoaan ja liikevoittoaan tilinpäätösraportointinsa yhteydessä. Skanskan Suomen-toimintojen tulos raportoidaan osana Skanskan pohjoismaisten liiketoimintojen kokonaisuutta.

Skanska Oy -konsernin saamien uusien tilausten määrä vuonna 2018 oli yli miljardi euroa. Tilauskanta kasvoi lähes 37 % vuoteen 2017 nähden.

Suurimmat tilaukset vuonna 2018 olivat Vt12 Lahden eteläisen kehätien hankekokonaisuuden Lahden pää (Skanskan osuus noin 161 miljoonaa euroa), Helsingin Kalasatamaan nouseva Kaupunkiympäristötalo Helsingin kaupungille (noin 83 M €) sekä Turun yliopiston entisen Juslenian paikalle nouseva monikäyttörakennus Aurum (noin 69 M €). Suurin saatu asuntourakkakokonaisuus puolestaan oli Helsingin kaupungille Jätkäsaareen toteutettava kokonaisuus (noin 42 M €). Lisäksi Skanska investoi Helsingin Telakkarantaan rakennettavaan Euroopan kemikaaliviraston tulevaan toimistorakennukseen 96 M €. Raportointikauden jälkeen on saatu tilauskantaan muun muassa toinen merkittävä asuntourakka kohtuuhintaisia asuntoja Helsingin kaupungille Jätkäsaareen (noin 47 M €).

Skanska on myös mukana useiden allianssihankkeiden kehitysvaiheessa ja muissa kehitys- ja toteutusvaiheesta koostuvissa hankkeissa. Näitä ovat Vt12 Lahden eteläisen kehätien hankekokonaisuuden Lahden pään lisäksi Kainuun uusi sairaala Kajaanissa, Lohjan Laurentiustalo, Hämeenlinnan Ahveniston sairaala, entisen Lastenklinikan tiloihin tuleva Puistosairaala Helsingissä sekä Jyväskylän yliopiston kirjaston uudistushanke.

Skanska Oy, tilauskanta ja saadut tilaukset

EUR milj.

2018

2017

Tulouttamaton tilauskanta

939,6

687,9

Saadut tilaukset

1 046,8

772,9

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti kommentoi Skanska Oy:n vuoden 2018 tulosta:

”Teimme Suomessa erinomaisen tuloksen: kohensimme jälleen kerran liikevoittoamme ja kannattavuuttamme selvästi. Tulosparannustemme sarja on jatkunut siis seitsemättä vuotta peräkkäin. Kannattavuutemme pysyi entisellä hyvällä tasollaan rakentamispalveluissa ja koheni reippaasti asuntoprojektikehityksessä.

Vuonna 2018 uusien tilausten määrä kasvoi 35 % edellisestä vuodesta. Uusien tilausten tilanne näyttää muutoinkin hyvältä, sillä suhdanteen hienoisesta hiljentymisestä huolimatta meillä on useita suuria hankeaihioita, jotka ovat tulossa tilauskantaamme vuoden 2019 aikana. Projektikehityksen ja urakkamarkkinan näkymät ovat siis edelleen suotuisat, vaikka rakentamisen määrä tulee tänä vuonna supistumaan vuoden 2018 korkealta tasolta.

Vuonna 2018 myimme 815 asuntoa perustajaurakoimistamme kohteista, joka on 178 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2017 (993). Kappalemäärän laskusta huolimatta liikevaihto on kuitenkin pysynyt samalla tasolla, koska myytyjen asuntojen keskihinta on vuonna 2018 kasvanut reilusti. Olemme suunnanneet tarjontaamme aikaisempaa voimakkaammin kuluttajille omaan käyttöön myytäviin asuntoihin. Niin yksityisille kuin institutionaalisille sijoittajille myytyjen asuntojen osuus on laskenut edellisestä vuodesta, vaikka sijoittajat ovat meille edelleen tärkeä kohderyhmä. Vuoden 2018 lopussa meillä oli rakenteilla 1 411 omaperusteista asuntoa eli 131 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa (1 542).

Asuntorakentaminen alkaa tänä vuonna hiipua edellisten vuosien korkeasta tasostaan, mutta pysyy silti melko vahvana vielä vuonna 2019. Rakennuskustannukset ovat nousseet ja osaavaa työvoimaa on rakennusalalla vaikea saada, joten suhdanteen hiljentyminen todennäköisesti helpottaa tilannetta. Infrainvestointien ennustettavuus on tällä hetkellä haastavaa, mutta kevään vaalien tulokset saattavat antaa suuntaa infra-alan näkymille.

