c

Hovioikeus on antanut päätöksensä asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynneissä

Lehdistötiedotteet 20.10.2016 13.39 CET

Helsingin hovioikeus on 20.10.2016 antanut päätöksensä asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynneissä. Yksi vastaajista oli Skanska Asfaltti Oy, Skanska Oy:n tytäryhtiö.

Päätösten mukaan Suomen valtion kanne sekä neljän kunnan kanteet hyväksyttiin osittain. Neljän muun kunnan Skanska Asfaltti Oy:öön kohdistamat kanteet puolestaan hylättiin kokonaan. Käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt Suomen valtion kanteen kokonaisuudessaan.

Nyt tehdyissä päätöksissä Skanska Asfaltti Oy on tuomittu maksamaan korvauksia neljälle kunnalle yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa yhteisvastuullisesti tiettyjen muiden vastaajien kanssa ja valtiolle noin 1 miljoona euroa. Skanska Asfaltti Oy:n osuus kunnille maksettavaksi määrätystä korvauksesta rajoittuu yhteisvastuun jakautumisen myötä noin 160 000 euroon. Summat eivät sisällä korkoja.

Aikaisempien Helsingin käräjäoikeuden vuonna 2013 tekemien päätösten mukaan Skanska Asfaltti Oy velvoitettiin maksamaan kunnille yhteensä 1,2 miljoonaa euroa vahingonkorvauksia, jotka on jo tuolloin maksettu. 1,2 miljoonan euron summa ei sisältänyt korkoja eikä oikeudenkäyntikuluja. Helsingin käräjäoikeuden päätökset eivät olleet lainvoimaisia, vaan niistä valitettiin hovioikeuteen, joka nyt on antanut päätöksensä asiassa. Hovioikeuden päätösten perusteella kunnat joutuvat palauttamaan merkittävän osan jo maksetuista korvauksista takaisin Skanska Asfaltti Oy:lle. Toisaalta taas Skanska Asfaltti Oy joutuu maksamaan Suomen valtiolle edellä mainitun korvauksen.

”Arviomme mukaan päätöksellä ei ole Skanska Asfaltti Oy:lle kustannusvaikutuksia, sillä kunnat joutuvat palauttamaan yritykselle suunnilleen saman verran kuin yritys joutuu maksamaan valtiolle”, toteaa Skanska Oy:n lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen.

Hovioikeudenkaan päätökset eivät ole lainvoimaisia, ja niistä on mahdollista hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

”Tutustumme hovioikeuden päätöksiin huolellisesti ja sen jälkeen teemme ratkaisumme mahdollisista jatkotoimista. Päätökset perusteluineen ovat laajoja, joten niihin perehtyminen vie oman aikansa”, sanoo Palviainen.

Oikeuden päätökset liittyvät siihen, että Skanska Asfaltti Oy on ollut kuuden muun asfalttiyhtiön tavoin vastaajana vahingonkorvausoikeudenkäynneissä, jotka liittyvät korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan Suomessa 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa toimineeseen asfalttikartelliin. Kantajina Skanska Asfaltti Oy:tä vastaan esitetyissä vaatimuksissa ovat olleet Suomen valtio ja kahdeksan kuntaa.

Ennen vahingonkorvausoikeudenkäyntejä KHO määräsi vastaajayhtiöt maksamaan erisuuruisia seuraamusmaksuja kilpailulainsäädännön rikkomisesta. Käräjäoikeudessa on vielä vireillä vahingonkorvauskanteita Skanska Asfaltti Oy:tä ja muita asfalttiyhtiöitä kohtaan.

Lisätietoja:

Skanska Oy, lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen, puh. 050 548 1678, kirsi.palviainen[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli noin 821 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 095.