c

Skanska Oy kasvatti jälleen liikevoittoaan vuonna 2017

Lehdistötiedotteet 2.2.2018 8.30 CET

Skanska Oy -konsernin vuoden 2017 liikevaihto supistui hienokseltaan vuoteen 2016 nähden. Liikevoitto kasvoi kuitenkin selvästi.

Skanska Oy paransi vuonna 2017 tulostaan jo seitsemättä vuotta peräkkäin.

Skanska AB:n uudesta raportointirakenteesta johtuen Skanska ei julkista Suomen markkinoilta kertynyttä liikevaihtoaan ja liikevoittoaan vuodelta 2017 tilinpäätösraportointinsa yhteydessä. Skanskan Suomen-toimintojen tulos raportoidaan osana Skanskan pohjoismaisten liiketoimintojen kokonaisuutta.

Uusien tilausten määrä oli 772,9 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi 8 % vuoteen 2016 nähden.

Suurimmat uudet tilaukset vuonna 2017 olivat Olympiastadionin uudistushanke Helsingissä (noin 156 miljoonaa euroa) sekä Kainuun uusi sairaala Kajaanissa (Skanskan osuus noin 69 M €). Suurin saatu asuntourakkakokonaisuus puolestaan oli Helsingin kaupungille Gustaf Wilhelm -korttelissa Sompasaaressa (yhteensä noin 38 M €). Raportointikauden jälkeen on saatu tilauskantaan muun muassa louhintaurakka Outokumpu Chromelle Kemin kaivoksella.

Skanska Oy, tilauskanta ja saadut tilaukset

EUR milj.

2017

2016

Tulouttamaton tilauskanta

687,9

639,2

Saadut tilaukset

772,9

690,4

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti kommentoi Skanska Oy:n vuoden 2017 tulosta:

”Teimme Suomessa erinomaisen tuloksen: kohensimme jälleen kerran liikevoittoamme ja kannattavuuttamme selvästi. Olemme näin parantaneet tulostamme kuudetta vuotta peräkkäin. Kannattavuutemme nousi sekä rakentamispalveluissa että asuntoprojektikehityksessä.

Uusien tilausten määrä vuonna 2017 kasvoi 12 % edellisestä vuodesta. Uusien tilausten tilanne on muutenkin valoisa, sillä meillä on useita hyviä hankeaihioita, joiden uskomme vahvistavan edelleen tilauskantaamme vuoden 2018 aikana. Projektikehityksen ja urakkamarkkinan näkymät ovat siis edelleen hyvät, sillä rakentamisen määrä tulee tänä vuonna säilymään vuoden 2017 varsin korkealla tasolla.

Vuonna 2017 myimme 993 asuntoa perustajaurakoimistamme kohteista, mikä on käytännössä täysin sama määrä kuin edellisenä vuonna (991). Kuluttajille omaan käyttöön myytävien asuntojen määrä on selvästi kasvussa ja niin yksityisille kuin institutionaalisille sijoittajille myytyjen asuntojen osuus laskenut. Asuntoprojektikehityksessä liikevaihdon ja liikevoiton kasvu johtuukin osittain tästä myynnin rakenteen muutoksesta sekä siitä, että asuntohankkeemme kiinnostavat ostajia ja niiden sijainnit ovat houkuttelevia. Vuoden 2017 lopussa meillä oli rakenteilla 1 542 omaperusteista asuntoa eli 90 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa (1 452).

 Vuonna 2018 koko maan tasolla rakentamisen volyymien kasvuvauhti hiljenee, mutta esimerkiksi asuntorakentaminen pysyy vielä vuonna 2018 korkealla tasolla. Koska asuntoja valmistuu pitkän aikavälin kysyntää selvästi enemmän, saattaa alueellisesti näkyä hetkellistä ylitarjontaa.

Vuonna 2017 työmaillamme sattui 54 poissaolon aiheuttanutta työtapaturmaa, ja tapaturmataajuutemme oli vuoden 2017 lopussa 6,8. Taajuus on suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2016 (6,4). Meillä on käynnissä monivuotinen LIFE – Minä välitän -työturvallisuusohjelma, jolla haluamme saada aikaan pysyviä muutoksia työturvallisuuskulttuurissamme. Meidän on myös päivittäin jaksettava kiinnittää huomiota esimerkiksi työmaiden siisteyteen ja järjestykseen. Se kantaa hedelmää, jos emme tingi kurinalaisuudesta ja puutumme vaaratilanteisiin aina kun niitä havaitsemme.

