c

Skanska toteuttaa Helsingin Sompasaareen Gustaf Wilhelm -kortteliin 189 asuntoa

Lehdistötiedotteet 29.5.2017 11.00 CET

Skanska toteuttaa Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT:lle mittavan kohtuuhintaisen asumisen korttelikokonaisuuden Kalasataman Sompasaareen Helsinkiin. Kortteliin tulee yhteensä 189 asuntoa, ja hankkeen urakkasopimusten arvo on yhteensä noin 38 miljoonaa euroa.

Havainnekuva Sompasaaren Gustaf Wilhelm -korttelista. Kuva: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n suunnittelemaan Gustaf Wilhelm -korttelikokonaisuuteen tulee asumisoikeusasuntoja, korkotuettuja vuokra-asuntoja ja hitas-asuntoja. Ne jakaantuvat kolmeen yhtiöön: Helsingin Asumisoikeus Oy Fortunaan, Helsingin Kaupungin Asunnot Oy Kapteeni Sundmanin katu 1–3:een ja As. Oy Helsingin Sompasaarenlaituriin. Fortunassa on 52 asumisoikeusasuntoa, Kapteeni Sundmanin katu 1–3:ssa 87 vuokra-asuntoa ja Sompasaarenlaiturissa 50 hitas-asuntoa.

”Kortteli tarjoaa helsinkiläisille asuntoja ainutlaatuiselta paikalta, uuden ja kehittyvän Kalasataman palvelujen läheisyydestä. Sijainnissa on pystytty toisaalta hyödyntämään veden läheisyyttä ja toisaalta tarjoamaan asukkaille korttelin sisään jäävä alue, joka on suojassa merenrannan tuulelta”, kuvailee ATT:n projektipäällikkö Riitta Eloranta.

Korttelin keskelle suojaisa puisto

Kortteli koostuu neljästä tontista. Korttelin keskelle omalle tontilleen sijoittuu maanalainen pysäköintihalli, jota korttelin talot ympäröivät. Pysäköintihallin päälle pihakannelle tulee suojaisa korttelipuisto asukkaiden käyttöön, ja lisäksi korttelin koillis- ja lounaiskulmissa on pienet urbaanit aukiot.

Asunnot sijoittuvat rakennusten 2.–8. kerrokseen. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen tulee asuntoja palvelevia yhteistiloja sekä muutama liiketila Sompasaarenlaiturin reunalle. ”Korttelin taloissa on erikorkuisia osia, jotta rakennuskokonaisuuteen saadaan kaupunkikuvallista elävyyttä. Korkeammat osat reunustavat sekä aukioita että keskelle sijoittuvan puiston reunaa”, kertoo toinen kokonaisuuden pääsuunnittelijoista, arkkitehti SAFA Ilmari Lahdelma.  

Korttelin rakennusten julkisivut muurataan tiilestä ja kadun puolella parvekkeet ovat sisäänvedettyjä. ”Kadun puolella olevia julkisivuja on rytmitetty väriltään vaihteleviin osiin. Eri osissa käytetään myös erikokoisia ja mallisia ikkunoita sekä parvekekaiteita ja -sermejä. Pitkiä julkisivupintoja pilkkomalla ja yhdistelemällä erivärisiä tiiliä suuren rakennusmassan mittakaava pienenee ja muuttuu ihmisläheisemmäksi”, Lahdelma jatkaa.

Maanalaiseen pysäköintihalliin sijoittuu 73 autopaikkaa, ja loput autopaikoista sijoitetaan myöhemmin rakennettavaan alueen yhteispysäköintihalliin. Osa asukkaiden sauna- ja kerhotiloista sijoitetaan rakennusten ylimpiin kerroksiin, joista avautuvat hienot näkymät.

Ekotehokkuutta monin keinoin

Myös ympäristötehokkuus on huomioitu: Koko alueen jätehuolto toteutetaan imuputkijärjestelmällä. Tämä vähentää jäteautojen liikkumista alueella, mikä taas tarkoittaa, että alueella syntyy tavallista vähemmän liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja ilmanlaatu pysyy parempana.

”Fiksu Kalasatama -kokonaisuuteen kytkeytyvän Älykkäät Energiajärjestelmät -hankkeen tontinluovutusehdot edellyttävät meiltä ekotehokkuutta muillakin tavoin. Siksi rakentamiimme asuntoihin tulee huoneistoautomaatio- ja energiainformaatiojärjestelmä, joka tekee mahdolliseksi huoneistokohtaisen veden- ja energiankulutuksen seurannan ja sähkölaitteiden etähallinnan Internetin kautta. Huoneiston asukas voi näin esimerkiksi seurata sitä, miten paljon huoneistossa kuluu sähköä ja vettä keskimäärin ja milloin on kulutuspiikkejä”, kertoo aluejohtaja Ilpo Luhtala Skanskasta.

Skanska mukana myös toisen Verkkosaareen tulevan korttelin rakentamisessa

”Sompasaaren ja Verkkosaaren alueesta tulee erittäin kiinnostava ja houkutteleva kokonaisuus. Olemme mukana toteuttamassa ATT:n asuntokorttelin lisäksi Verkkosaaren alueen eteläosaan toista korttelia, johon tulee kokonaisuudessaan noin 400 asuntoa. Kortteli tulee uuden, alueelle rakennettavan kanavan rantaan. Korttelin rakentaminen käynnistyy arviolta vuoden 2018 alusta, ja ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa vuonna 2019 tai vuonna 2020”, sanoo Skanskan toimialajohtaja Jarkko Muurimäki

Helsingin kaupunki on toteuttanut alueen kaupunkisuunnittelua kumppanuuskaavoituksena, eli alueen asemakaavan laatimisessa ovat olleet mukana myös tonttien tulevat rakennuttajat. Skanska on yksi toteuttajakumppaneista.

Lisätietoja:

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, projektipäällikkö Riitta Eloranta, puh. 050 365 7752, riitta.eloranta[at]att.hel.fi

Skanska Talonrakennus Oy, aluejohtaja Ilpo Luhtala, puh. 040 572 1579, ilpo.luhtala[at]skanska.fi

Skanska Talonrakennus Oy, työpäällikkö Mikko Vaittinen, puh. 0400 781 244, mikko.vaittinen[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Lue lisää Fiksu Kalasatama -hankkeesta: https://fiksukalasatama.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2016 oli noin 946 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 018.