c

Skanska ja HUS solmineet kehitysvaiheen sopimuksen Puistosairaalan rakennuksen peruskorjauksen ensimmäisestä osasta Helsingissä

Lehdistötiedotteet 10.1.2019 10.54 CET

Skanska ja HUS ovat solmineet kehitysvaiheen sopimuksen Puistosairaalan kiinteistön peruskorjauksen ensimmäisestä osasta. Kyseessä on Meilahden sairaala-alueella sijaitseva entinen Lastenklinikka, josta viimeiset lastenyksiköt muuttivat syyskuussa Uuteen lastensairaalaan.

Ilmakuvassa näkyy vasemmalla entinen Lastenklinikka eli tuleva Puistosairaala. Oikealla puolella on Uusi lastensairaala. Kuva: HUS.

Puistosairaalan peruskorjaushanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa peruskorjataan noin puolet rakennuksesta. Tämä käsittää vanhan, vuosina 1946 ja 1986 valmistuneen osan peruskorjauksen sekä vuonna 2010 valmistuneen laajennusosan tilamuutokset. Kyseessä on sairaalan Paciuksenkadun puoleinen pää.

Toisen vaiheen peruskorjaustaso sekä tiloihin tulevat käyttäjät määrittyvät myöhemmin.

”Molempien vaiheiden tarkemmat korjaussuunnitelmat määritetään omissa kehitysvaiheissaan, joiden jälkeen teemme erilliset päätökset toteutuksista”, kertoo projektipäällikkö Lari Warva HUS-Kiinteistöt Oy:stä.

Skanska valittiin ensimmäiseen kehitysvaiheeseen ennen kaikkea hankkeen kilpailutuksessa saamiensa korkeiden laatupisteiden vuoksi. Yksi hankkeen päätavoitteista on tehdä sairaalasta terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö.

Ensimmäisen peruskorjausvaiheen on tarkoitus valmistua vuonna 2021.

Arvokkaan rakennuksen korjaus yhteistyössä museoviranomaisten kanssa

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus on suojeltu, minkä vuoksi muun muassa kaikista rakennuksen ja piha-alueiden muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöistä on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa. Esimerkiksi julkisivuun liittyvät korjaustoimenpiteet on tarkoin määritelty ja sairaalan puiston pihasuunnitelma on tehty yhdessä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Rakennustöiden häiriöt ympäristöön minimoidaan

Kun rakennustyöt alkavat, niitä tullaan tekemään käytössä olevien tilojen välittömässä läheisyydessä peruskorjauksen vaiheistamisen myötä.

”Työmaan ja sen ympäristön turvallisuuden ja häiriöttömyyden varmistaminen tulee olemaan toteutusvaiheen keskeisimpiä tavoitteita, ja tähän kiinnitetään huomiota jo suunnitteluvaiheessa”, toteaa tulosyksikön johtaja Urmas Soots Skanskasta.

Tietomallinnusta hyödynnetään kokonaisvaltaisesti

Rakennuksen olemassa olevat rakenteet on laserkeilattu ja lähtötilanteen tietomalli on mallinnettu keilauksen perusteella. Eri suunnittelualojen suunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti.

”Tietomalleja tullaan hyödyntämään hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa kokonaisvaltaisesti esimerkiksi suunnittelun ohjauksessa, hankintojen valmistelussa ja hankinnoissa, työturvallisuussuunnittelussa sekä tuotannon suunnittelussa ja tuotannossa”, Soots kertoo.

Peruskorjattuihin tiloihin HUSin aikuiskirurgiaa

Peruskorjauksen jälkeen Puistosairaalassa on 10 leikkaussalia sekä runsaasti polikliinisia sekä päiväkirurgisia toimintoja. Lisäksi toimenpidehuoneiden varustelulla mahdollistetaan, että kaikkia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä leikkaussalitiloissa. Vuodeosastoja tulee kahteen kerrokseen yhteensä 50 sairaansijaa.

Uudistettuun sairaalarakennukseen muuttaa vuonna 2021 muun muassa rintarauhaskirurgia-, plastiikkakirurgia- ja verisuonikirurgiatoimintoja, suu- ja leukasairauksien hoitoa ja kliinistä fysiologiaa.

Lisätietoja:

HUS-Kiinteistöt Oy, projektipäällikkö Lari Warva, lari.warva[at]hus.fi, puh. 050 428 7692

Skanska Talonrakennus Oy, tulosyksikön johtaja Urmas Soots, puh. 040 519 5670, urmas.soots[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2017 lopussa 2 086 henkilöä Suomessa.