c

Torilla tavataan

"Turun Toriparkista tulee kohde, josta sen rakentamiseen osallistuneet ammattilaiset voivat olla ylpeitä vielä vuosikymmentenkin kuluttua", kehuu Tero Pyssysalo Skanskasta.

"Olemme tehneet työmaalla koko ajan geoteknistä seurantaa yhdessä Turun kaupungin kanssa. Olemme mitanneet esimerkiksi tärinää, melutasoa, painumia, siirtymiä sekä pohjavettä," listaa Tero Pyssysalo.

Kesäisenä päivänä Turun kauppatorilla, toriparkin työmaalla, tapahtuu joka puolella jotain. Työmiehet rakentavat muottia, jonka päälle valetaan betoninen holvirakenne. Nosturi siirtää paikalleen massiivisia seinämuotteja. Betonipumppausautolla on treffit betoniauton kanssa.

Tero Pyssysalo ja Vesa Hintukainen kertovat, että parkkihallin rungosta on rakennettu jo suurin osa. Pyssysalo on Skanskan maa- ja pohjarakentamisen tulosyksikön johtaja, Hintukainen on vastaavassa pestissä talonrakennuksen puolella.

Pyssysalo kuvailee, että Skanska on rakentamassa Suomen parasta kaupunkikeskustaa, joka palvelee sekä liiketoimintaa että alueella liikkuvia ihmisiä. "Skanska on mukana yhteiskunnan rakentamisessa kaikilla rakentamisen sektoreilla. Nyt on hienoa, että voimme tuoda osaamisemme kehittyvän ja uudistuvan Turun käyttöön."

Tukena kansainvälinen verkosto

Pyssysalo muistuttaa, että Skanska on maailmanlaajuisesti johtava laajojen ja vaativien kaupunkirakentamisen hankkeiden toteuttaja. "Olemme voineet hyödyntää myös Turussa kansainvälistä verkostoamme ja sen tietotaitoa."

Skanskalaiset kävivät esimerkiksi ennen töiden aloittamista tutustumassa hieman vastaavaan kohteeseen Lontoossa ja konsultoivat sikäläisiä kollegojaan. "Jos Suomessa tulee eteen jokin täällä uusi asia, niin jostakin päin maailmaa löytyy varmasti skanskalaisia, joilla on siitä jo kokemusta," Pyssysalo täydentää.

Viestintää ja vuorovaikutusta

Kauppatorin työt suunnitellaan ja toteutetaan niin, että turkulaisille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä. Pyssalo mainitsee, että kaiken lähtökohtana on tietenkin turvallisuus, niin työmaalla kuin sen ympäristössäkin. Työmaan edustalla on esimerkiksi henkilö, joka ohjaa liikennettä.

Skanska on panostanut myös viestintään ja vuorovaikutukseen kaupunkilaisten kanssa. Toriparkin viikkotiedotteissa käydään läpi tulevat työvaiheet. Kerran kuussa ilmestyvät naapuri-infot kertovat kuvienkin avulla, mitä missäkin päin työmaata tapahtuu.

Käytännössä myös liikenteenohjaaja vastailee kaupunkilaisten kysymyksiin. Juttelijoita onkin riittänyt. "Poikkeuksellinen hanke kiinnostaa luonnollisesti kaupunkilaisia," Pyssysalo mainitsee. 

Monella tapaa ainutlaatuinen kohde

Kauppatorin työmaa on ainutlaatuinen paitsi kokonsa myös keskeisen sijaintinsa takia. Osa rakennuksista sijaitsee myös varsin lähellä työmaata. "Aluksi rytmitimme töitämme myös paikalla suoritettujen arkeologisten kaivausten mukaan. Sellaistakaan ei tule vastaan ihan joka kohteessa," Pyssysalo kertoo. 

Omat haasteensa työhön on tarjonnut maaperä. Koko Turun keskusta
lepäilee savipatjan päällä. Kauppatorin kohdalla prinsessamme patjan paksuus, ennen alapuolella odottavaa kalliota, oli syvimmillään peräti 50 metriä. "Ensin kaivanto tuettiin ja sen jälkeen savi poistettiin pysäköintihallin osalta. Käytimme joissakin kohdissa myös tuplatukiseiniä sekä ankkureita, jotka lukitsevat tukirakenteen kallioihin," Pyssysalo jatkaa. 

