c

Skanska ja Rakennuslehti yhteistyöhön työturvallisuuskurssien tarjonnassa

Lehdistötiedotteet 30.4.2015 7.00 CET

Skanska ja Rakennuslehti käynnistävät yhteistyön työturvallisuuden edistämiseksi: Rakennuslehden verkkosivujen kautta aukeaa 30.4.2015 pääsy Skanskan kehittämiin työturvallisuusaiheisiin verkkokursseihin.

Rakennusalan yhteistä työturvallisuusviikkoa vietetään 18.-22.5.2015.

www.rakennuslehti.fi -sivuston kautta pääsee suorittamaan yhteensä seitsemän verkkokurssia, joiden aiheet ovat telineturvallisuus, vaara-alueiden rajaaminen, paloturvallisuus ja tulityöt, betonipumppaus, tavarantoimitus ja kuorman purku sekä työn turvallisuussuunnitelmat. Lisäksi joukossa on työturvallisuuden johdantokurssi Työstä terveenä kotiin.

Verkkokurssit tarjoavat tietoa niin sanallisessa kuin kuvallisessa muodossa sekä sisältävät harjoituksia, joiden avulla kurssin suorittaja saa käsityksen siitä, ovatko kurssissa läpikäydyt asiat jääneet mieleen. Yhden kurssin suorittaminen kestää noin 25 minuuttia. Opiskelun voi tarvittaessa keskeyttää ja palata jatkamaan sitä myöhemmin. Verkkokoulu on maksuton, mutta se vaatii rekisteröitymistä. Rakennuslehti ei kerää tai hyödynnä henkilötietoja, jotka annetaan verkkokurssiportaaliin kirjauduttaessa.

”Avasimme verkkokoulun vuonna 2011 kouluttaaksemme työnjohtoamme Skanskan turvallisuusvaatimuksiin sekä jakaaksemme hyviä käytäntöjä. Osa vaatimuksista tulee Skanska-konsernilta, ja ne ovat Suomen lainsäädännön vaatimuksia tiukempia. Sittemmin olemme avanneet opiskelumahdollisuuden myös yhteistyökumppaneillemme. Rakennuslehden kanssa tehtävä yhteistyö täydentää tätä, sillä nyt opiskelu on mahdollista kenelle tahansa rakennusalan työturvallisuudesta kiinnostuneelle”, kertoo Skanska Oy:n turvallisuuspäällikkö Antti Leino.

”Työturvallisuuden tason parantaminen on asia, joka koskettaa koko rakennusalaa. On hyvin tiedossa, että alalla suurten yritysten turvallisuustilanne on usein paljon parempi kuin pienten. Skanskan oman työturvallisuusosaamisen jatkuva parantaminen ei pelkästään riitä, vaan meidän pitää levittää tietämystä myös yhteistyökumppaneillemme. Verkkokurssien tarjoaminen laajemman yleisön saataville on yksi keino tähän”, jatkaa Leino.

”Rakennuslehti haluaa olla mukana kehittämässä alan turvallisuutta. Otamme mielellämme vastaan työturvallisuuteen liittyviä videoita ja hankkeita, joita esittelemme työturvallisuusviikon aikana verkkosivuillamme”, sanoo Rakennuslehden päätoimittaja Veijo Käyhty.

Rakennusteollisuus RT järjestää Skanskan aloitteesta koko alan yhteisen turvallisuusviikon 18.−22. toukokuuta. Turvallisuusviikon tavoitteena on saada RT:n jäsenyritysten, näiden aliurakoitsijoiden ja sidosryhmien henkilöstö sekä viranomaiset muistamaan työturvallisuuden tärkeys ja toteuttamaan erilaisia työturvallisuutta edistäviä aktiviteetteja. Tänä vuonna turvallisuusviikkoon on kutsuttu mukaan myös Rakennusliitto, Pro, RAKLI ja SKOL.

”Verkkokursseja on pidetty hyvänä oppimismuotona, sillä niitä voi kukin suorittaa silloin kun itselle parhaiten sopii. Lisäksi työntekijät voivat käydä niitä läpi työmaalla esimerkiksi yhdessä pieninä ryhminä. Tämä opiskelutapa herättää toivottavasti myös keskustelua siitä, miten työturvallisuutta pystyttäisiin parantamaan ja onko omalla työmaalla kenties toimintatapoja, joita on syytä arvioida uusin silmin”, Leino toteaa.

Rakennusalan turvallisuus on parantunut 10 viime vuoden aikana paljon, mutta alan turvallisuustilanteessa on edelleenkin paljon tehtävää. Viime vuonna alalla sattui seitsemän kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Vuoden 2015 tammi-helmikuun aikana on menehtynyt neljä henkeä.

Lisätietoja:

Skanska Oy, turvallisuuspäällikkö Antti Leino, puh. 040 866 8551, antti.leino[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Rakennuslehti, toimituspäällikkö Anne Korhonen, puh. 040 5211 335, anne.korhonen[at]sanoma.com

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli noin 835 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 179.