c

Rakennusala otti työturvallisuusviikon tosissaan Kuopiossa

Lehdistötiedotteet 14.5.2017 16.00 CET

Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piiri järjesti valtakunnallisella työturvallisuusviikolla seminaarin ja mittavan turvallisuusnäytöksen uudella Työturvallisuuden harjoitusalueella Kuopion Korvaharjussa.

Työturvallisuuden harjoitusalueella Kuopion Korvaharjussa pidetty työnäytös keräsi kiinnostuneita katsojia.

Tapahtuman pääjärjestäjät olivat työsuojelupäällikkö Matti Eronen Skanska Talonrakennus Oy:stä sekä Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen.

Tilaisuuteen osallistui reilut 50 Kuopion seudun rakennusliikkeiden työsuojelu- ja esimieshenkilöä. Järjestäjät korostivat turvallisuushakuisen asenteen sekä riskien tunnistamisen ja niihin ennakolta varautumisen ensiarvoista merkitystä.

”Erittäin tärkeää on saada hyvä turvallisuusasenne iskostettua kaikkiin rakennustyömailla työskenteleviin ja myös siellä vieraileviin. Tämä tarkoittaa pääurakoitsijoiden henkilöstön lisäksi aliurakoitsijoiden työntekijöitä ja esimiehiä sekä esimerkiksi tavaraa tuovia autonkuljettajia ja koneenkäyttäjiä”, muistutti Anttonen.

Hänen mielestään työturvallisuudessa on Itä-Suomessa yhä paljon parantamista, vaikka pidemmällä aikajänteellä kehitys on suotuisaa tapaturmien vähennyttyä ja seurausten lievennyttyä. ”Viime vuosina tapaturmakehitys on kuitenkin jäänyt sahaamaan ylös ja alas eikä kuolemiltakaan ole vältytty. Tapaturmien väheneminen on vakiinnutettava ja turvallisuuskulttuurien erot työmailla saatava pienenemään.”

Matti Erosen mukaan Skanska on saavuttanut niin huomattavaa parannusta työmaidensa työturvallisuudessa 15 vuodessa, että tapaturmaindeksi on supistunut sadasta 6,4:ään eli pieneen murto-osaan. ”Emme tyydy tähänkään vaan tavoittelemme nollaa. Hyvän kehityksen takana on monia määrätietoisia toimenpiteitä.”

”Vain tunnistettuja riskejä voidaan välttää, minkä vuoksi riskien kartoitus on ensiarvoisen tärkeää niiden hallinnassa. Skanska on saavuttanut hyviä tuloksia TTS-työturvallisuussuunnitelmalla sekä turvallisuuskoordinaattorien laatimilla työmaakohteiden turvallisuusasiakirjoilla. Ne otetaan esille työmaiden aloituspalavereissa ja sen jälkeisissäkin kokouksissa, jotta asia pysyy jatkuvasti kaikille vireillä. Yritys- ja työnjohdolla on lain mukaan viime kädessä vastuu työturvallisuudesta”, Eronen jatkaa.

”Työturvallisuus on tietysti vietävä myös käytännön tasolle eli työntekijöiden hyvään perehdytykseen työtehtäviin ja suojavarusteiden oikeaan käyttöön, oikeisiin työtapoihin ja työkaluvalintoihin sekä kaveristakin huolehtimiseen. Jatkuvaa valvontaa, koulutusta ja opastusta ei saa lyödä laimin. Työturvallisuuskilpailut ja -mittaukset ovat omiaan ylläpitämään valppautta”, tähdentää Eronen.

Putoamissuojauksessa iso haaste

Eronen muistutti putoamissuojauksen merkityksestä vakavien työtapaturmien ehkäisyssä. ”Joka päivä Euroopassa kuolee ainakin yksi henkilö rakennustyömailla putoamistapaturmassa ja putoamiset ovat suurimpia syitä kuolemantapauksiin. Putoamiskorkeuden ei tarvitse olla kuin 2-3 metriä ja vakava loukkaantuminen saattaa olla jo seurauksena. Yleisimpinä ongelmina ovat henkilökohtaisten putoamissuojavälineiden puuttuminen, epäkuntoisuus tai se, että niitä ei osata käyttää.”

Tarkastaja Eero Hynynen Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta esitteli työturvallisuuskilpailun alkuvuoden mittaustuloksia. Hieman yli puolessa sadassa työmaamittauksessa oli löydetty kymmenen vakavaa ja 153 lievää puutetta. Vakavista puutteista yli puolet koski putoamissuojausta. Lievät puutteet liittyivät useimmin henkilösuojaimiin, putoamissuojaukseen ja kulkuteihin.

Hynysen mukaan työmaiden sekä yritysten turvallisuuskulttuurissa on edelleen suuria eroja. ”Joillakin työmailla oli kilpailumittauksen kriteereillä arvioituna kaikki sataprosenttisesti kunnossa, mutta joillakin oli paljon huomautettavaa. TR-mittauskierros osoitti, että valvonnalle on tarvetta.”

Betonielementtien kuormapurku työnäytöksenä

Turvallisuusnäytöksessä esiteltiin konkreettisesti, miten suuria betonisia ontelolaattoja puretaan turvallisesti rekkakuormasta suurella ajoneuvonosturilla. Siirtonäytöksessä oli mukana viisi ammattimiestä, jotka käyttivät asianmukaisia turvavälineitä kuten putoamissuojaustarraimia ja lastausjärjestelmiä. Työnäytökseen kalustoa ja henkilöstöä toimittivat Nostokonepalvelu, Betonimestarit ja Honeywell.

Honeywell Safety Productsin myyntipäällikkö Jani Kvist korosti putoamissuojien oikeaa ja tarkoituksenmukaista käyttöä, jotta esimerkiksi tarrainten hihnat eivät veny liian pitkälle, ne on kiinnitetty oikein eivätkä altistu putoamistapauksissa terävien betonielementtien poikkileikattaviksi.

Projektipäällikkö Maarit Mannisen mukaan Työturvallisuuden harjoitusalueen harjoituskohteiden rakentaminen ja viimeistely jatkuu tiiviisti tänä kesänä. Harjoituskohteita on rakentumassa alueelle yli 20 talonrakentamisen, infrarakentamisen, sähkön ja energian sekä teollisuuden toimialoille. Suomen kolmannen Työturvallisuuden harjoitusalueen avajaiset pidetään 23. elokuuta 2017, mutta alueen koulutuskäyttö on jo alkanut.

Lisätietoja:

Talonrakennusteollisuus ry., Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen, puh. 050 449 3479, kimmo.anttonen[at]rakennusteollisuus.fi

Skanska Talonrakennus Oy, työsuojelupäällikkö Matti Eronen, puh. 040 564 0330, matti.eronen[at]skanska.fi