c

Skanskalle kärkisijoittuminen Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksessa

Lehdistötiedotteet 30.4.2018 8.00 CET

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt työturvallisuuden tasoluokitukset 78 työpaikalle, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Skanska Talonrakennuksen Pohjoinen alueyksikkö saavutti korkeimman Maailman kärjessä -tasoluokituksen yhdessä 28 muun jäsentyöpaikan kanssa.

Nollis Tasoluokitusmerkki - Taso 1

Vuoden 2017 tasoluokituksessa menestyneillä työpaikoilla on vakiinnutettu yhteisiä, säännöllisiä turvallisuuskäytäntöjä, joilla turvallisuus tehdään näkyväksi jokapäiväisessä arjessa. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkasteltiin muun muassa työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta. Lisäksi edellytettiin, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

"Ensimmäisen tason sijoitus tuntuu hienolta, sillä rakennusteollisuus toimii haasteellisessa, jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä. Olemme oivaltaneet ennakkosuunnittelun tärkeyden ja panostaneet työn turvallisuussuunnittelun laatuun. Työryhmän jäsenet pohtivat yhdessä alkavan työvaiheen riskejä ja sopivat toimenpiteistä. Työturvallisuutta edistävän suunnitteluhetken jälkeen kaikki ovat sitoutuneita toimimaan yhteisesti sovituilla pelisäännöillä", kiittelee Skanska Talonrakennus Pohjois-Suomen turvallisuuspäällikkö Yrjö Juustila.

Vuonna 2016 Skanska Oy sijoittui kolmannelle, Suuntana maailman kärki -tasolle. Skanska Suomi tähtää jatkossakin nollaan tapaturmaan. Turvallisempaa yrityskulttuuria ja asenteita muokataan muun muassa Skanskan LIFE – minä välitän -hankkeessa, jolla haetaan pysyviä muutoksia työntekijöiden tapaan asennoitua turvallisuuteen.

"Nolla tapaturmaa on tulevaisuudessakin realistinen tavoite. Olemme jo nähneet pitkiä tapaturmattomia jaksoja saavutettavan useassa Skanskan yksikössä ympäri Suomen", Juustila toteaa.

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jossa tavoite on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Foorumi on toiminut vuodesta 2003. Siihen kuuluu tällä hetkellä yli 400 työpaikkaa ympäri Suomen.

www.nollis.fi

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, Pohjois-Suomi, turvallisuuspäällikkö Yrjö Juustila, puh. 0400 123 714, yrjo.juustila[at]skanska.fi

Skanska Oy, turvallisuuspäällikkö Antti Leino, puh. 040 866 8551, antti.leino[at]skanska.fi

Skanska Oy, markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski, puh. 040 501 9816, cristina.rinnetie-uski[at]skanska.fi