c

Skanskan LIFE – minä välitän -hanke tähtää pysyviin muutoksiin tavassa suhtautua turvallisuuteen

Lehdistötiedotteet 20.4.2018 12.00 CET

Skanskalla on käynnistetty turvallisuuskulttuurin kehittämishanke LIFE – minä välitän. Hanke tähtää pysyviin muutoksiin tavassa suhtautua turvallisuuteen. Pyrkimyksenä on yrityskulttuurin muuttaminen siihen suuntaan, että ihmiset valitsevat päivittäin omasta halustaan turvalliset toimintatavat.

Skanskan LIFE - Minä välitän -hanke tähtää pysyviin muutoksiin tavassa suhtautua turvallisuuteen.

”Työturvallisuuden varmistamiseksi rakennusalalla on käytössä paljon ohjeistuksia ja työkaluja. Niistä ei ole pulaa. Jostakin syystä tapaturmia kuitenkin sattuu. Turvallisuudessa onkin pitkälti kysymys arjen valinnoista. Tätä haluamme tuoda vanhojen keinojen rinnalle”, selittää projektipäällikkö Taru Lankinen Skanskalta.

LIFE – minä välitän -hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen välittämisen ja vastuullisuuden kulttuuri, joka mahdollistaa ihmisten osallistumisen oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Lisäksi LIFE kannustaa ottamaan vastuuta omasta ja työkavereiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

”Kannustamme koko henkilöstöämme tekemään turvallisia ja terveellisiä valintoja päivittäin niin työssä kuin vapaa-ajallakin sekä keskustelemaan turvallisuudesta päivittäin. LIFE-tilaisuudetkaan eivät ole koulutuksia, vaan niissä keskustelutetaan, oivallutetaan, jaetaan omia kokemuksia ja haastetaan totuttuja ajattelutapoja. Kaiken lisäksi osallistujat tutustuvat toisiinsa paremmin, mikä lisää kiinnostusta ja välittämistä toisten hyvinvoinnista”, Lankinen kertoo.

LIFE-työpajoista on saatu erittäin hyvää palautetta. Osallistujat ovat kertoneet tilaisuuksien olevan vaikuttavia ja herättäviä. ”Moni on kuvaillut, että siellä on tullut vastaan asioita, joita ei ole ajatellut aikaisemmin. Joku on jopa sanonut, että tilaisuus on muuttanut häntä ihmisenä”, Lankinen iloitsee.

LIFE-hankkeen vaikutukset ulottuvat toki työpajatilaisuuksia pidemmälle. Erilaisilla toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että vaikutukset jatkuvat myös osallistujien arjessa ja omalla työmaalla.

Skanskan tavoitteena on olla rakennusalan johtava yritys työterveydessä, työturvallisuudessa ja hyvinvoinnissa. LIFE-hankkeen Skanska ulottaa vaiheittain koko henkilöstöönsä. ”Tämä on meille suuri panostus, mutta uskomme sen kannattavan. Teemme muutenkin hyvin paljon henkilöstömme terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi: Järjestämme esimerkiksi Nolla ammattitautia -työpajoja, teemme toimenpiteitä osatyökykyisten työuran jatkamiseksi ja seuraamme tietysti tyytyväisyyttä työterveyshuollon palveluihin”, luettelee Skanskan työhyvinvointipäällikkö Helena Pekkanen.

Kiinnostava esimerkki panostuksista työhyvinvointiin on myös Skanskalla käynnissä oleva älyvaatteiden testaus työergonomian edistämiseksi. Tuloksia siitä saadaan myöhemmin tänä vuonna.

”Hyödynnämme älyvaateteknologiaa lihaskuormituksen mittaamisessa. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin rakentajien työkykyriski, joten niiden ehkäisemiseen kannattaa panostaa. Selvitämme kuormittavia työvaiheita, -tehtäviä ja menetelmiä sekä riskitekijöiden määrää ja kestoa. Näin saamme objektiivista tietoa työn suunnitteluun ja opastukseen”, Pekkanen kertoo. ”Haluamme luoda hyviä käytäntöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa ja edistää hyvien käytäntöjen kehittymistä koko rakennusalalla.”

Skanska esitteli LIFE – minä välitän -hanketta perjantaina Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen työmaalla.

Lisätietoja:

Skanska Oy, projektipäällikkö Taru Lankinen, puh. 040 700 3288, taru.lankinen[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

#LIFEminävälitän

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2017 lopussa 2 086 henkilöä Suomessa.