c

Skanskassa pilotoidaan Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaa

Lehdistötiedotteet 12.12.2016 8.00 CET

Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa Väestöliitto tukee yrityksen perheystävällisyyden toteuttamista ja kehittämistä erilaisin menetelmin. Skanska on mukana Perheystävällinen työpaikka -ohjelman pilotointivaiheessa 2016−2017.

”Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Perheystävällisyys tarkoittaa työelämässä sekä asenteita että tekoja, joilla on myönteisiä vaikutuksia perheiden arkeen ja hyvinvointiin. Pilottiohjelmassa Väestöliitto ohjaa organisaatiota kehittämiskohtien tunnistamisessa, tavoitteiden asettamisessa ja erilaisten ratkaisujen löytämisessä”, kertoo Perheystävällinen työpaikka -ohjelman erityisasiantuntija Anna Kokko.

”Lähdimme mukaan Väestöliiton käynnistämään pilottiin, koska tämä sopii hyvin osaksi työhyvinvointimme edistämistä. Hanke istuu luontevasti myös monimuotoisuustyöhömme, jossa yhtenä tavoitteena on naisten urakehityksen tukeminen ja naisten osuuden lisääminen työmaatehtävissä. Asiaa kartoitettaessa ovat nousseeet esiin työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät haasteet erityisesti työmaatehtävissä. Nyt käynnistyvän pilottiohjelman avulla saamme lisää tietoa tilanteestamme ja hyvän pohjan tarvittaville kehitystoimenpiteille”, sanoo Skanska Oy:n henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä.

”Perheystävällisyys on työelämän nouseva trendi ja olemme todella tyytyväisiä, että pääsemme pilotoimaan ohjelmaamme isossa ja merkittävässä rakennusalan yrityksessä”, sanoo Väestöliiton Anna Kokko.

Skanskan pilotointi käynnistyy alkukartoituksella helmi-maaliskuussa 2017. Alkukartoitukseen liittyy henkilöstökysely, joka toteutetaan sähköisesti Väestöliiton toimesta.  Alkukartoituksen tulosten pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma ja sovitaan tarvittavat kehitystoimenpiteet. Viimeinen vaihe on perheystävällisyyden kokonaisarviointi, jonka tekee Väestöliitto. Jos kehittämistyö on edennyt tavoitteiden mukaisesti, mukana olevilla yrityksillä on mahdollisuus saada Perheystävällinen työpaikka -merkki.

Lisätietoja:

Skanska Oy, henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä, puh. 040 504 4855, kirsi.mettala[at]skanska.fi

Skanska Oy, markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski, puh. 040 5019816, cristina.rinnetie-uski[at]skanska.fi

Väestöliitto, Perheystävällisesti töissä -hanke, erityisasiantuntija Anna Kokko, puh. 050 342 0572, anna.kokko[at]vaestoliitto.fi