c

Skanska Oy paransi liikevoittoaan neljättä vuotta peräkkäin vuonna 2015

Lehdistötiedotteet 5.2.2016 9.00 CET

Skanska Oy -konsernin vuoden 2015 liikevaihto oli 821,4 miljoonaa euroa eli supistui hienokseltaan edellisen vuoden vertailujaksoon nähden. Liikevoitto kuitenkin kasvoi ja oli 40,2 miljoonaa euroa eli 4,9 % liikevaihdosta.

Skanska Oy paransi liikevoittoaan neljättä vuotta peräkkäin vuonna 2015.

Uusien tilausten määrä oli 770,4 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi vuoden 2014 vertailujaksoon nähden reippaasti eli noin 102 miljoonalla eurolla, mikä johtui saaduista merkittävistä urakoista. Suurimmat uudet tilaukset vuonna 2015 olivat VT6 Taavetti–Lappeenranta-osuuden perusparannus (noin 67 M €), Kauppakeskus Ison Omenan laajennusosien urakat (noin 54 M €), Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston hankkeet Mellunkylässä (noin 36 M €).

EUR milj.

2015

2014

Liikevaihto

821,4

835,0

Liikevoitto (EBIT)

40,2

35,3

% liikevaihdosta

4,9

4,2

Tulouttamaton tilauskanta

691,4

589,1

Saadut tilaukset

770,4

655,3

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti kommentoi Skanska Oy:n vuoden 2015 tulosta:

”Teimme Suomessa hyvän tuloksen: paransimme liikevoittoamme ja kannattavuuttamme jo neljäntenä vuonna peräkkäin. Liiketoimintamme kahdesta tukijalasta Rakentamispalvelut paransi edelleen kannattavuuttaan, ja Asuntoprojektikehitys kohensi liikevoittoaan lähes kolmanneksella. Useat liiketoimintayksikkömme saavuttivat niille asetetut taloudelliset tavoitteet. Olemme aikaisemminkin näyttäneet, että hankalassa markkinatilanteessa on mahdollista tehdä hyvää tulosta, ja niin teimme myös vuonna 2015.

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että pystyimme kasvattamaan tilauskantaamme reilusti eli noin 17 % vuoteen 2014 nähden. Meillä on kehitettävänä tai urakkalaskennassa useita mielenkiintoisia hankkeita myös vuonna 2016. Raportointikauden jälkeen tammikuussa 2016 olemme myyneet ja käynnistäneet kehittämämme Kauppakeskus Sepän Jyväskylään. Tämä toi tilauskantaamme 57 miljoonan euron hankkeen.

Alueelliset erot Suomen markkinoilla ovat kasvaneet jopa nopeammin kuin alun perin odotimme, ja suurten kasvukeskusten rooli on entisestään korostunut. Tämä heijastuu myös Skanskan rakentamisvolyymeihin ja mahdollisuuksiin tehdä kannattavaa liiketoimintaa eri puolilla Suomea. Eräillä alueilla tilanne on ollut haastava jo pitkään. Vuoden 2015 lopulla päätimme lakkauttaa Skanska Talonrakennuksen Lapin tulosyksikön sekä myydä Skanska Talonrakennuksen Pohjanmaan liiketoiminnan.

Vuonna 2015 myimme 839 asuntoa perustajaurakoimistamme kohteista, mikä on yli 50 asuntoa enemmän kuin edellisenä vuonna. Osa näistä kuluttajamyyntiin suunnatuista asunnoista on myyty sijoittajille. Tämän lisäksi olemme myyneet yli 500 asuntoa kokonaisina hankkeina sijoittajille. Koska valmiiden myymättömien asuntojen varantomme on pienentynyt, olemme pystyneet käynnistämään enemmän hankkeita kuin vuonna 2014. Tämä näkyykin rakenteilla olevien asuntojen määrän kasvuna: niitä oli vuoden 2015 lopussa 968 eli 191 enemmän kuin vertailuajankohtana.

Vuonna 2016 koko maan tasolla rakentamisen volyymien ennustetaan kääntyvän hienoiseen nousuun neljän laskuvuoden jälkeen, mutta mitään kunnon elpymistä ei ole näköpiirissä – infrarakentaminen jopa supistunee hiukan. Pääkaupunkiseudun asuntotuotannon vauhdittaminen on kaikkien asuntomarkkinoihin vaikuttavien osapuolten vastuulla ja äärimmäisen tärkeää.

Vuonna 2015 työmaillamme sattui 25 poissaolon aiheuttanutta työtapaturmaa, ja tapaturmataajuutemme on tällä hetkellä 3,0. Tämä on selvä parannus edellisvuoteen (5,2). Olemme onnistuneet jatkuvasti pienentämään myös tapaturmien vakavuusastetta. Jatkamme yhdessä kaikkien alan toimijoiden kanssa alan turvallisuustyötä. Samalla laajennamme näkökulmaa entistä voimakkaammin ennaltaehkäisevään ja ennakoivaan työterveystyöhön.

Vuoden 2015 hyvän tuloksen ansiosta meillä on erinomaiset lähtökohdat uuden strategiamme toteuttamiseen. Vuoteen 2020 ulottuva Voittoa vastuullisesti -strategia perustuu vahvoihin, uudelleen muotoiltuihin arvoihimme ja vastuullisuuden korostamiseen kaikessa toiminnassamme. Haluamme olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Painopistealueita ovat henkilöstön osaaminen ja kehittäminen, aktiivisuus markkinassa ja toiminnan erinomaisuus.”

Rakentamispalvelut

EUR milj.

2015

2014

Liikevaihto

677,9

735,7

Liikevoitto (EBIT)            

25,8

26,4

% liikevaihdosta

3,8 %

3,6 %

Asuntoprojektikehitys

EUR milj.

2015

2014

Liikevaihto

228,2

209,4

Liikevoitto (EBIT)

13,0

10,1

% liikevaihdosta

5,7 %

4,8 %

Vuoden 2015 aikana Skanska aloitti Suomessa 830 (658) omaperustaisen asunnon rakentamisen. Asuntoja myytiin 839 (786). Vuoden lopussa oli rakenteilla 968 (777) asuntoa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli 122 (223).

Asuntoprojektikehityksen liikevaihto ja tulos ilmoitetaan segmenttiraportoinnissa siten, että asunnot tuloutetaan myynnin mukaan. Suluissa ( ) olevat luvut ovat vertailulukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta, ellei toisin ole ilmoitettu.

Lisätietoja:

Skanska Oy, toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, puh. 040 560 2103, tuomas.sarkilahti[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli noin 821 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 095.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Maailmanlaajuisen ympäristöosaamisensa perusteella Skanskan tavoitteena on olla asiakkaiden ensimmäinen valinta ympäristötehokkaassa rakentamisessa. Skanskan palveluksessa on noin 48 500 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Skanska-konsernin emoyhtiö on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2015 oli 16,5 miljardia euroa.