c

Ennaltaehkäisevä työterveystyö lisää tuottavuutta

Lehdistötiedotteet 18.12.2015 8.15 CET

Skanskassa on tehty pitkään tavoitteellisesti työtä turvallisuuden eteen. Työtapaturmien määrä onkin vähentynyt Skanskassa 90 prosenttia yhdeksän viime vuoden aikana. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään jopa seitsemän vuotta myöhemmin kuin rakennusalalla keskimäärin.

”Tavoitteemme on nolla tapaturmaa ja nolla työperäistä sairautta ja työkyvyn turvaaminen koko työuran ajan. Kysymys on ennen kaikkea ihmisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta, mutta samalla sairauspoissaolojen vähentämisellä ja työurien pidentämisellä on merkittävä kansantaloudellinen merkitys. Työturvallisuus, työhyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä”, sanoo Skanska Oy:n henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä.

”Olemme jo usean vuoden ajan siirtäneet työterveysstrategian painopistettä ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään työterveystyöhön, ja tämä kantaa hedelmää. Työterveyshuollon panostuksista kohdentuu tällä hetkellä ennaltaehkäisyyn jo noin 56 prosenttia, ja tämän voi nähdä myös panostuksena tuottavuuden lisäämiseen. Olemme käytännössä pystyneet todentamaan, että hyviä tuloksia syntyy, kun työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen saadaan osaksi arjen käytäntöjä”, Mettälä kertoo. 

Skanskassa työterveyshuollon toimenpiteitä kohdennetaan merkittävimmiksi arvioitujen riskien mukaan. ”Pyrimme torjumaan erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia, koska ne aiheuttavat suurimmat työkyvyttömyyden riskit. Kiinnitämme paljon huomiota myös melun, pölyn ja tärinän aiheuttamien ammattitautien ennaltaehkäisyyn. Pohjana ovat työterveyshuollon tekemät työpaikkaselvitykset”, Skanskan työhyvinvointipäällikkö Helena Pekkanen kertoo.

”Erityisesti työmailla toimivien työnjohtajien, työturvallisuusasiantuntijoiden ja työterveyshuollon edustajien hyvä yhteistyö on avainasemassa työkykyriskien hallinnassa”, Pekkanen jatkaa.

Osana työterveyden ja turvallisuuden kehittämistyötä Skanska valitsi työterveyshuollon valtakunnalliseksi kumppaniksi muutama vuosi sitten Terveystalon, jolle ennaltaehkäisevä terveystyö on tärkeä painopiste. ”Skanska ja Terveystalo ovat kehittäneet yhteistyössä ennakoivan työterveystyön käytäntöjä erityisesti työmaan arkeen sopiviksi. Esimerkiksi melko uusi osallistavan yhteistyön muoto on Nolla ammattitautia -riihet, joissa yhdessä työmaan kanssa pohditaan melun, pölyn tai käsin tehtävien nostojen ja siirtojen hallintaa”, kertoo Terveystalon suurasiakaslääkäri Helena Jussila.

Skanskan työhyvinvoinnin muutoksia 2011–2014

  • Työtapaturmien taajuus (työstä poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä miljoona työtuntia kohden) on pudonnut 11,9:stä 5,2:een.
  • Sairauspoissaolojen määrä on pudonnut 3,2 prosentista 2,3 prosenttiin.
  • Sairauspoissaolopäivien määrä henkilöä kohden pieneni keskimääräisestä 8 päivästä vuodessa 5,8 poissaolopäivään vuodessa.
  • Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä on noussut 63,7 vuodesta 64,4 vuoteen.
  • Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden keski-ikä nousi 59,2 vuodesta 59,4 vuoteen. Skanskassa jäädään työkyvyttömyyseläkkeelle 6–7 vuotta myöhemmin kuin rakennusalalla keskimäärin.

Lisätietoja:

Skanska Oy, henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä, puh. 040 504 4855, kirsi.mettala[at]skanska.fi

Skanska Oy, työhyvinvointipäällikkö Helena Pekkanen, puh. 0400 453 109, helena.pekkanen[at]skanska.fi

Skanska Oy, tiedottaja Pauliina Munukka, puh. 040 680 4977, pauliina.munukka [at]skanska.fi

Terveystalo, suurasiakaslääkäri Helena Jussila, helena.jussila[at]terveystalo.com

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli noin 835 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 179.

www.twitter.com/skanskafinland

www.facebook.com/skanskafinland

www.skanska.fi/blogit

Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja 170 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2014 oli yhteensä 72,8 miljoonaa euroa ja samana vuonna Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen yli 15 miljoonaa euroa. Terveystalo on Suomalaisen Työn Liiton jäsen.

www.terveystalo.com