Vuonna 2018 työmaillamme sattui 73 poissaolon aiheuttanutta työtapaturmaa, ja tapaturmataajuutemme oli vuoden 2018 lopussa 8,2. Taajuus on selvästi heikentynyt vuoden 2017 tasosta (6,8). Työturvallisuus työmailla on kärsinyt siitä, että työmailla on ollut aiempaa enemmän kokematonta työvoimaa, mikä on tuonut haasteita myös perehdytykseen. LIFE – Minä välitän -työturvallisuusohjelmamme jalkautus etenee suunnitelmien mukaisesti. Työturvallisuuskulttuurin muuttaminen on pitkäjänteistä työtä, ja halutut tulokset ottavat oman aikansa.

Tavoitteemme on rakentaa toiminnallamme parempaa yhteiskuntaa. Vuonna 2018 olemme jatkaneet panostuksiamme työhyvinvointiin ja esimerkiksi harjoitteluohjelmaamme. Näistä toimenpiteistä saimmekin hienon tunnustuksen, kun nousimme Universum-tutkimuksessa ihanteellisempien työnantajien rakennusalan ykköseksi ja koko tekniikan alan viidenneksi.”

Asuntotuotanto, kappalemäärät Suomessa

Asuntomyynti

2018

2017

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto, josta

815

993

–178

–18 %

Kuluttajien omaan käyttöön

494

527

–33

–6 %

Piensijoittajille

277

382

–105

–27 %

Suursijoittajille

44

84

–40

–48 %

Neuvottelu-urakat

489

315

+174

+55 %

Yhteensä

1 304

1 308

–4

–0 %

         

Omaperusteinen tuotanto

2018

2017

Muutos, kpl

Muutos, %

      Aloitukset

921

998

–77

–8 %

      Valmistuneet

1 052

908

+144

+16 %

      Valmiit

      myymättömät

113

67

+46

+69 %

         

Rakenteilla

31.12.2018

31.12.2017

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto

1 411

1 542

–131

–8 %

Neuvottelu-urakat

516

568

–52

–9 %

Muu urakkatuotanto

1 021

1 466

–445

–30 %

Yhteensä

2 948

3 576

–628

–18 %

         

Valmistuneet

31.12.2018

31.12.2017

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto

1 052

908

+144

+16 %

Neuvottelu-urakat

572

401

+171

+43 %

Muu urakkatuotanto

1 016

528

+488

+92 %

Yhteensä

2 640

1 837

+803

+44 %

Skanska AB, rakentamispalvelut, liikevaihto, liikevoitto, tilauskanta ja saadut tilaukset

EUR milj.

2018

2017

Liikevaihto

15 390

15 565

     Pohjoismaat

5 636

5 664

     Yhdysvallat

6 369

6 433

     Keski-Eurooppa

3 386

3 469

Liikevoitto

107

125

     Pohjoismaat

212

238

     Yhdysvallat

-64

-6

     Keski-Eurooppa

-41

-108

Tilauskanta

18 718

19 545

     Pohjoismaat

6 008

5 579

     Yhdysvallat

9 305

10 008

     keski-Eurooppa

3 406

3 958

Saadut tilaukset

14 788

15 748

     Pohjoismaat

6 359

5 676

     Yhdysvallat

5 451

6 711

     Keski-Eurooppa

2 978

3 361

 

Skanska AB, asuntoprojektikehitys, liikevaihto ja liikevoitto

EUR milj.

2018

2017

Liikevaihto

1 047

1 373

     Pohjoismaat

933

1 267

     Keski-Eurooppa

114

106

Liikevoitto

147

178

     Pohjoismaat

132

168

     Keski-Eurooppa

14

10

 

Skanska AB, asuntoprojektikehitys, kappalemäärät

Kpl

2018

2017

Asuntoaloitukset, josta

4 480

4 318

     Pohjoismaat

3 512

3 864

     Keski-Eurooppa

968

454

Asuntomyynti, josta

3 653

4 285

     Pohjoismaat

2 968

3 748

     Keski-Eurooppa

685

537

Asuntoja rakenteilla, josta

7 539

7 243

     Pohjoismaat

5 969

6 464

     Keski-Eurooppa

1 570

779

Lisätietoja:

Skanska Oy, toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, puh. 040 560 2103, tuomas.sarkilahti[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2018 lopussa 2 152 henkilöä Suomessa.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Se toimii valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Skanska hyödyntää toiminnassaan kaupungistumista ja väestörakenteen muutosta sekä on edelläkävijä vastuullisuudessa. Näin Skanska tarjoaa kilpailukykyisiä ratkaisuja yksinkertaisista monimutkaisiin toimeksiantoihin ja toteuttaa kestävää tulevaisuutta niin asiakkaillemme kuin lähiyhteisöillemme. Skanskan palveluksessa on noin 37 000 henkilöä. Skanska-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 16,6 miljardia euroa.