c

E18 Muurla–Lohja-moottoritieosuus parantanut liikenneturvallisuutta huomattavasti

Lehdistötiedotteet 4.4.2016 8.40 CET

Valmistumisensa jälkeen seitsemän vuotta käytössä olleen E18 Muurla–Lohja-moottoritieosuuden liikennemäärät ovat kasvaneet jatkuvasti. Samaan aikaan liikenneonnettomuudet tieosuudella ovat kuitenkin vähentyneet voimakkaasti, eli liikenneturvallisuus on parantunut.

Liikennemäärät E18 Muurla-Lohja-tiellä ovat kasvaneet tasaisesti.

”Liikennemäärät ovat kasvaneet noin 16–25 % vuoteen 2009 verrattuna, jolloin tieosuus avattiin liikenteelle. Raskaan liikenteen osuus on pysynyt tasaisena koko tämän ajan eli noin 10–13 prosentissa”, kertoo toimitusjohtaja Jouni Puuppo Tieyhtiö Ykköstie Oy:stä. Tieyhtiö Ykköstie on palveluntuottaja, joka vastaa tien kunnossapidosta Liikenneviraston kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti.  

Vuonna 2015 kesän vilkkaimpina viikkoina liikennemäärät olivat 16 000–21 600 ajoneuvoa, hiljaisempina talvijaksoina 10 000–13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kausivaihtelut ovat siis melkoisia. ”Suurimpana syynä tähän lienee kesälomaliikenne. Olemme hyvin iloisia siitä, että samaan aikaan yksi uudelle tielle asetetuista tärkeimmistä tavoitteista eli turvallisuuden parantaminen on saavutettu erinomaisesti”, Puuppo toteaa.

Henkilövahingot vähentyneet uuden tien ansiosta 75 %

Kun vanhalla tiellä eli Maantie 110:llä sattui Muurlan ja Hevoskallion välillä vuosina 2003–2008 yhteensä 121 henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta, Muurla–Hevonkallio-moottoritieosuuden luku vuosina 2009–2014 on 31. Pudotusta on siis tapahtunut noin kolme neljäsosaa. Myös omaisuusvahinkojen eli käytännössä ajoneuvoille sattuneiden vahinkojen saralla tilanne on erittäin hyvä, sillä pudotusta on tapahtunut lähes 80 %.

Taloudellisessa mielessä lisääntynyt turvallisuus on tuonut myös isoja säästöjä. Liikenneviraston julkaiseman Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 -julkaisun mukaan yhden kuolemaan johtaneen onnettomuuden kustannukset ovat arviolta keskimäärin 2,3 miljoonaa euroa ja loukkaantumiseen johtaneen onnettomuuden 351 000 euroa. Parantunut turvallisuus vuosina 2009–2014 tarkoittaa siis taloudellisessa mielessä yli 55 miljoonan euron säästöä. Kohtaamisonnettomuuksia ei ole ollut yhtään ja vakavia henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksiakin vain muutama.

Tien ominaisuudet ovat johtaneet parantuneeseen turvallisuuteen. ”Moottoritien eritasoliittymät, toisistaan erotetut ajoradat, riista-aidat ja tien muotoilu ovat tärkeimmät tekijät parantuneen liikenneturvallisuuden takana”, sanoo Puuppo.

Tunneleissa turvallisuusominaisuudet korostuvat

Tunnusomaista MuurlaLohja-tieosuudelle on seitsemän tunneliparia, joista viisi sijaitsee tieosuuden itäpäässä, kaksi länsipäässä. Tunnelit on pituudestaan riippuen varustettu muun muassa savunpoisto-, hätäpuhelin-, paloilmoitin-, varavoima- ja kaistaohjausjärjestelmällä.

Tienkäyttäjien turvallisuuden vuoksi toiminnallisuusvaatimukset ovat korkeat, ja suoritettavat tarkastukset perustuvat EU-direktiiviin tunneliturvallisuudesta, pelastus ja tunnelihallintoviranomaisen ohjeisiin ja määräyksiin sekä aktiiviseen hoitoon ja kunnossapitoon. Tavoitteena on varmistaa tunneleiden turvallinen liikennöinti niin normaalioloissa kuin poikkeustilanteissakin.

Liikennejärjestelyihin ja nopeusrajoituksiin vaikuttavia toimia, kuten kuukausittain tehtäviä tarkastuksia ja huoltoja, suoritetaan tavanomaisesti hiljaisen liikenteen aikaan eli ilta- ja aamukuuden välisenä aikana. ”Kaikkia toimia ei kuitenkaan yöaikaan voida suorittaa. Silloin toimet tehdään päiväsaikaan kuitenkin niin, että häiriöt niin aamu- kuin iltapäiväliikenteelle olisivat mahdollisimmat vähäiset”, kertoo Tieyhtiö Ykköstien projektivastaava Timo Sokka.

Tulevia tapahtumia moottoritieosuudella:

  • Vuosihuoltoja suoritetaan viikolla 19 eli 9.5. alkavalla viikolla. Tunnelijaksoilla on huoltojen aikana kaksisuuntaisia ohjauksia.
  • Tunneleissa järjestetään pelastushrajoitukset tiistaina 13.9.2016 ja torstaina 22.9.2016. Näiden johdosta tieosuus E18 Sammatti–Karnainen on suljettu klo 9:30 ja 14:30 välillä.

Lisätietoja:

Tieyhtiö Ykköstie Oy, toimitusjohtaja Jouni Puuppo, puh. 040 563 7262, jouni.puuppo[at]skanska.fi

Tieyhtiö Ykköstie Oy, projektivastaava Timo Sokka, puh. 0400 418 581, timo.sokka[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Liikennevirasto, projektipäällikkö Janne Wikström, puh. 040 504 8613, janne.wikstrom[at]liikennevirasto.fi

E18 Muurla–Lohja-moottoritieosuuden pituus on yhteensä 51,1 km ja se sisältää 76 siltaa, kahdeksan liittymää ja seitsemän kaksoistunnelia. Muurla–Lohja-tieosuus on toteutettu julkisen ja yksityisen sektorin välisenä elinkaarihankkeena, jonka kokonaisarvo on noin 700 miljoonaa euroa. Hanke sisältää väylän suunnittelun, rakentamisen, hoidon ja ylläpidon sekä rahoituksen. Rakentamisen jälkeinen sopimusaika on 21 vuotta, ja se päättyy marraskuussa 2029. Tällöin tie siirtyy Liikennevirastolle. E18 Muurla-Lohja-tiehankkeen palvelusopimuksen toteuttamisesta vastaa Tieyhtiö Ykköstie Oy, jonka osakkaita ovat John Laing Infrastructure Fund, Skanska Trean Allmän Pensionstiftelse ja Skanska Norge Konsernspensjonskasse.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli noin 821 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 095.