c

2+1-malli tarjoaa rakennusalan opiskelijoille joustavan väylän opinnoista työelämään siirtymiseen

Lehdistötiedotteet 3.5.2016 9.30 CET

Skanska, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto VAAO ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ovat pilotoineet joustavaa 2+1-oppisopimusmallia rakennusalan opiskelijoille. Malli on osoittautunut opiskelijoille erinomaiseksi väyläksi paitsi opintojen suorittamiseen myös niiden jälkeiseen työllistymiseen. Nyt mallin käyttö laajenee myös pääkaupunkiseudulle, jossa Skanska on aloittanut yhteistyön Stadin ammattiopiston kanssa.

2+1-oppisopimusmalli on osoittautunut rakennusalan opiskelijoille erinomaiseksi väyläksi paitsi opintojen suorittamiseen myös niiden jälkeiseen työllistymiseen.

2+1-mallissa rakennusalaa opiskellaan ensin kaksi vuotta ammattiopistossa. Jo tänä aikana nuori työskentelee harjoittelussa ja kesätöissä rakennustyömaalla. Jos työt sujuvat hyvin ja opinnot ovat riittävän pitkällä, on nuorella mahdollisuus jatkaa kolmas vuosi työmaalla palkallisella oppisopimuksella.

”2+1-malli sopii nuorille, jotka haluavat rakentaa omaa oppimispolkuaan ja ehkä entistä vahvemmin sitoutua työelämän toimintakulttuuriin jo opiskeluaikanaan. Oppisopimusjakson aikana opiskelija saa käytännön työkokemusta ja ammattiin ohjausta, työnantaja saa koulutettavakseen tulevaisuuden työvoimaa sekä mahdollisuuden kasvattaa nuoria talon tapoihin. Oppilaitoksen hyötynä näen mahdollisuuden laajentaa yksilöllisten opintopolkujen tarjontaa sekä syvenevän yritysyhteistyön. Oppisopimusjakso onkin nuorelle ja muillekin toimijoille todellinen näytön paikka ja jos opiskelija suoriutuu siitä kunnialla, on työllistyminen heti valmistumisen jälkeen lähes varmaa”, kertoo VAAOn koulutuspäällikkö Pentti Naukkarinen.

2+1-mallia ovat tukeneet Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT. ”2+1-malli on aito rakennusalan koulutuksen laatuteko. Fiksusti hoidettu vuoden oppisopimus parantaa nuorten mahdollisuuksia saada töitä tulevaisuuden alalta. Skanska kulkee tällä tiellä kärjessä. Yrityksen satsaus, työmaiden päälliköiden valmius ja etenkin ammattimiesten toiminta työpaikkaohjaajina tuottavat hyvät oppimistulokset”, kertoo Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Mobiilisovellus uudistaa näyttötyön tekemisen

2+1-mallissa perinteisiä opiskelumuotoja on uudistettu myös viemällä opiskelu osittain mobiiliin. ”2+1-mallin opiskelijat ovat pilotoineet Skanskan työmaalla Tampereen Härmälänrannassa Ach so! -mobiilisovellusta, jonka avulla työsuoritusten dokumentointi ja arviointi sekä tiedon, kokemusten ja osaamisen jakaminen käyvät helposti myös silloin, kun opiskelija, opettaja ja työnohjaaja ovat fyysisesti eri paikoissa”, kertoo tutkijatohtori Marjo Virnes Aalto-yliopistosta.

”Käytännössä sovelluksen käyttö on varsin yksinkertaista; opiskelija videoi ensin oman työsuorituksensa, editoi videota lisäämällä sinne kommentteja ja jakaa sitten valmiin kokonaisuuden valitsemilleen henkilöille. Opettaja tai työnohjaaja voi arvostella suorituksen videon perusteella ja lisätä siihen myös omia huomioitaan ja kommenttejaan työsuorituksesta”, kertoo Virnes. Ach so!:n on kehittänyt Aalto-yliopiston Oppimisympäristöjen tutkimusryhmä EU:n rahoittamassa Learning Layers projektissa vuosina 2012–2016.

”Haluamme olla mukana kehittämässä yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja luomassa nuorille uudenlaisia vaihtoehtoja polullaan kohti työelämää ja ammattia”, sanoo Skanskan henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä. ”Jatkona Tampereen 2+1-projektille on nyt alkamassa vastaava ohjelma myös pääkaupunkiseudulla. Teemme yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa, eli 2+1-malliin lähtevät mukaan nyt ensimmäisessä vaiheessa Stadin ammattiopisto ja Helsingin oppisopimustoimisto. Meillä on valmius ottaa ohjelmaan 16 nuorta. Jo nyt neljä opiskelijaa on aloittanut 2+1-mallin mukaisen harjoittelun ja varsinainen oppisopimus alkaa elokuussa 2016”, Mettälä kertoo.

Lisätietoja:

Skanska Oy, henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä, puh. 040 504 4855, kirsi.mettala[at]skanska.fi

Skanska Oy, markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski, puh. 040 501 9816, cristina.rinnetie-uski[at]skanska.fi

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto VAAO, koulutuspäällikkö Pentti Naukkarinen, puh. 044 9060296, pentti.naukkarinen[at]vaao.fi

Rakennusliitto, puheenjohtaja Matti Harjuniemi, puh. 050 1586, matti.harjuniemi[at]rakennusliitto.fi

Aalto-yliopisto, tutkijatohtori Marjo Virnes, puh. 050 577 1791, marjo.virnes[at]aalto.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli noin 821 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 095.