c

Skanska, Pöyry ja Ramboll valittu toteuttamaan valtatie 6:n Taavetti−Lappeenranta-parannushanke

Lehdistötiedotteet 21.9.2015 9.10 CET

Liikennevirasto on solminut sopimuksen Skanska Infran, Pöyryn ja Rambollin muodostaman ryhmittymän kanssa valtatie 6 Taavetti–Lappeenranta-välin allianssihankkeen toteutusvaiheesta. Sama ryhmittymä on vastannut myös hankkeen kehitysvaiheen läpiviennistä, joka alkoi maaliskuussa 2015.

Allianssi on suunnittelu- ja rakennushankkeen toteutusmuoto, jossa hankkeen tilaaja ja keskeiset toteuttajat vastaavat projektin suunnittelusta ja rakentamisesta, jakavat riskit ja mahdollisuudet yhdessä osapuolten sopimalla tavalla sekä muodostavat yhteisen organisaation.

Hankkeen kokonaisarvo on 76 miljoonaa euroa, josta Skanskan osuus on noin 67,2 miljoonaa euroa. Kehitysvaiheessa hankkeen ratkaisuja on tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyöllä kehitetty ja muutettu niin, että hankkeen kustannusarvio ja laadulliset tavoitteet saavutetaan. Hanke valmistuu osa kerrallaan vuosina 2017 ja 2018.

Taavetti−Lappeenranta-osuuden kattavassa parannushankkeessa valtatie 6 parannetaan pääosin nykyiselle paikalleen keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi tieksi. Parannettava osuus on 28 km pitkä, josta 12 km on kokonaan uutta tietä. Tien parantaminen tekee liikenteestä sujuvampaa ja turvallisempaa. Ympäristöhaittoja vähennetään melu- ja pohjavesisuojauksilla.

Rakentamistyöt käynnistyvät lokakuun alussa. Työt alkavat työmaan kulkuyhteyksien rakentamisella. Ensimmäiset suuremmat työkohteet sijoittuvat Rantsilanmäen eritasoliittymän ja Jurvalan itäisen eritasoliittymien alueille.

Valtatie 6 on Etelä-Karjalan pääyhteys. Tie palvelee sekä paikallista että pitkänmatkan liikennettä, ja on tärkeä väylä teollisuuden raaka-aine- ja satamakuljetuksille.

"Kaikkien hankkeen osapuolien hyvällä yhteistyöllä ja allianssimallin tuottamilla innovaatioilla olemme saavuttaneet kehitysvaiheen tavoitteet ja pääsemme nyt aloittamaan allianssiurakan toteutusvaiheen", toteaa projektipäällikkö Harri Liikanen. Taavetti-Lappeenranta -hanke on Liikenneviraston ensimmäinen allianssimallilla toteutettava ns. tavallinen tienrakennusurakka. "Kehitysvaiheen perusteella malli soveltuu hyvin myös tällaiseen hankkeeseen."

”Olemme yhdessä pystyneet viemään hankkeen suunnittelua eteenpäin tavoitteiden mukaisesti. Kehitysvaiheen aikana olemme löytäneet ratkaisuja, joilla tien vaiheittainen liikenteelle otto on mahdollista alkuperäistä aikataulua nopeammin. Tämä tarkoittaa myös, että tienkäyttäjille aiheutetut haitat pienenevät”, kertoo rakennuspäällikkö Janne Tikkamäki Skanskasta.

”Tämän allianssihankkeen kehitysvaihe pystyttiin viemään puolessa vuodessa läpi, koska suunnittelijat oli valittu jo ennen urakoitsijan valintaa. Skanskan tullessa mukaan suunnittelun lähtötietomalli, pohjatutkimukset sekä jo tunnistettujen vaihtoehtojen alustavat selvitykset olivat pitkällä. Jatkamme myös Pöyryllä hankkeen toteutusvaiheen suunnittelua hankkeen parhaaksi”, sanoo Pöyryn Infra-yksikön johtaja Mikko Inkala.

"Suomessa on noin 78 000 km yleisiä teitä, joilla on elintärkeä merkitys paitsi päivittäisen liikkumisemme myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta. Digitalisaatio on vahvasti mukana myös tiestön suunnittelussa, ja esimerkiksi tässä hankkeessa kehitetään tietomallinnusta tien kunnossapitoa ajatellen. Näin hyödyt eivät rajoitu pelkästään suunnittelu- ja rakennusvaiheeseen tai tähän hankkeeseen", sanoo johtaja Peter Molin Rambollin Infra-toimialalta.

Lisätietoja:

Skanska Infra Oy, rakennuspäällikkö Janne Tikkamäki, puh. 0400 712 304, janne.tikkamaki[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Liikennevirasto, projektipäällikkö Harri Liikanen, puh. 0295 34 3007, harri.liikanen[at]liikennevirasto.fi Pöyry Finland Oy, Infra-yksikkö, Alueelliset toiminnot Pohjois-Eurooppa,

johtaja Mikko Inkala, puh. 01033 21112, mikko.inkala[at]poyry.com

Pöyry Finland Oy, toimitusjohtaja Pasi Tolppanen, puh. 01033 26656, pasi.tolppanen[at]poyry.com

Ramboll Finland Oy, Peter Molin, puh. 040 7523 667, peter.molin[at]ramboll.fi

Ramboll Finland Oy, Liikenneväylät, yksikön päällikkö Emil Matintupa, puh. 050 596 0358, emil.matintupa[at]ramboll.fi

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli noin 835 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 179.