c

Yhdessä maailman inhimillisintä sairaalaa rakentamassa

Hämeenlinnan uutta Ahveniston sairaalaa rakennetaan yhteistoiminnallisella allianssimallilla, jonka keskiössä ovat asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan osallistaminen, digitaaliset työkalut ja käyttäjälähtöinen suunnittelu.

Ahveniston sairaalaa aletaan rakentamaan vuonna 2020 ja sen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuosina 2023-2024. ”Nyt tuntuu siltä, että allianssimalli on ainoa oikea tapa toteuttaa tämän kokoluokan hanke”, toteavat Eeva, Annika ja Jari.

Luonnon keskelle sijoittuva Ahveniston sairaala eli Assi palvelee valmistuttuaan Kanta-Hämeen asukkaita. Kun suunnittelu toteutetaan yhdessä potilaiden, hoitohenkilökunnan ja omaisten kanssa, syntyy käyttäjiensä tarpeisiin vastaava hoitolaitos. Tavoitteena on rakentaa maailman inhimillisin sairaala.

Ahveniston sairaala toteutetaan allianssimallilla, jonka muodostavat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Skanska Talonrakennus, Sweco Talotekniikka, Sweco Rakennetekniikka ja arkkitehtityöyhteenliittymä Team Integrated.

”Allianssimallilla rakentamisessa näytetään omalla esimerkillä, miten yhteistoiminnallisuus käytännössä – ja parhaimmillaan – toimii”, toteaa Skanskan projektijohtaja Jari Törnqvist.

Cavessa tuleva hahmottuu

Sairaalan suunnittelu- ja kehitysvaiheessa erityisen hyväksi työkaluksi on koettu 3D-mallipohjainen suunnittelutila cave, jossa iso ryhmä ihmisiä voi tarkastella yhdessä seinälle heijastettua kolmiulotteista mallia. Visuaalisesti vahva cave helpottaa kokonaisuuksien hahmottamista ja mahdollistaa keskustelun eri näkökulmista.

”Lääkärit ja insinöörit puhuvat usein eri kieltä, mutta cavessa kaikki ymmärtävät toisiaan paremmin. Omin silmin hahmotettu mallinnus edesauttaa sovittuun sitoutumista ja muutosten läpivientiä”, toteaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen.

Caven ansiosta leikkausosastot, potilashuoneet, liikennejärjestelyt ja kaavoitusvaiheen suunnitelmat voidaan mallintaa kolmiulotteisesti. Tilamäärityksiä tehtäessä nähdään heti, kuinka paljon neliöitä todellisuudessa tarvitaan, ja säästetään niin kustannuksissa kuin ajassa.

Allianssimallilla aitoa yhteistyötä

Suurhankkeessa olennaisessa roolissa ovat tehokas tiedonvälitys ja yhteistoiminnalliset työtavat. Allianssiin kuuluu noin 200 ihmistä käyttäjistä, skanskalaisista ja arkkitehdeistä suunnittelijoihin ja aliurakoitsijoihin. Big room -työskentelymalli on osoittanut toimivuutensa.

”Fyysisesti avoin Big room -työtila on hyvä tapa saada porukka keskustelemaan ja hitsautumaan nopeammin yhteen. Yhteinen tila vähentää myös sähköpostiliikennettä ja turhia palavereita, kun asiat voidaan keskustella saman tien auki ja jatkaa taas hommia. Allianssimallin rikkaus onkin moniammatillisen osaamisen tehokas - täällä oikeat ihmiset saadaan oikeaan paikkaan”, Jari toteaa.

Yhteinen visio allianssin prosessien ja toimintatapojen kehittämisestä luotiin jo kehitysvaiheen alussa, kertoo projektikoordinaattori Annika Halkosaari. Oppia haettiin muun muassa Skanskan sairaala-allianssihankkeista Norjasta. ”Perinteisten palavereiden, kalentereiden ja johtamisen sijaan yhteistoiminnallinen työskentely ohjaa ihmiset tekemään itse asiat oikein. Toteuttamamme prosessi kantaa tuontantovaiheeseen saakka uudenlaisena tekemisen muotona. Olen vakuuttunut, että kahden vuoden päästä voimme todeta, että työtapamme mahdollisti aidon yhteistyön.”

Päivitetty: 11.1.2019