c

Skanska Oy:n tulos parani viidettä vuotta peräkkäin vuonna 2016

Lehdistötiedotteet 6.2.2017 9.00 CET

Skanska Oy -konsernin vuoden 2016 liikevaihto oli 945,7 miljoonaa euroa eli kasvoi reippaasti vuoteen 2015 nähden. Liikevoitto kasvoi niinikään selvästi ja oli 48,6 miljoonaa euroa eli 5,1 % liikevaihdosta.

Aviabulevardi-toimistorakennus Vantaan Aviapoliksessa

Uusien tilausten määrä oli 690,4 miljoonaa euroa. Tilauskanta supistui vuoteen 2015 nähden, mutta raportointikauden jälkeen on saatu tilauskantaan muun muassa Kainuun uuden sairaalan allianssihanke (noin 69 M €).

Suurimmat uudet tilaukset vuonna 2016 olivat Kauppakeskus Seppä Jyväskylässä (noin 57 M €), Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampushanke (noin 29 M €) sekä Rolls-Roycen tuotanto- ja toimitilahanke Raumalla (noin 27 M €). Suurimmat saadut asuntourakat puolestaan olivat Helsingin ATT:lle Jätkäsaaressa (yhteensä noin 26 M €) sekä Myllypurossa (noin 21 M €).

EUR milj.

2016

2015

Liikevaihto

945,7

821,4

Liikevoitto (EBIT)

48,6

40,2

% liikevaihdosta

5,1

4,9

Tulouttamaton tilauskanta

639,2

691,4

Saadut tilaukset

690,4

770,4

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti kommentoi Skanska Oy:n vuoden 2016 tulosta:

”Teimme Suomessa erinomaisen tuloksen: paransimme liikevoittoamme ja kannattavuuttamme selvästi. Tämä on jo viides vuosi peräkkäin, kun olemme pystyneet parantamaan tulostamme. Liiketoimintamme kahdesta tukijalasta Rakentamispalvelut piti edellisen vuoden hyvän kannattavuustasonsa, ja Asuntoprojektikehitys kohensi liikevoittoaan yli kolmanneksella.

Uusien tilausten määrä vuonna 2016 jäi noin 10 % alhaisemmaksi kuin edeltävänä vuonna. Toisaalta olemme saaneet vuoden 2017 puolella eli raportointivuoden jälkeen uusia urakoita, joista suurimpana Kainuun uuden sairaalan (69 M €). Projektikehityksen ja urakkamarkkinan näkymät ovat suotuisat ja uskomme mahdollisuuksiimme saada uusia töitä tilauskantaan vuonna 2017.

Vuonna 2016 myimme 991 asuntoa perustajaurakoimistamme kohteista, mikä on yli 150 asuntoa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuluttajille omaan käyttöön myytävien asuntojen määrä on selvästi kasvussa, vaikka edelleen asuntoyhtiöistä myydään merkittävä määrä asuntoja sekä yksityisille että institutionaalisille sijoittajille. Koska valmiiden myymättömien asuntojen varantomme on pienentynyt selvästi, olemme pystyneet käynnistämään enemmän hankkeita kuin vuonna 2015. Rakenteilla onkin nyt selvästi enemmän asuntoja kuin vuoden 2015 lopussa.

Vuonna 2017 koko maan tasolla rakentamisen volyymien kasvun ennustetaan tasaantuvan, kun vuonna 2016 uudisrakentaminen kasvoi talonrakentamisessa kaksinumeroisin prosentein. Erityisesti asuntorakentamiselle vuosi 2016 oli erinomainen. Kasvukeskuksissa, joissa Skanska etupäässä toimii, väestörakenteen muutos vauhdittaa pienten asuntojen kysyntää myös tulevaisuudessa.

Vuonna 2016 työmaillamme sattui 58 poissaolon aiheuttanutta työtapaturmaa, ja tapaturmataajuutemme on tällä hetkellä 6,4. Tämä on selvä heikennys edellisvuoteen (3,0). Kannamme huolta omien työntekijöidemme ja aliurakoitsijoidemme turvallisuudesta ja käynnistämme tilanteen johdosta monivuotisen LIFE – Minä välitän -työturvallisuusohjelman. LIFE ei ole kertaluonteinen projekti tai kampanja, vaan tähtää pysyviin muutoksiin tavassamme suhtautua turvallisuusasioihin. Painopistealueena on kulttuurin ja asenteiden muokkaaminen, ei uusien työturvallisuustyökalujen tai -raportointitapojen käyttöönotto.

Vuoteen 2020 ulottuvan Voittoa vastuullisesti -strategiamme toteutus on käynnistynyt vuonna 2016. Strategia perustuu vahvoihin arvoihimme ja vastuullisuuden korostamiseen kaikessa toiminnassamme. Haluamme olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Näin olemmekin tehneet mm. pilotoimalla oppisopimuskoulutusta ammattioppilaitoksen kanssa ja käynnistämällä monimuotoisuustyöhömme liittyvän, naisten urakehitystä tukevan Myytinmurtajat-verkoston Skanskassa. Lisäksi osallistumme Perheystävällinen työpaikka -ohjelman pilotointivaiheeseen 2016−2017. Ohjelman kautta Väestöliitto tukee perheystävällisyyden toteuttamista ja kehittämistä yrityksissä.”

Rakentamispalvelut

EUR milj.

2016

2015

Liikevaihto

741,5

677,9

Liikevoitto (EBIT)          

28,0

25,8

% liikevaihdosta

   3,8 %

3,8 %

Asuntoprojektikehitys

EUR milj.

2016

2015

Liikevaihto

285,9

228,2

Liikevoitto (EBIT)

18,0

13,0

% liikevaihdosta

6,3 %

5,7 %

Vuoden 2016 aikana Skanska aloitti Suomessa 1 081 (830) omaperustaisen asunnon rakentamisen. Asuntoja myytiin 991 (839), joista kuluttajien omaan käyttöön meni arviolta noin 450. Kuluttajakauppaan suunnattujen hankkeiden lisäksi Skanska on myynyt sijoittajille kokonaisina hankkeina noin 450 asuntoa. Vuoden lopussa oli rakenteilla 1 452 (968) asuntoa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli 79 (122). Skanskan suurin yksittäinen omaperustainen asuntoprojektikehityshanke tällä hetkellä on 21-kerroksinen Tampereen Luminary, johon tulee 188 asuntoa.

Asuntoprojektikehityksen liikevaihto ja tulos ilmoitetaan segmenttiraportoinnissa siten, että asunnot tuloutetaan myynnin mukaan.

Suluissa ( ) olevat luvut ovat vertailulukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta, ellei toisin ole ilmoitettu.

Lisätietoja:

Skanska Oy, toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, puh. 040 560 2103, tuomas.sarkilahti[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanska AB:n tulostiedote löytyy osoitteesta: http://group.skanska.com/investors/reports-publications/interim-reports/

Skanska AB erittelee raportissaan tuloksen liiketoiminta-alueittain ja markkina-alueittain.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2016 oli noin 946 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 018.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Maailmanlaajuisen ympäristöosaamisensa perusteella Skanskan tavoitteena on olla asiakkaiden ensimmäinen valinta ympäristötehokkaassa rakentamisessa. Skanskan palveluksessa on noin 43 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Skanska-konsernin emoyhtiö on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli noin 16 miljardia euroa.