c

Kankaan tehtaan valmistuneeseen siipeen syntyy Luova kampus

Lehdistötiedotteet 18.12.2015 10.00 CET

Jyväskylän Kankaan vanha paperitehdas antaa tammikuussa 2016 kodin Luovalle kampukselle, kun Jyväskylän ammattiopiston, Jyväskylän aikuisopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun organisaatioista osa muuttaa paperitehtaan siipirakennukseen.

Skanska on pääurakoitsijana vastannut Kankaan vanhan paperitehtaan siipiosan vaativasta muutostyöstä.

Vuonna 1947 valmistunutta siipiosaa on uudistettu oppilaitosten käyttöön joulukuusta 2014 lähtien. Skanska on pääurakoitsijana vastannut vaativasta siipiosan muutostyöstä. Työ on edennyt suunnitelmien mukaan ja tilat ovat otettavissa käyttöön 1.1.2016. Siipiosaan on toteutettu uusina energiatehokkaina ratkaisuina kaukokylmä ja aurinkovoimala. Tilat mahdollistavat opiskelun ohessa yhteisöllistä toimintaa ja osallistumista Kankaan prosenttikulttuurin kehittämiseen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymään kuuluvista ao-oppilaitoksista Kankaan Luovalle kampukselle muuttavat Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston kädentaitajat ja luovien alojen tekijät. Käsi- ja taideteollisuusalan, kuva- ja media-alan sekä tekstiili- ja vaatetusalan opiskelijat kouluttautuvat tulevaisuuden ammatteihin monialaisessa yrittäjähenkisessä yhteisössä. Opetushenkilöstöä kampukselle muuttaa yhteensä noin 30 ja opiskelijoita noin 350. Tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi Jyväskylän aikuisopisto tarjoaa kampuksella lisä- ja henkilöstökoulutuksia.

”Oppilaitostemme luovat alat pääsevät nykyisten erillisten toimipisteiden sijaan kaikki samoihin tiloihin, mikä luo aivan erilaiset puitteet monialaiselle yhteistyölle ja uusille ideoille ja malleille toteuttaa koulutusta”, Jyväskylän aikuisopiston koulutuspäällikkö Maija Ketola toteaa.

”Uusia yhteistyömuotoja haetaan myös Jyväskylän alueen luovien alojen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Kampuksen ainutlaatuiset tilat antavat tälle yhteistyölle hyvät edellytykset. Yrittäjyys on myös olennainen osa opetusta”, kertoo Jyväskylän ammattiopiston koulutuspäällikkö Helena Kunnas.

Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) Jyväskylän TKI-yksikkö muuttaa Mataralta osaksi Luovaa kampusta. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikössä opiskelevat opintojensa puolenvälin saavuttaneet opiskelijat, ja siellä tapahtuu työelämäläheinen oppiminen. Jyväskylässä Humak kouluttaa yhteisöpedagogeja (AMK) järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisiksi sekä kulttuurituottajia (AMK) luovan alan ja talouden osaajiksi. Henkilökunnasta kampukselle muuttaa noin 20 henkeä ja opiskelijoita noin 100.

Oppilaitosten muutto aloittaa Kankaan uuden ajan

Luova kampus on ensimmäinen vanhan paperitehtaan pysyvä vuokralainen, joka saa tulevina vuosina seurakseen monipuolisen verkoston palveluita, asukkaita ja työpaikkoja tuovia yrityksiä. Prosenttikulttuurimalli sekä energiatehokkaat, älykkäät ja turvalliset ratkaisut palvelevat alusta lähtien uusia tulokkaita. Ne edistävät sitä, että arjesta Kankaalla tulee viihtyisää, yhteisöllistä ja aktiivista. Käytännössä prosenttikulttuuri tarkoittaa sitä, että noin yksi prosentti Kankaan tontinmyyntituloista sekä erityyppisen rakentamisen kustannuksista ohjataan Kankaan kulttuurin edistämiseen.

”Tänä vuonna Kankaalla on tapahtunut paljon. Uuden paperitehtaan rakennuksia on purettu ja kunnallistekniikan sekä ensimmäisen uuden asuinrakennuksen toteutus on käynnistynyt, ja vuosi huipentuu vanhan paperitehtaan siipiosan valmistumiseen. Uusi aika Kankaalla alkaa myös käytännössä. On mukavaa saada ao-oppilaitosten ja Humakin väki rikastuttamaan alueen kehittämistä, toteaa projektipäällikkö Erkki Jaala Jyväskylän kaupungilta.

”Vanhan paperitehtaan siipiosan projekti alkoi varsin nopeasti, ja suunnittelu tapahtui pääosin rakentamisen ollessa käynnissä. Tilat luovutetaan vuokralaisille ajallaan, Humakin tilat jopa sovittua aikaisemmin. Hanke on toteutettu hyvässä yhteistyössä vuokralaisten, tilaajan ja rakennuttajan sekä suunnittelijoiden kesken”, sanoo rakennuspäällikkö Jukka Patala Skanskasta. Skanskan ensimmäinen asuntoprojekti alueella, As. Oy Jyväskylän Raina, valmistuu alkuvuodesta 2017 Tourujoen, vanhan punatiilisen piipun ja alueen keskusaukion läheisyyteen.

Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jossa kunnianhimoinen suunnittelu, älykäs kaupunkirakenne ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat ainutlaatuista ja laadukasta ympäristöä. Tulevaisuudessa Kangas on 2 100 työpaikan ja 5 000 asukkaan koti.

Lisätietoja:

Jyväskylän aikuisopisto, koulutuspäällikkö Maija Ketola, puh. 040 341 5075, maija.ketola[at]jao.fi

Jyväskylän ammattiopisto, koulutuspäällikkö Helena Kunnas, puh. 040 341 6075, helena.kunnas[at]jao.fi

Humanistinen ammattikorkeakoulu, viestintäpäällikkö Jarmo Röksä, puh. 020 7621 333, jarmo.roksa[at]humak.fi

Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Erkki Jaala, puh. 0400 857 300, erkki.jaala[at]jkl.fi

Skanska Talonrakennus Oy, rakennuspäällikkö Jukka Patala, puh. 040 582 9501, jukka.patala[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli noin 835 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 179.