c

Skanskan vastine Seuran artikkeliin: HOK-Elanto ei ole maksanut Skanskalle mitään Helsingin Työväenyhdistyksen puolesta

Lehdistötiedotteet 6.9.2016 15.42 CET

Torstaina 1.9.2016 Seura-lehdessä julkaistussa laajassa artikkelissa ”Kolmen koplaus - vai normaalia liiketoimintaa” nostetaan esiin Skanskan, Helsingin Työväenyhdistyksen ja HOK-Elannon liiketoimintaan liittyviä väitteitä ja olettamuksia ja kerrotaan, että Skanskan entinen työntekijä on tehnyt näihin liittyen tutkintapyynnön.

Skanska ei ole ollut asiassa millään tavalla poliisitutkinnan kohteena. HOK-Elannon 6.9.2016 julkaiseman tiedotteen mukaan poliisi on kuitenkin selvittänyt asiaa ja päätynyt siihen, ettei varsinaisen poliisitutkinnan aloittamiselle löydy minkäänlaisia perusteita.

Seuran artikkelissa väitetään, että HOK-Elanto olisi vuonna 2013 maksanut perusteettomasti satojen tuhansien eurojen korvauksia Skanska Talonrakennus Oy:lle Kauppakeskus Kaaren urakasta jonkinlaisena hyvityksenä siitä, että Skanska ja Helsingin Työväenyhdistys sopivat Hotelli Paasitornin urakkaan liittyvät erimielisyytensä.

Skanskalla on selvät eettiset periaatteet ja nollatoleranssi eettisiä rikkeitä kohtaan. Tästä syystä edellä esitetyn kaltaisiin väitteisiin suhtaudutaan erittäin vakavasti, ja Skanska on väitteiden johdosta luonnollisesti tarkastellut asiaa yrityksen sisällä. Tutkintapyynnössä esitetyille väitteille ei ole löydetty mitään perusteita. Paasitornin ja Kauppakeskus Kaaren urakat on tehty kokonaan eri tilaajille, ne on yhtiön sisällä toteutettu eri urakoina ja niitä koskevat päätökset on tehty itsenäisesti ja ajallisesti eri aikoina.

Paasitornin urakkaan kohdistuneet erimielisyydet sovittiin pitkällisen ja jo oikeuteen ennättäneen vaiheen jälkeen. Sovintosopimuksen hyväksymisestä päätettiin asianmukaisesti useamman henkilön ja ulkopuolisen asianajajan arvion perusteella. Asiaa arvioitiin vain juridisen menestymisen ja maksujen viivästymisen näkökulmasta.

HOK-Elanto on omassa 6.9.2016 päivätyssä tiedotteessaan eritellyt tarkemmin perusteet, joiden johdosta se on päätynyt siihen, että Skanskalle Kauppakeskus Kaaresta maksetut maksut ovat olleet asianmukaisia.

Lisätietoja:

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanska Oy, lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen, puh. 050 548 1678, kirsi.palviainen[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli noin 821 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 095.