c

Skanskan 2+1-valmennusmalli on vakiinnuttanut paikkansa rakennusalan koulutuksessa Pirkanmaalla

Lehdistötiedotteet 12.3.2018 8.30 CET

Skanskan 2+1-valmennusmalli on vakiinnuttanut paikkansa Pirkanmaalla. Vuonna 2014 pilottina alkanut hanke on nyt Skanskan tapa kouluttaa tulevia ammattilaisia rakennusalalle yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

2+1-malli on nykypäivän mestari-kisälli-malli.

Käytännössä 2+1-malli on nykypäivän mestari-kisällimalli, jossa rakennusalan opiskelija saa ohjaajaksi kokeneen ammattilaisen. Ammattiopinnot kestävät oppilaitoksessa kolme vuotta, joista 2+1-mallissa teoriaopinnot käydään kahden ensimmäisen vuoden aikana. Kolmantena vuonna opiskelija voi jo aloittaa työt työmaalla oppisopimuksella.

Toimintamallia ovat olleet kehittämässä Skanska, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto VAAO, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus RT ry ja Aalto-yliopisto. Nyt Skanska, VAAO ja Tredu ovat allekirjoittaneet uuden yhteistyösopimuksen 2+1-mallin jatkosta.

”Pilotista on kuoriutunut hyvä käytäntö ja 2+1-malli on vakiintunut Skanskan konseptiksi yhteistyöhön ammattioppilaitosten kanssa. Meillä on hyvät kokemukset käytännön yhteistyöstä ja sen kehittämisestä ja olemme nyt kirjanneet yhteisesti sovitut asiat VAAOn ja Tredun kanssa. Jatkamme 2+1-valmennusmallin kehittämistä ja teemme mielellämme yhteistyösopimuksia, joissa on mukana myös uusia oppilaitoksia”, sanoo Skanska Talonrakennus Oy:n Länsi-Suomen aluejohtaja Panu Sivula.

”Tärkeintä on yhteinen tavoite: Nuori saa tutkinnon, oppilaitoksen työelämäyhteys vahvistuu, yritys saa ammattitaitoisia työntekijöitä ja yhteiskunta veronmaksajia”, summaa Sivula.

“Yhteistyö Skanskan kanssa on merkittävä avaus työelämän ja oppilaitosten erilaisille yhteistyömuodoille ja sitä kautta opiskelijoiden yksilöllisille poluille. Yhteistyönä kehitetyssä mallissa voittavat kaikki. Yritys saa täsmäkoulutettua työvoimaa, opiskelija pääsee oppisopimuksen kautta nopeasti kiinni työelämään ja oppilaitos saa paitsi hyvän yhteistyökumppanin, kuulee työelämän tarpeet ja pystyy myös rakentamaan yksilöllisiä opintopolkuja opiskelijoille. Skanska ja VAAO ovat olleet etulinjassa toteuttamassa ammatillisen koulutuksen reformin mukaista koulutusyhteystyötä”, kertoo VAAOn koulutusjohtaja Pirjo Hauvala.

”Nyt tehty yhteistyösopimus vahvistaa entisestään kumppanuuttamme Skanskan kanssa ja tukee sitä työtä, jota olemme tehneet jo useamman vuoden työelämälähtöisten toimintamallien ja koulutusreformin mukaisen toiminnan kehittämiseksi. Työpaikalla oppiminen ja sen merkitys lisääntyy koko ajan ja 2+1 malli-tarjoaa hyvän tavan sen toteuttamiseksi. Opiskelijoille se tarjoaa lisäksi erinomaisen väylän opintojen jälkeiseen työllistymiseen”, kertoo tekniikan toimialajohtaja Jari Rauhala Tredusta.

Mallin kehittäminen lähti ruohonjuuritason tarpeesta. Käytännön haasteena on työmaiden ammattimiesten eläköityminen ja jääminen pois työelämästä. Skanskan 2+1-malli tarjoaa käytännön toimintatapoja siihen, kuinka työuria voidaan pidentää, kun kiinnitetään huomiota työuran molempiin päihin eli sekä nuoriin että työuran loppupäässä työskenteleviin. Alan konkareiden osaamista voidaan hyödyntää ja siirtää käytännön taitoja ja hiljaista tietoa nuoremmille. Samalla eri sukupolvien välinen yhteistyö lisääntyy, ja eri-ikäisten näkökulmat ja ideat kehittävät työyhteisöä.

Skanskan 2+1-valmennusmalli palkittiin vuonna 2017 Sitran, sosiaali- ja terveysministeriön ja Työsuojelurahaston Työelämäpalkinnolla. Palkinto myönnetään työpaikoille, joiden toimintatavat ovat edistäneet elinikäistä oppimista, osaamisen kehittämistä, työssä jaksamista ja siten pitkiä työuria.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, aluejohtaja Panu Sivula, puh. 020 719 5323, panu.sivula[at]skanska.fi

Skanska Oy, markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski, puh. 040 501 9816, cristina.rinnetie-uski[at]skanska.fi

Valkeakosken ammattiopisto VAAO, koulutusjohtaja Pirjo Hauvala, puh. 044 9060 273, pirjo.hauvala[at]vaao.fi

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, tekniikan toimialajohtaja Jari Rauhala, puh. 040 506 9170, jari.rauhala[at]tampere.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2017 lopussa 2 086 henkilöä Suomessa.