c

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri: jaettujen työpisteiden suosio selvässä kasvussa

Lehdistötiedotteet 26.5.2015 7.00 CET

Yhä useampi yritys vähentää työpisteiden määrää, vaikka työntekijöiden määrä toimistolla kasvaa. Samalla toimistotilojen käytön tehokkuus korostuu, selviää Tulevaisuuden Työympäristö 2015 -barometrista.

KTI Kiinteistötieto Oy:n Skanskalle toteuttama barometri ilmestyi tänä vuonna jo yhdettätoista kertaa. Kyselyyn vastasi noin 70 toimistotilaa käyttävää yritystä pääkaupunkiseudulla.

Työpisteiden määrän kehitystä kuvaava saldoluku painui tänä vuonna ensimmäistä kertaa negatiiviseksi barometrin historian aikana eli työpisteiden määrän vähentämiseen uskoo useampi vastaaja kuin niiden kasvuun. Samanaikaisesti työntekijöiden määrän kasvuun toimistolla uskoo useampi vastaaja kuin määrän vähenemiseen.

"Muutos on tärkeä, sillä se kertoo toimintaan perustuvan työskentelyn voimakkaasta kasvusta. Jaetuista työympäristöistä näyttää tulevan viimein arkipäivää", kuvaa johtava asiantuntija Riitta Lahtinen KTI Kiinteistötieto Oy:stä.

"Samalla työpisteiden käytön tehokkuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota: jaettujen työpisteiden määrän kasvaessa lähes 60 prosenttia vastaajista arvioi työpisteiden käytön tehokkuuden kasvavan", Lahtinen toteaa.    

Toimintaan perustuvassa työympäristössä perinteiset huonetoimistot jäävät historiaan ja lähes kaikki tila hyödynnetään yhteisesti. Työympäristö tarjoaa erityyppisiä tiloja erilaisiin työtehtäviin. Vain harvoilla on tehtävän edellyttämä kiinteä työpiste. "Modernit monitilaympäristöt, joiden lisääntymiseen uskoo yli puolet barometriin vastanneista, tukevat spontaaneja kokouksia, luovuutta ja liikkuvuutta. Niillä on myönteisiä vaikutuksia muun muassa rajat ylittävään tiimityöskentelyn ja työergonomiaan", kertoo Skanska CDF:n vuokraus- ja markkinointipäällikkö Eero Ojala.

Monitilaympäristö peittoaa suosiossa selkeästi puhtaat avotoimistot. Tiloista tulee vastaajien mukaan löytyä paikkoja erityyppisiin tarpeisiin: esimerkiksi hiljaisten huoneiden ja puhelinkoppien tarpeen kasvuun uskoo lähes kaksi kolmesta barometriin vastanneesta.

Pohjoinen kantakaupunki arvostetuin alue

Pääkaupunkiseudun kiinnostavimmaksi toimistoalueeksi sijoittui viime vuoden tapaan Helsingin pohjoinen kantakaupunki, missä toimistotilankäyttäjiä houkuttelevat erityisesti sijainti ja hyvät liikenneyhteydet. Seuraavaksi kiinnostavimmiksi alueiksi barometrissa nousivat Ruoholahti ja Jätkäsaari sekä Pohjois-Helsinki, jotka houkuttelevat toimistotilojen käyttäjäyrityksiä myös muilta alueilta.

Toimistotilojen sijaintia arvioitaessa junan ja muun raideliikenteen käytettävyys kasvattaa merkitystään edelleen. Tähän vaikuttavat muun muassa pääkaupunkiseudulla käynnissä olevat raidehankkeet Länsimetro ja Kehärata. Vaikka saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä koetaan tärkeäksi, myös autopaikkojen riittävyys on edelleen monelle ensisijainen kriteeri.

Tuottavuutta ja kilpailuetua työympäristöstä

Työympäristön merkitys työn tuottavuuteen nousi barometrissä tärkeäksi. Vastanneista peräti 91 prosenttia uskoo, että hyvällä työympäristöllä voidaan parantaa organisaation suorituskykyä.

"Valtaosa vastanneista uskoo myös, että tiloilla ja työympäristöllä voidaan ohjata henkilöstön toiminta- ja työskentelytapoja, tukea yrityksen imagoa sekä erottua ja saavuttaa kilpailuetua esimerkiksi rekrytointitilanteessa tai asiakassuhteissa", Eero Ojala selventää.

Tilojen valintakriteereissä muunneltavuus ja tehokkuus nousevat käyttäjäyritysten valintalistan kärkikolmikkoon. Näiden lisäksi tulevaisuuden työtiloilta odotetaan myös monimuotoisuutta ja viihtyvyyttä.

Barometri luotaa käyttäjien näkökulmaa toimitiloihin

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri selvittää pääkaupunkiseudulla toimivien, yli 50 hengen yritysten toimistotilojen käyttöä ja tulevaisuudennäkymiä. Vastaajina ovat yritysten talous-, henkilöstö- ja yleisjohto sekä yritysten toimitila-asioista vastaavat henkilöt. Verkkokyselynä toteutettuun barometriin vastasi 74 henkilöä 71 yrityksestä.

Skanska lahjoittaa jokaista barometrin vastaajaa kohden 15 euroa WWF:n ilmastotyön tukemiseen.

Lisätietoja:

Skanska CDF Oy, vuokraus- ja markkinointipäällikkö Eero Ojala, puh. 040 560 1243, eero.ojala[at]skanska.fi

Skanska CDF Oy, vuokrauspäällikkö Michael Ekström, puh. 040 6804 500, michael.ekstrom[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

KTI Kiinteistötieto Oy, johtava asiantuntija Riitta Lahtinen, puh. 040 547 1488, riitta.lahtinen[at]kti.fi

KTI Kiinteistötieto Oy, toimitusjohtaja Hanna Kaleva, puh. 040 555 5269, hanna.kaleva[at]kti.fi

Skanska Commercial Development Finland (Skanska CDF Oy) on osa Skanskan pohjoismaista toimitilaprojektikehitysyksikköä Skanska Commercial Development Nordicia. Se toimii aloitteentekijänä, kehittäjänä ja sijoittajana toimitilaprojekteissa: toimistorakennuksissa sekä logistiikka- ja liiketiloissa.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli noin 835 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 179.

KTI Kiinteistötieto Oy on suomalaista kiinteistöalaa palveleva asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa informaatio-, asiantuntija- ja tutkimuspalveluja kiinteistöliiketoiminnan johtamisen moninaisiin tarpeisiin. KTI:n markkinatietokannat kattavat informaatiota mm. kiinteistösijoitusten tuotoista, toimitila- ja asuinkiinteistöjen vuokrista ja ylläpitokustannuksista sekä markkinoiden transaktioista. KTI:n asiakkaita ovat kaikki merkittävät suomalaiset kiinteistösijoittajat, tilankäyttäjäyritykset, näille palveluja tuottavat management- ja kiinteistöpalveluyritykset sekä rakennusalan yritykset.