c

Skanska urakoi Vt 21 Kolari–Kilpisjärvi-tieosuuden siltojen peruskorjaukset

Lehdistötiedotteet 24.5.2017 14.46 CET

Vt 21 Kolari–Kilpisjärvi-tieosuuden siltakohteiden urakoitsijaksi on valittu Skanska. Siltaurakan työt käynnistyvät Ylläsjoen sillan peruskorjaustöillä.

Vt21 parantaminen Kolari–Kilpisjärvi -urakkaan lukeutuu yhteensä kahdeksan siltaa Kolarin, Muonion ja Enontekiön kuntien alueella. Nykyisiä siltoja levennetään, ja niiden kantavuutta lisätään. Äijäjoen nykyinen silta uusitaan kokonaan, ja Palojoensuun sillan kansi uusitaan. Äijäjoen ja Palojoensuun kohdilla parannetaan myös tien geometriaa. Suurin siltakohde on Peeran palsan kohdalle rakennettava uusi silta.

Ylläsjoen sillan korjaustyöstä aiheutuu liikenteelle häiriötä syksyyn 2017 saakka. Muiden siltojen töiden aiheuttamista liikennehaitoista Liikennevirasto tiedottaa erikseen myöhemmin. Tiehankkeen siltaurakka valmistuu kokonaisuudessaan syksyn 2018 aikana.

Liikenneviraston Vt 21 Kolari–Kilpisjärvi-hankkeessa kunnostetaan valtatietä Kolarin ja Kilpisjärven välisellä osuudella useammassa kohtaa. Muonion kohdalla tie varustellaan älyliikenteen kokeilutieksi.

Vt 21 on tärkeä yhteys Norjaan. Nykyinen tie on raskaalle liikenteelle kapea ja näin ollen onnettomuusherkkä. Liikennemäärä Kolari–Muonio-välillä on 500–1 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin neljännes. Muonio–Kilpisjärvi-välillä liikennemäärä on pienempi, mutta raskaan liikenteen määrä on samaa suuruusluokkaa.

Hankkeen tavoitteena on elinkeinoelämän kuljetusten varmuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Vt 21 Kolari–Muonio–Kilpisjärvi-välillä rakennetta parannetaan ja tien kapeaa poikkileikkausta levennetään. Myös siltoja parannetaan koko matkalla.

Muonio–Kilpisjärvi-välillä keskeisiä kohteita ovat ikiroutakohteiden parantaminen (Iitto, Saarikoski, Pousujärvi ja Peera) sekä Muonion ja Palojoensuun välinen osuus. Kolari–Muonio-välillä tien rakennetta parannetaan ja tietä varustetaan erilaisin mittauspistein. Tie anturoidaan mittauslaitteilla, jotka mahdollistavat tien tilan ja mahdollisten muutosten jatkuvan seurannan ja kustannustehokkaan elinkaarenhallinnan. Tie soveltuu jatkossa liikenteen automatisaation ja automaattiajamisen testausalueeksi. 

 

Lisätietoja:

Liikennevirasto, projektipäällikkö Keijo Heikkilä, puh. 029 534 3582, keijo.heikkila[at]liikennevirasto.fi

Skanska Infra Oy, työpäällikkö Jouko Aaramaa, puh. 040 776 5120, jouko.aaramaa[at]skanska.fi

Skanska Infra Oy, yksikönjohtaja Jari Martikainen, puh. 040 519 0084, jari.martikainen[at]skanska.fi

Skanska Oy, markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski, puh. 040 5019 816, cristina.rinnetie-uski[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2016 oli noin 946 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 018.

Seuraa Skanskaa Twitterissä

Seuraa Skanskaa Facebookissa

Lue Skanskan blogeja