c

Skanskassa käyttöön uudet säännöt eettisyyden tukemiseksi: skanskalaiset eivät anna tai vastaanota lahjoja

Lehdistötiedotteet 14.4.2015 7.40 CET

Skanska on tiukentanut ohjeistustaan, joka koskee lahjojen antamista ja vastaanottamista sekä vieraanvaraisuutta. Uuden ohjeen myötä Skanska Oy ja sen tytäryhtiöt siirtyvät nollalahjapolitiikkaan 1.5.2015 alkaen.

Nollalahjapolitiikka tarkoittaa sitä, että jatkossa skanskalaiset eivät saa antaa lahjoja ulkoisten sidosryhmien kuten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajille eivätkä vastaanottaa lahjoja heiltä.

”Perinteisesti rakennusalalla on vaihdettu yhteistyökumppaneiden kesken esimerkiksi joulunaikaan lahjoja. Mielestämme lahjakäytäntöihin liittyy kuitenkin useita ongelmia: lahjat saattavat synnyttää mielikuvia siitä, että niiden antajat pyrkivät vaikuttamaan saajien päätöksentekoon, tai lahjan saaja saattaa kokea olevansa kiitollisuudenvelassa antajalle, vaikkei tämä olisikaan ollut antajan tarkoitus”, sanoo Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti.

”Haluamme toimia läpinäkyvästi ja rehellisesti sekä varmistaa, että meille tuotteita tai palveluja tarjoavat yritykset ovat samalla viivalla, kun arvioimme niitä. Näiden päämäärien tukemiseksi on parempi, että lahjojen antamisesta ja saamisesta luovutaan”, Särkilahti jatkaa.  

Skanskalla on kuitenkin muutama selkeä poikkeus lahjakieltoon: Ensimmäinen ovat asuntokaupan tekemisen yhteydessä annettavat lahjat ja tupaantuliaislahjat, jollaisen Skanska voi edelleen antaa asunnon Skanskalta ostaneelle yksityishenkilölle asunnon luovutusvaiheessa. Toinen poikkeus ovat yhteistyökumppanien edustajien merkkipäivät, kuten 50-vuotispäivät tai eläkkeelle jäämistä juhlistavat tilaisuudet, joihin kutsutaan sidosryhmien edustajia. Tällöin lahjan arvolle on kuitenkin asetettu 100 euron yläraja. Poikkeustapauksissakaan lahja ei saa kuitenkaan koskaan olla rahaa, ellei sitä ole ohjattu hyväntekeväisyyteen. Tällöinkin lahjalle tulee olla Skanska Oy:n johtoryhmän jäsenen hyväksyntä, eikä hyväntekeväisyyskohde saa kytkeytyälahjan saajaan tai hänen lähipiiriinsä. Lahjaa ei saa antaa, jos osapuolet ovat esimerkiksi hankintoja koskevassa neuvottelutilanteessa. Kolmas poikkeus ovat messut ja muut vastaavat markkinointitilaisuudet, joissa Skanska voi jakaa yrityksen markkinointituotteita. Muut mahdolliset poikkeustarpeet käsittelee aina erikseen Skanska Oy:n johtoryhmä.

Jos joku toimittaa Skanskaan lahjoja vastoin Skanskan ohjeistusta, lahjat palautetaan lähettäjälle. ”Pyrimme viestimään sidosryhmillemme mahdollisimman laajasti käytännöstämme ja toivomme, ettei kukaan loukkaannu, jos joudumme palauttamaan lahjan”, sanoo Skanskan lakiasiainjohtaja ja Skanska Oy:n eettisen komitean puheenjohtaja Kirsi Palviainen.

Eettinen toiminta on Skanskan keskeinen arvo. Sen edistämiseksi kaikki skanskalaiset koulutetaan säännöllisesti, kaikissa Skanskan liiketoimintayksiköissä toimii eettinen komitea ja liiketoimintayksiköille on laadittu ohjeet lahjoista ja vieraanvaraisuudesta. Skanska edellyttää eettistä toimintaa ja sitoutumista eettiseen ohjeistukseensa Code of Conductiin myös yhteistyökumppaneiltaan.

Yhteyshenkilöt

Skanska Oy, lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen, puh. 050 548 1678, kirsi.palviainen[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli noin 835 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 179.