c

Opiskelijat innovoivat vetovoimaisen Rauman tulevaisuutta IdeaDrill-tapahtumassa

Lehdistötiedotteet 23.11.2016 11.52 CET

Raumalla järjestettiin marraskuun puolivälissä IdeaDrill-seminaari sekä opiskelijoiden innovaatiokilpailu, joissa pohdittiin kaupungin kaupallisen vetovoiman kehittämistä. Opiskelijakilpailussa voiton vei valotaideteos, joka muodostaa Vanhan Rauman sekä kaupunkiin tulevan kauppakeskuksen yhdistävän nähtävyyden.

Linda Kolehmaisen, Eveliina Suonpään ja Ida Koskinen

IdeaDrill Rauma -innovaatiokilpailussa opiskelijoille annettiin tehtäväksi ideoida konsepti, joka vahvistaa Vanhan Rauman ja Länsirannan kauppakeskuksen muodostamaa palvelukokonaisuutta, sen vetovoimaisuutta ja elinkelpoisuutta. Kilpailuun osallistui seitsemän opiskelijajoukkuetta. Aikaa ehdotuksen työstämiseen oli kaksi päivää, ja kolme parasta työtä esiteltiin IdeaDrill-tapahtumassa.

Parhaana ideana palkittiin Re-thinkers-joukkueen ehdotus Kanalin ympäristöön rakennettavasta valotaiteesta. Linda Kolehmaisen, Eveliina Suonpään ja Ida Koskisen luoma Valomeri alkaisi syksyllä järjestettävästä tapahtumasta ja siitä eteenpäin valotaidetta olisi esillä koko pimeän ajan. Tuomaristo näki tämän Vanhan Rauman ja kauppakeskuksen yhdistävän nähtävyyden toteuttamiskelpoiseksi ja uskoi, että sen avulla pystyttäisiin sekä osallistamaan että luomaan yhteisöllisyyttä.

IdeaDrill on Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMKin kehittämä konsepti, joka toteutettiin nyt neljättä kertaa. IdeaDrill Rauman innovaatiokilpailun järjestivät yhteistyössä Rauman Kauppakamari, Rauman kaupunki, Rauman Yrittäjät ry, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK ja Skanska.

”IdeaDrill-kilpailussa opiskelijat pääsevät heti opintojensa alkuvaiheessa kiinni nykypäivän opiskeluun, joka vie nuoret entistä useammin pois luokkahuoneista tuottamaan itse omaa osaamistaan. Lisäksi tällaiset kilpailut ovat tärkeitä lisäämään nuorten työelämän valmiuksia. Kilpailun kautta he saavat rohkeutta työskennellä uudenlaisissa ympäristöissä erilaisten ihmisten kanssa sekä oppivat myymään ja markkinoimaan omia ideoitaan. Kilpailu kehittää myös monipuolisesti nuorten ryhmätyövalmiuksia”, kertoo Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketoimintaosaamisen lehtori Teppo Lundell.

”On hienoa nähdä nuorten vapautuminen ja riemu, kun he huomaavat osaavansa oikeasti suunnitella toteuttamiskelpoisia ideoita ja pystyvänsä esittämään ne julkisesti suurellekin yleisölle. Samalla he saavat paljon itsevarmuutta niin opiskeluun kuin tulevaisuuden töihinkin. Yritykset puolestaan saavat nuorilta aitoja ja puolueettomia mielipiteitä toimintaympäristöstä sekä uudenlaisia, monipuolisia kehitysideoita”, Lundell jatkaa.

Tavoitteena kauppakeskuksen ja Vanhan Rauman synergia

Innovaatiokilpailua edeltäneessä paneelikeskustelussa painotettiin niin ikään yhteisöllisyyden ja yhteistyön merkitystä – Vanhasta Raumasta ja kauppakeskuksesta pitää saada kokonaisuus, ei kahta keinotekoisesti toisiinsa liitettyä irrallista palasta.

”Raumalla riittää ostovoimaa. Tästä kertoo muun muassa se, että monet yritykset ovat ottaneet meihin aktiivisesti yhteyttä ja kertoneet haluavansa tulla vuokralaiseksi kauppakeskukseen. Jo kauppakeskuksen suunnitteluvaiheessa onkin olennaista hyödyntää kauppakeskuksen ja Vanhan Rauman synergia. Kauppakeskuksen isoilla kansainvälisillä brändeillä kaupunkiin saataisiin imua, joka voitaisiin Vanhassa Raumassa hyödyntää pitämällä huoli omista tuotteista. Olennaista Vanhan Rauman ja kauppakeskuksen yhdistämisessä on muun muassa luoda tilallisia siirtymiä sekä kertoa kauppakeskuksessa Vanhasta Raumasta sekä päinvastoin”, kertoo Skanskan aluejohtaja Jari Pölönen

IdeaDrill Rauma -innovaatiokilpailun tuomaristoon kuuluivat Jari Pölönen Skanskasta ja Teppo Lundell Satakunnan ammattikorkeakoulusta sekä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun professori Heli Marjanen, Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Marko Mikkola, yrittäjä Pekka Palmu ja Rauman yrittäjien puheenjohtaja Kari Wendelin.

 

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, aluejohtaja Jari Pölönen, puh. 0400 787 376, jari.polonen[at]skanska.fi

Skanska Oy, markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski, puh. puh. 040 5019816, cristina.rinnetie-uski[at]skanska.fi

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, lehtori Teppo Lundell, puh. 044 710 3531 teppo.lundell[at]samk.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli noin 821 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 095.