c

Skanska hakee valituslupaa hovioikeuden päätöksestä asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynnissä

Lehdistötiedotteet 21.12.2016 14.30 CET

Skanska Asfaltti Oy hakee korkeimmalta oikeudelta valituslupaa liittyen Helsingin hovioikeuden päätökseen, jonka hovioikeus antoi asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynnissä valtion osalta.

Helsingin hovioikeus antoi 20.10.2016 päätöksen, jossa se osittain hyväksyi valtion vahingonkorvausvaatimuksen Skanska Asfaltti Oy:tä kohtaan. ”Hovioikeus päätyi eri lopputulokseen kuin aiemmin käräjäoikeus, joka hylkäsi valtion kanteen kokonaisuudessaan. Hylkäämisen peruste oli se, että valtion on katsottava olleen mukana kartellissa ja tietoinen siitä. Mielestämme valtion vaatimukset olisi tässäkin vaiheessa tullut hylätä kokonaisuudessaan ja lisäksi velvoittaa valtio korvaamaan Skanska Asfaltti Oy:n oikeudenkäyntikulut”, kertoo Skanska Oy:n lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen.

Skanska Asfaltti Oy on Skanska Oy:n tytäryhtiö ja oli kuuden muun asfalttiyhtiön tavoin vastaajana vahingonkorvausoikeudenkäynneissä, jotka liittyivät korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan 1990-luvulta 2000-luvun alkuun saakka toimineeseen asfalttikartelliin. Kantajina Skanska Asfaltti Oy:tä vastaan esitetyissä vaatimuksissa ovat olleet Suomen valtio ja kahdeksan kuntaa.

Ennen vahingonkorvausoikeudenkäyntejä korkein hallinto-oikeus on käsitellyt asfalttikartellia. KHO on tuolloin määrännyt vastaajayhtiöt maksamaan erisuuruisia seuraamusmaksuja kilpailulain rikkomisesta.

Lisätietoja:

Skanska Oy, lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen, puh. 050 548 1678, kirsi.palviainen[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli noin 821 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 095.