c

Lahden eteläisen kehätien Lahden pään allianssikumppaniksi valittiin Skanskan ja Pöyryn konsortio

Lehdistötiedotteet 28.6.2017 11.00 CET

Liikennevirasto on valinnut Lahden eteläisen kehätien Lahden pään toteutuksen allianssikumppaniksi Skanskan ja Pöyryn muodostaman konsortion.

Karttakuva Lahden eteläisen kehätien Lahden päästä

Skanska Infra Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n VALTARI-tarjoajakonsortio oli yksi neljästä allianssihankinnan neuvottelukierrokseen osallistuneesta konsortiosta. Hankkeen hankintavaihe on kestänyt koko kevään ja alkukesän 2017.

”Uskomme, että monipuolisen ja kattavan hankintaprosessin takia edellytykset allianssin vaatimalle syvälliselle yhteistyölle VALTARIN:n kanssa ovat erinomaiset”, sanoo projektipäällikkö Janne Wikström Liikennevirastosta.

”On ilo tulla valituksi mukaan kehittämään ja toteuttamaan yhtä tämän hetken merkittävimmistä infrahankkeista. Lahden eteläisen kehätien Lahden pään toteutukseen sisältyy useita teknisesti vaativia rakennuskohteita, joissa pääsemme hyödyntämään laajaa osaamistamme ja kokemustamme. Meillä on erittäin hyviä kokemuksia allianssimallista, joten odotuksemme erinomaisen lopputuloksen aikaan saamisesta ovat korkealla”, sanoo toimitusjohtaja Ari Huovila Skanska Infra Oy:stä.

"Pöyryllä olemme innoissamme päästessämme yhdistämään tiesuunnittelu-, tunnelisuunnittelu- ja allianssiosaamistamme yhdessä Liikenneviraston ja Skanskan kanssa tämän merkittävän infrahankkeen parhaaksi", kertoo Pöyry Finland Oy:n infraliiketoiminnan johtaja Mikko Inkala.

Hankkeeseen kuuluva kokonaisuus alkaa Okeroisten eritasoliittymän länsipuolelta ja päättyy hankealueen rajalle Kujalaan. Siihen sisältyvät muun muassa Launeen ja Kujalan sekä mahdollisesti Nikulan eritasoliittymät, valtatien 12 kaksiajoratainen osuus välillä Okeroinen–Kujala sekä valtatien 4 lisäkaistat Joutjärven eritasoliittymään asti. Merkittäviä rakennuskohteita ovat lisäksi Patomäen ja Liipolan tunnelit sekä 12 siltakohdetta.

Kehitysvaiheen allianssisopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua 27.6.2017 tehdystä hankintapäätöksestä, ellei päätöksestä tehdä valituksia.

Allianssimalli tarkoittaa tiivistä yhteistyötä hankkeen tilaajan, suunnittelijoiden ja rakentajien välillä

Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Mallissa tilaajalla ja tuottajilla on yhteinen organisaatio, toimitilat ja tavoitteet sekä yhdessä hyväksytty tavoitekustannus. Kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken. Riskit ja hyödyt jaetaan kaikkien osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa.

Allianssiurakka koostuu yleisesti kahdesta osakokonaisuudesta: kehitysvaiheesta ja toteutusvaiheesta. Näistä kummastakin laaditaan omat allianssisopimuksensa.

Lahden eteläisen kehätien Lahden pään hankeosan kehitysvaihe on tarkoitus käynnistää heti elokuun 2017 alussa, ja se kestää noin yhden vuoden. Kehitysvaiheen tavoitteena on laatia allianssikumppanien kesken yksityiskohtainen rakennussuunnitelma, jonka pohjalta hanke aikanaan toteutetaan.

”Kehitysvaihe päättyy ja rakentaminen maastossa voidaan aloittaa, kun lopulliset toteutusratkaisut ja yksityiskohtainen rakennussuunnittelu on saatu siihen pisteeseen, että töille voidaan määrittää allianssikumppaneiden kesken yhteinen hankesuunnitelma ja tavoitekustannus”, sanoo Wikström.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluvat valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.

Lisätietoja:

Liikennevirasto, projektipäällikkö Janne Wikström, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom[at]liikennevirasto.fi

Skanska Infra Oy, toimitusjohtaja Ari Huovila, puh. 050 4656 119, ari.huovila[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Pöyry Finland Oy, Infra-yksikkö, Alueelliset toiminnot Pohjois-Eurooppa, johtaja Mikko Inkala, puh. 01033 21112, mikko.inkala[at]poyry.com

Seuraa hanketta:

http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke

http://www.facebook.com/vt12letke

http://www.twitter.com/vt12letke

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2016 oli noin 946 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 018.