c

Jyväskylän Kankaan Kangastornin arkkitehtuurikilpailu on ratkennut

Lehdistötiedotteet 13.6.2018 14.00 CET

Jyväskylän Kankaan Kangastorni-työnimellä kulkevan tornitalon arkkitehtuurikutsukilpailun on voittanut työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy ja Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy työllään ”Fabrick”. Kilpailun järjestivät Skanska ja Jyväskylän kaupunki.

Kangastorni_havainnekuva_1920x1080px-2

Arkkitehtikilpailulla haluttiin tarkastella vaihtoehtoisia ratkaisuja Kankaan Sydän II -asemakaava-alueelle rakennettavan tornitalon luonteeseen, hahmoon, materiaalivaihtoehtoihin ja olemukseen.

”Kilpailussa haluttiin löytää laadukas ja kustannustehokas julkisivuratkaisu, joka täyttää kaavan mukaiset perusvaatimukset korkealuokkaisesta, yksiaineisesta ja monoliittisesta kappalemaisesta arkkitehtuurista ja sopii näin alueen kaupunkikuvaan. Mukaan kutsuttiin kolme arkkitehtuuritoimistoa, joilta tiesimme saavamme hyvinkin erilaiset ratkaisuvaihtoehdot”, kertoo Skanskan kaavakehitysjohtaja Hille Kaukonen.

”Voittajaehdotus muodostaa yhtäaikaisesti hahmollisesti pelkistyneen mutta pinnaltaan monikerroksisen kaupunkikuvallisen kohokohdan. Rakennus sopeutuu onnistuneesti sekä kortteliinsa että Kankaalla tavoiteltavaan kaupunkisilhuettiin”, toteaa kaupunkikuva-arkkitehti Vesa Kantokoski Jyväskylän kaupungilta.

Työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy:n voittaneessa työssä Kangastornille oli suunniteltu veitsellä leikattu plastinen muoto, jonka tuomarit kokivat miellyttäväksi ja rauhalliseksi. Talon tiilipinnan ja sisäpinnan välille syntyi mielenkiintoinen syvyysvaikutelma, ja kattoväritys ja katon muoto oli otettu ansiokkaasti osaksi kokonaisuutta.

”Voittanut ehdotus oli lähimpänä asetettuja tavoitteita ja on jatkoa ajatellen kehittelykelpoisin. Se oli selkeä ja yksinkertainen perusratkaisu, joka sopii hahmoltaan hyvin Kankaan alueelle”, toteaa projektipäällikkö Seppo Koponen Skanskasta.

”Kankaan vanha tehdasmiljöö innoitti meitä konstailemattomaan ja yleisilmeeltään rauhallisen ajattomaan ratkaisuun, jossa on vahva materiaalin tuntu. Rakennuksen ulkoseinää ympäröivän tiilikehyksen väri vaalenee ja kevenee ilmeeltään asteittain ylös päin siirryttäessä. Kehyksen kahden kerroksen korkuiset aukotukset luovat rakennukseen normaalista poikkeavan mittakaavan, joka sopii maamerkkinä toimivan tornin luonteeseen. Tavoittelimme julkista kaupunkitilaa elävöittävää ratkaisua, jossa parvekkeet avautuvat reippaasti myös viereisen aukion suuntaan”, kertovat voittajatyön arkkitehdit Sami Vikström ja Karin Krokfors.

Kankaan Sydän II asemakaava-alue on jatkoa edellisille, jo lähes kokonaan toteutuneille kaava-alueille. Kangastornin luonnossuunnittelu käynnistyy välittömästi ja alustavan aikataulun mukaisesti ennakkomarkkinointi alkaa keväällä 2019.

Kankaan alueen kehittäminen monipuoliseksi asumisen, työpaikkojen, palvelujen ja virkistyksen alueeksi on lähivuosien merkittävin kaupunkikehityshanke Jyväskylän keskusta-alueella. Kankaalle sijoittuu noin 5 000 asukasta ja 2 100 työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä.

 

Lisätietoja:

Skanska Kodit, projektipäällikkö Seppo Koponen, puh. 040 835 2858, seppo.koponen[at]skanska.fi

Skanska Oy, markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski, puh. 040 501 9816, cristina.rinnetie-uski[at]skanska.fi

Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy, Sami Vikström, puh. 040 720 4724, vikstrom[at]arv.fi

Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy, Karin Krokfors, puh. 040 504 0442, ark[at]karinkrokfors.fi

Jyväskylän kaupunki, kaupunkikuva-arkkitehti Vesa Kantokoski, puh. 014 266 5194, vesa.kantokoski[at]jkl.fi