c

Helsingin Herttoniemenrannassa sijaitsevaa asuntotonttia koskeva kutsukilpailu ratkesi

Lehdistötiedotteet 19.2.2018 7.00 CET

Skanskan ja Helsingin kaupungin järjestämä arkkitehtikutsukilpailu Herttoniemenrannassa sijaitsevasta asuntotontista on ratkennut. Kilpailun voittajaksi valittiin ehdotus ”Tetris”, jonka on laatinut Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy.

Havainnekuva Tetris-kilpailuehdotuksesta, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

Asuntotontti sijaitsee osoitteessa Reginankuja 3. Tontti on Skanskan omistuksessa, ja sille rakennettava hanke on Skanskan omaperusteista asuntotuotantoa. Rakennustöiden on suunniteltu alkavan vuoden 2018 aikana, jolloin hanke valmistuisi arviolta 2019–2020. Helsingin kaupunki on aloittanut tonttia ympäröivien ranta- ja katualueiden toteutussuunnittelun. Tavoitteena on, että yleiset alueet valmistuvat yhtäaikaisesti asuntohankkeen toteuttamisen kanssa tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna, ja siihen osallistui neljä arkkitehtitoimistoa: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy, Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy ja Avarc Arkkitehdit Oy. Kilpailussa tavoiteltiin kaupunkikuvallisesti korkeatasoista suunnitelmaa asuinkerrostalosta ja sen piha-alueesta. Kohteen naapurusto kutsuttiin ottamaan kantaa kilpailuehdotuksiin Helsingin kaupungin Kerrokantasi-palvelussa sekä asukasillassa tammikuussa 2018.

Kilpailun voittajaksi ja samalla tontin jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin ehdotus ”Tetris”, jonka tekijäksi osoittautui nimikuorien avaamisen jälkeen Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy. Ehdotus oli paitsi kilpailun arviointiryhmän suosikki, myös yksi naapuruston suosikeista.

”Ehdotusten yleistaso oli hyvä, ja kilpailun tuloksena saatiin neljä erilaista tulkintaa paikan rakentamisen mahdollisuuksista. Tuomaristo piti tärkeänä, että tontin merkittävä asema kaupunkirakenteessa, merellinen sijainti ja erilaiset näkymät olisi hyvin huomioitu arkkitehtuurissa. Suunnitteluratkaisussa tuli ottaa huomioon niin hienot merinäköalat rakennuksesta käsin kuin myös näkymät ympäröivästä kaupunkirakenteesta ja naapurirakennuksista siten, että uudisrakennuksen valmistuttuakin sen takana olevista rakennuksista olisi tarjolla näkymiä merelle. Samoin maantasokerroksen ilmettä koko rakennuksen osana ja suhteessa paikkaan pidettiin tärkeänä”, toteaa suunnittelukilpailun arviointiryhmään osallistunut Skanska Kotien aluejohtaja Juhani Aspara.

”Voittanut kilpailuehdotus on arkkitehtuuriltaan raikas ja kokonaisotteeltaan korkeatasoinen. Ratkaisu ottaa myös merellisen sijainnin erittäin hyvin huomioon. Rakennusmassan sisäänveto ensimmäisen kerroksen päällä on erittäin kiinnostava ja innovatiivinen ratkaisu”, totesi arviointiryhmä lausunnossaan.

Rakennettava tontti sijaitsee Laivalahden puistotiestä ja Reginankujasta muodostuvan kokonaisuuden päätteenä meren rannassa, Tullisaarenselälle antavan niemekkeen kärjessä. Tontti kaavoitettiin alun perin hotellirakennusta varten. Kaavamuutos asuinrakentamista varten laadittiin, kun toteutukseen johtavaa hotellihanketta ei syntynyt. Asemakaavan muutos on tullut voimaan vuonna 2015.

Niemekkeen kiertävä rantaraitti rakennetaan muutaman vuoden kuluessa valmiiksi, laiva- ja venepaikkojen määrää lisätään sekä niemen kärkeen raitin varrelle sijoitetaan kahvilarakennus. Herttoniemen metroaseman seutu kasvavine palveluineen on noin kilometrin kävelymatkan etäisyydellä. Alueella on koulu ja useita päiväkoteja.

Lisätietoja:

Skanska Kodit, aluejohtaja Juhani Aspara, puh. 0400 736 718, juhani.aspara[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2017 lopussa 2 086 henkilöä Suomessa.