c

Kainuun uuden sairaalan rakentamispäätös on hyväksytty

Lehdistötiedotteet 22.12.2016 8.00 CET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto on 21.12.2016 hyväksynyt uuden sairaalan rakentamispäätöksen.

Havainnekuva Kainuun uudesta sairaalasta

Uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeeseen investoidaan 153 miljoonaa euroa vuoteen 2021 mennessä. Urakan tavoitehinta on 132,4 miljoonaa euroa ja tilaajan hankinnat 20,6 miljoonaa euroa.

Rakentamisvaihe on osa allianssiurakkaa, jossa tilaajaosapuolen lisäksi ovat mukana rakennusurakoitsijana toimiva Skanska, talotekniikan urakoinnista vastaava Caverion Suomi sekä suunnitteluyhtiöt Sweco Architects ja Sweco Rakennetekniikka, Sweco PM ja Sweco Talotekniikka.

Rakentaminen valmistuu vuoteen 2021 mennessä

Nykyisten Kajaanissa sijaitsevien sairaala- ja terveyskeskuskiinteistöjen huono kunto edellyttää kiireellisiä rakennustoimia. Uusilla tiloilla ja teknologiaratkaisuilla luodaan samalla puitteet uusille toimintamalleille, jotka mahdollistavat tuottavuuden kehittämisen. Valtuuston hyväksymän toteutussuunnitelman mukaisesti rakentaminen voi käynnistyä heti alkuvuodesta 2017 uudisrakennuksen valmistelu- ja perustusvaiheen töillä.

Sairaalahankkeen laajuus on 46 282 bruttoneliömetriä, joista noin viisi prosenttia on peruskorjausta. Rakentaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä rakennetaan pääosa uudesta sairaalarakennuksesta vuosina 2017–2019. Toisessa vaiheessa 2019–2021 rakennetaan loput poliklinikka- ja vuodeosastotilat sekä peruskorjataan sairaalan nykyinen päivystysrakennus. Kolmannessa vaiheessa puretaan käytöstä poistettavat vanhan sairaalan osat ja viimeistellään piha- ja aluetyöt 2021 loppuun mennessä. Rakentaminen voidaan toteuttaa siten, että nykyinen sairaala jatkaa toimintaansa ilman väistötiloja.

Uusi sairaala tukee sote-uudistusta

Kainuun keskussairaala vastaa jatkossakin valtakunnallisen sote-uudistuksen linjausten mukaisesti ympärivuorokautisesta päivystyksestä sekä keskeisten erikoisalojen toiminnasta.

Sairaala on suunniteltu potilaslähtöiseksi hoitoympäristöksi, joissa korostuvat turvallisuus, esteettömyys, viihtyisyys ja kuntoutus.

Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin myöntänyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle poikkeusluvan uuden sairaalan rakentamiseen. Kaikki Kainuun kunnat ovat antaneet puoltavan lausunnon uuden sairaalan rakentamiseen.

Lisätietoja:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033, maire.ahopelto[at]kainuu.fi

Kainuun sote, Uusi Sairaala -projekti, johtaja, ylilääkäri Jukka Juvonen, puh. 044 797 0062, jukka.juvonen[at]kainuu.fi

Skanska Talonrakennus Oy, projektijohtaja Jari Törnqvist, puh. 0400 802 530, jari.tornqvist[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli noin 821 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 095.