Ympäristövaikutuksia seurattu tarkkaan

Koska kohde on tavallista herkempi, myös rakentamisen vaikutusta ympäristöön on seurattu tarkkaan. "Olemme tehneet työmaalla koko ajan geoteknistä seurantaa yhdessä Turun kaupungin kanssa. Olemme mitanneet esimerkiksi tärinää, melutasoa, painumia, siirtymiä sekä pohjavettä," Pyssysalo kuvailee. 

Kohde on työllistänyt yhtäläisesti niin talonrakennuksen kuin maanrakennuksenkin ammattilaisia. Mukana on ollut esimerkiksi geoteknikko, joka on erikoistunut juuri pohjarakentamisen ratkaisuihin.

Keskustarakentamisessa on aina huomioitava myös maan alla oleva kunnallistekniikka. Maan alla risteili valtavasti erilaisia putkia ja kaapeleita. Niitä on suojattu ja siirretty kulkemaan osittain uusia reittejä pitkin.

Eerikinkatua madallettiin

Keväällä 2019 huomattiin, että Eerikinkadulla maa oli painunut kaivannon reunoilla. Pyssysalo muistuttaa, että Turun keskusta-alueella savimaa painuu joka vuosi jonkin verran. "Olimme varautuneet siihen, että pientä painumista tapahtuisi myös rakennustöiden yhteydessä, mutta sitä oli toki paikoin enemmän, mitä olimme laskeneet."

Hän kertoo, että ongelma ratkaistiin madaltamalla Eerikinkatua. Tämä toimenpide olisi tehty rakentamisen myöhemmässä vaiheessa joka tapauksessa.

Skanskan itsensä lisäksi rakentamisen laatua valvoo, kuten rakennuskohteissa yleensä, myös tilaaja ja rakennusvalvonta. Tori on niin iso kohde, että hankkeella on otettu käyttöön myös kuukausittaiset yhteiset palaverit kaupungin rakennusvalvonnan kanssa. Se varmistaa osaltaan esimerkiksi hyvän tiedonkulun eri osapuolten välillä.

Kaikille tärkeä

Jälleen yksi betonivalu on valmis ja suuri torninosturi siirtää siinä käytetyt laitteet sivummalle. Toisaalla kaivinkone levittää kentälle kosteutta sitovaa kapillaarisoraa.

Pyssysalo korostaa, että hanke on tärkeä paitsi Turun kaupungille, myös
kaikille sen toteuttamiseen osallistuville. "Jokainen kauppatorilla työskentelevä rakentamisen ammattilainen haluaa tehdä sellaisen kohteen, josta voi olla ylpeä vielä vuosikymmentenkin kuluttua."

Turun Toriparkki valmistuu vuoden vaihteessa. Sen jälkeen edessä on vielä kauppatorin maan päällisen osan rakentaminen, suunnittelukilpailun voittaneen Saariston sydän -mallin mukaisesti.

Skanskalaisten kädenjälki näkyy kauppatorin lisäksi muuallakin Turussa. Skanskan tuoreisiin hankkeisiin kuuluvat esimerkiksi Seurahuone, Turun kaupunginteatteri, Aurum ja Telakkaranta.

Juttu on julkaistu alunperin Uusi Turku -lehdesssä. Tutustu myös muihin lehden juttuihin täältä.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Toriparkin nettisivuilta.

Isojen lukujen hanke

Kesällä 2020 työmaalla on käynnissä limittäin lukuisia eri työvaiheita. "Kyseessä on valtava palapeli, jonka osaset koottava tietyssä tarkassa järjestyksessä. Kaiken pitää mennä suunnitellusti eteenpäin, niin että vältytään esimerkiksi turhilta odotteluilta," Tero Pyssysalo kuvailee.

Vesa Hintukainen on koonnut lukuja, jotka kertovat työn mittakaavasta:

  • Toriparkin rakentamiseen kuluu betonia 15 000 kuutiota eli noin 1,5 miljoonaa ämpärillistä.
  • Rakenteissa on miljoona kiloa harjaterästä. 30-metrisiä teräsbetonipaaluja on käytetty yli 40 kilometriä.
  • Työmaalla työskentelee enimmillään 70 ammattilaista. 
Päivitetty: 1.10.2020