c

Skanskan asuntohanke voittanut suurten työmaiden sarjan Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa

Lehdistötiedotteet 28.2.2018 14.30 CET

Skanskan asuntotyömaa on valittu työturvallisuudeltaan parhaaksi isoksi työmaaksi Uudenmaan vuoden 2017 työturvallisuuskilpailussa. As. Oy Keravan Kokonkulman työturvallisuusmittaustulos oli sarjan korkein.

Uudenmaan vuoden 2017 työturvallisuuskilpailun voittajat julkistettiin keskiviikkona 28.2. Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 – työturvallisuuseminaarissa Helsingissä.

Keravan Kokonkulman työmaalla vastaavana työnjohtajana toimi Mikael Tallberg ja työpäällikkönä Risto Mäkinen. Tallbergin mukaan työmaan työturvallisuuden tasoon vaikutti ratkaisevasti se, että hankkeen suunnitelmat olivat laadukkaat ja niihin oli aikaa perehtyä kunnolla ennen rakentamisen aloittamista. ”Myös työmaan ilmapiirillä on aina paljon merkitystä työsuojelun kannalta”, Tallberg toteaa.

Skanska Oy:n työturvallisuuspäällikkö ja Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtajana helmikuusta 2018 lähtien toiminut Antti Leino iloitsee isojen työmaiden sarjan voitosta. Samaan aikaan hän kuitenkin yhtyy julkisuudessa keskustelussa ilmenneeseen huoleen siitä, että rakentamisen noususuhdanne on rapauttanut työturvallisuuskulttuuria. Leino totesi hiljattain Rakennuslehdessä, että työmaiden työnjohdon on haasteellista pitää tilanne hallinnassa, kun urakoitsijoiden työtahti on kova ja työmaiden miehitys vaihtuu tiheään tahtiin. 

Leinon mielestä ei riitä, että työvaiheiden riskeistä keskustellaan kerran töiden alkaessa. Työmaalla tilanteet ja olosuhteet muuttuvat päivittäin, joten tällainen keskustelu olisi myös tarpeen joka päivä.

Skanskalla tapaturmatilannetta ei ole parin viime vuoden aikana onnistuttu kohentamaan. Vuonna 2017 yrityksen tapaturmataajuus oli 6,8, kun se vuonna 2015 oli alimmillaan eli 3,0. Yrityksessä on käynnissä monivuotinen LIFE – Minä välitän -työturvallisuusohjelma, jolla halutaan saada aikaan pysyviä muutoksia työturvallisuuskulttuurissa. ”Työturvallisuus vaatii pitkäjänteisyyttä: sitä, että päivittäin jaksetaan huolehtia esimerkiksi työmaiden siisteydestä ja järjestyksestä ja puuttua vaaratilanteisiin”, toteaa Leino.

Työturvallisuuskilpailun yhteydessä järjestettiin myös ideakilpailu, jonka avulla etsittiin keinoja työmaan turvallisuuden parantamiseksi. Jokapäiväisessä työssä syntyvät ideat ovat yksi hyvä tapa viedä rakentamisen turvallisuutta eteenpäin, mutta ideoita pitäisi myös jakaa muillekin kuin omaan käyttöön.

Ideakilpailun voittajaksi valittiin työmaa-aikaisesta sähköistyksestä aiheutuvien turvallisuusriskien poistamiseksi kehitetty ratkaisu. Samansisältöisiä palkittavia ehdotuksia tuli kilpailuun yhteensä neljä, minkä vuoksi palkinto jaettiin palkittujen kesken. Palkittujen joukossa oli kaksi skanskalaista: tuotantoinsinööri Ann-Maria Kivistö ja nuorempi työnjohtaja Juho Laurila.

Uudenmaan vuoden 2017 työturvallisuuskilpailun järjestivät alan keskeiset toimijat Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, Infra ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI ry. Samat tahot järjestävät työturvallisuuskilpailun myös vuonna 2018.                                                 

Lisätietoja:

Skanska Oy, työturvallisuuspäällikkö Antti Leino, puh. 040 866 8551, antti.leino[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Talonrakennusteollisuus ry:n Helsingin toimisto, aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen, puh. 0500 602 415, hannu.makinen[at]rakennusteollisuus.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2017 lopussa 2 086 henkilöä Suomessa.