c

Kantasairaalan allianssihankkeen kehitysvaiheen sopimus allekirjoitettu

Lehdistötiedotteet 28.3.2018 7.00 CET

Skanska, Sweco, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sekä arkkitehtisuunnittelusta vastaava Team Integrated ovat allekirjoittaneet Kantasairaala-hankkeen kehitysvaiheen sopimuksen Hämeenlinnassa.

Kantasairaala tullaan sijoittamaan Ahvenistontien varteen Kanta-Hämeen keskussairaalan nykyiselle tontille.

Team Integrated -työyhteenliittymän muodostavat helsinkiläiset arkkitehtitoimistot AW2-Arkkitehdit Oy ja Harris-Kjisik Oy sekä rotterdamilainen de Jong Gortemaker Algra.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus päätti helmikuussa valita Skanskan ja Swecon muodostaman Hämeen Sydän -ryhmittymän kumppanikseen allianssimallilla toteutettavaan hankkeeseen, jossa Hämeenlinnaan suunnitellaan ja rakennetaan uusi keskussairaala.

”Neuvottelumenettelyvaiheessa oli mukana kolme ryhmittymää. Huolellisessa tarjousten vertailussa ja laajasti henkilöstöämme osallistaneessa prosessissa voittajaksi selvisi Hämeen Sydän. Olemme iloisia kumppanista, jonka kanssa tavoittelemme uuden keskussairaalan parempaa toiminnallisuutta, tuottavuutta ja kustannusten hallintaa”, sanoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen.

Kehitysvaiheen sopimuksen allekirjoittamisesta alkaa allianssin kehitysvaihe. Sen keskeinen tehtävä on laatia yksityiskohtainen toteutussuunnitelma urakan suunnittelusta, rakentamisesta, luovutuksesta sekä kustannuksista.

”Allianssimalli on osoittanut toimivuutensa vaativissa rakennus- ja infrastruktuurihankkeissa”, toteaa Kantasairaala-hankkeen projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen. ”Kehitysvaiheessa suunnittelemme siis yhdessä, miten parhaiten päästään asetettuihin tavoitteisiin. Kehitysvaiheen aikana huomioimme myös asiakasnäkökulman, eli otamme työryhmiin mukaan asiakkaiden ja potilasjärjestöjen edustajia sekä lapsia”, Rikkilä-Kettunen jatkaa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme hyödyntämään sairaalojen ja terveydenhuollon tilojen rakentamiseen liittyvää pitkää kokemustamme ja asiantuntemustamme Kanta-Hämeen keskussairaalan hankkeessa. Allianssi on toteutusmalli, johon olemme harjaantuneet esimerkiksi hienosti etenevässä Kainuun sairaalahankkeessa”, kertoo Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti.

Hämeenlinnassa Ahveniston alueella sijaitseva nykyinen keskussairaalakokonaisuus on suurimmaksi osaksi rakennettu 1970-luvun lopussa ja on tullut käyttöikänsä päähän. Allianssihankkeen tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa nykyajan tarpeisiin vastaava keskussairaala. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 20.3., että uudisrakennus tullaan sijoittamaan Ahvenistontien varteen sairaalan nykyiselle tontille.

Kantasairaalan hankkeen kehitysvaiheen on tarkoitus kestää vuoden 2019 loppupuolelle, jolloin toteutusvaiheesta tehdään erillinen päätös. Uuden keskussairaalan rakentaminen alkaisi arviolta vuonna 2020. Hankkeen valmistumis- ja käyttöönottoaikataulut täsmentyvät kehitysvaiheen aikana.

Hankkeen suunnittelussa hyödynnetään laajasti ja monipuolisesti tietomallipohjaista suunnittelua sekä caveksi kutsuttua tilaa, jossa henkilöt voivat tarkastella sairaalan malliin perustuvia virtuaalitiloja 3D-lasien avulla.

Allianssihankkeella tarkoitetaan toteutusmallia, jossa hankkeen keskeiset osapuolet vastaavat suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä. Työskentelyssä periaatteena on avoimuus ja yhtenäinen päätöksenteko. Hankkeelle rakennetaan kaupallinen malli, joka palkitsee tai sanktioi osapuolia ennalta määriteltyjen tavoitekustannusten ja muiden avaintulostavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoja:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen, puh. 040 621 1225, eeva.rikkila-kettunen[at]khshp.fi

Hämeen Sydän -ryhmittymä, allianssin projektinpäällikkö Jari Törnqvist, puh. 040 080 2530, jari.tornqvist[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2017 lopussa 2 086 henkilöä Suomessa.