Tavoitteemme on rakentaa toiminnallamme parempaa yhteiskuntaa. Vuonna 2017 olemme työskennelleet tämän tavoitteen eteen esimerkiksi antamalla Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoille työturvallisuuskorttikoulutusta sekä 2+1-valmennusmallimme kautta. 2+1-malli sai sosiaali- ja terveysministeriön ja Sitran myöntämän palkinnon Tahdonvoimaa työhyvinvointiin -tapahtumassa. Kyseessä on nykypäivän mestari-kisällimalli, jolla olemme onnistuneet pidentämään sekä nuorten että vanhempien ammattilaisten työuria.”

 

Asuntotuotanto, kappalemäärät Suomessa

Asuntomyynti

2017

2016

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto, josta

993

991

+2

0 %

Kuluttajien omaan käyttöön

527

453

+74

+16 %

Piensijoittajille

382

375

+7

+2 %

Suursijoittajille

84

163

-79

-48 %

Neuvottelu-urakat

315

511

-196

-38 %

Yhteensä

1 308

1 502

-194

-13 %

         

Omaperustei-nen tuotanto

2017

2016

Muutos, kpl

Muutos, %

      Aloitukset

998

1 081

-83

-8 %

      Valmistuneet

908

597

+311

+52 %

      Valmiit

      myymättömät

67

79

-12

-15 %

         

Rakenteilla

31.12.2017

31.12.2016

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto

1 542

1 452

+90

+40 %

Neuvottelu- urakat

568

685

-117

-17 %

Muu urakkatuotanto

1 466

1 405

+61

+4 %

Yhteensä

3 576

3 542

+34

+1 %

         

Valmistuneet

31.12.2017

31.12.2016

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto

908

597

+311

+52 %

Neuvottelu- urakat

401

430

-29

-7 %

Muu urakkatuotanto

528

641

-113

-18 %

Yhteensä

1 837

1 668

+169

+10 %

Skanska AB, rakentamispalvelut, liikevaihto, liikevoitto, tilauskanta ja saadut tilaukset

EUR milj.

2017

2016

Liikevaihto

15 565,4

14 572,4

      Pohjoismaat

5 663,5

5 382,6

      Yhdysvallat

6 432,9

5 740,7

      Keski-Eurooppa

3 469,0

3 449,2

Liikevoitto

125,0

374,4

      Pohjoismaat

238,4

224,9

      Yhdysvallat

-5,5

123,4

      Keski-Eurooppa

-107,9

26,1

Tilauskanta

19 544,7

20 723,8

      Pohjoismaat

5 578,7

5 713,5

      Yhdysvallat

10 007,7

10 955,5

      keski-Eurooppa

3 958,3

4 054,7

Saadut tilaukset

15 748,0

17 977,2

      Pohjoismaat

5 676,3

5 911,7

      Yhdysvallat

6 710 6

8 229,8

      Keski-Eurooppa

3 361,1

3 835,7

Skanska AB, asuntoprojektikehitys, liikevaihto ja liikevoitto

EUR milj.

2017

2016

Liikevaihto

1 373,1

1 400,6

      Pohjoismaat

1 267,0

1 297,5

      Keski-Eurooppa

106,1

103,2

Liikevoitto

178,0

169,5

      Pohjoismaat

168,5

159,3

      Keski-Eurooppa

9,5

10,1

Skanska AB, asuntoprojektikehitys, kappalemäärät

Kpl

2017

2016

Asuntoaloitukset, josta

4 318

4 848

      Pohjoismaat

3 864

4 379

      Keski-Eurooppa

   454

   469

Asuntomyynti, josta

4 285

4 603

      Pohjoismaat

3 748

4 106

      Keski-Eurooppa

   537

   497

Asuntoja rakenteilla, josta

7 243

7 421

      Pohjoismaat

6 464

6 480

      Keski-Eurooppa

   779

   941

Lisätietoja:

Skanska Oy, toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, puh. 040 560 2103, tuomas.sarkilahti[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanska AB:n tulostiedote löytyy osoitteesta: http://group.skanska.com/investors/reports-publications/interim-reports/

Skanska AB erittelee raportissaan tuloksen liiketoiminta-alueittain ja maantieteellisiin alueisiin jaettuna.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2017 lopussa 2 086 henkilöä Suomessa.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Se toimii valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Skanska hyödyntää toiminnassaan kaupungistumista ja väestörakenteen muutosta sekä on edelläkävijä vastuullisuudessa. Näin Skanska tarjoaa kilpailukykyisiä ratkaisuja yksinkertaisista monimutkaisiin toimeksiantoihin ja toteuttaa kestävää tulevaisuutta niin asiakkaillemme kuin lähiyhteisöillemme. Skanskan palveluksessa on noin 41 000 henkilöä. Skanska-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 16,7 miljardia euroa.