c

Jätkäsaaren terassitalon arkkitehtikilpailun ehdokastyöt edustavat kotimaisen arkkitehtuurin parhaimmistoa

Helsingin Jätkäsaareen rakentuu vauhdilla yksi kaupungin kiinnostavimmista kaupunginosista, jossa näyttävä arkkitehtuuri näyttelee merkittävää roolia. Skanska on rakentanut Jätkäsaareen jo useita asuntokohteita, ja seuraavana vuorossa on Skanskan ensimmäinen omaperusteinen asuntokohde Länsisatamankadulla vastapäätä vehreää Saukonpaaden puistoa.

Skanska Talonrakennus Oy ja Helsingin kaupunki järjestivät kutsukilpailun tontin suunnitelmien hankkimista sekä arkkitehtisuunnittelijan tai -suunnittelijoiden valitsemista varten.

Tarkoituksena oli löytää Skanskan kaupungilta vuokraamalle tontille kaupunkikuvallisesti korkeatasoiset, kustannustason ja kilpailun järjestäjien vaatimusten mukaiset suunnitelmat. Ratkaisussa tuli huomioida kestävän kehityksen periaatteet. Kilpailun yksi keskeisistä ehdoista oli, että mahdollisimman monesta asunnosta avautuisivat merelliset maisemat Saukonpaaden puiston suuntaan.

Kilpailuun kutsuttiin neljä arkkitehtitoimistoa: Arkkitehtitoimisto Inaro Oy, JKMM Arkkitehdit Oy, Studio Puisto Arkkitehdit Oy sekä Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Kaupunkikuvaa rikastuttavia, näyttäviä ehdotuksia

Kilpailu oli hyvin korkeatasoinen. Kaikki ehdotukset täyttivät kilpailulle esitetyt sisällölliset ja kaavalliset tavoitteet. Yhden ehdotuksen rakennusmassa oli suunniteltu viettävänä kattoratkaisuna ja kolme ehdotuksista oli suunniteltu massaltaan terassoituvana ratkaisuna.

Ehdotussuunnitelmien arvioinnin suoritti arviointiryhmä, johon kuuluivat Skanska Talonrakennus Oy:sta Skanska Kodeista aluejohtaja Juhani Aspara, hankekehitysjohtaja Jukka Haaparanta sekä suunnittelujohtaja Hille Kaukonen, Helsingin kaupungin asemakaavoituksesta tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko ja arkkitehti Teo Tammivuori, Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalveluista arkkitehti Juha Sundqvist sekä tilaajasta ja kilpailijoista riippumaton asiantuntijajäsen arkkitehti Karin Krokfors.

Voittajaksi Arkkitehtuuritoimisto B & M ehdotuksellaan ”Step by Step”

Arviointiryhmä päätti yksimielisesti valita ehdotuksen nimimerkillä ”Step by Step” arkkitehtuurikutsukilpailun voittajaksi ja kilpailualueen jatkosuunnittelun pohjaksi. Voittajatyön on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Lisäksi ehdotukselle ”Silakka” annettiin kunniamaininta sen eläytyvästä otteesta asunto- sekä yhteistilojen suunnitteluun. Ehdotuksen on suunnitellut JKMM Arkkitehdit Oy.

Ehdokastyöt esitellään alla niiden saapumisjärjestyksessä.

Kasbah

Studio Puisto Arkkitehdit

Kasbah.jpg

Kokonaisotteeltaan ehdotus on hienostunut ja hienovireinen. Kaupunkitilallinen ratkaisu on onnistunut. Kaupunkirakenteessa hyvin näkyvät liiketilat Saukonpaaden puiston päätteenä korostavat myös Länsisatamankadun urbaania ilmettä. Ratkaisu luo kauniin sekä perustellun urbaanin julkisen kaupunkitilan päätteen.

Rakennuksen kattomaailma porrastuu kauniisti luoden mielenkiintoisen massoittelun avulla pienimittakaavaisemman olemuksen rakennukselle, vaikka onkin massaltaan suuri rakennus. Arkadiratkaisu on ilmava eikä vähennä liiketilojen näkyvyyttä kaupunkirakenteessa.

Kuha

Arkkitehtitoimisto Inaro

Kuha.jpg

Ehdotus on kaavan mukainen erityisesti kattoratkaisunsa suhteen. Rakennus on arkkitehtuuriltaan voimakkaan yksiaineinen ratkaisu. Rakennusmassa on ilmeeltään melko umpinainen ja massiivisen oloinen lukuun ottamatta Saukonpaaden puiston päätteenä olevaa julkisivua.

Suurten lasiseinien välityksellä on tavoiteltu merinäkymiä pihalta mahdollisimman monille. Lasiseinien takana avautuu pääosin kylmä pihatila. Kuitenkin massa ulkotilan päällä osaltaan rajoittaa näkymiä asunnoista merelle.

Laaja ikkunavyöhyke, vaikka onkin mielenkiintoinen ratkaisu, antaa rakennukselle myös hieman harhaanjohtavasti julkisen rakennuksen leiman. Ikkunallinen rakennusmassa liiketilojen päällä on melko dominoiva, joka saa liiketilat näyttämään hyvin matalilta koko rakennusmassan osana ja muulle massoittelulle alisteisena. Pienen viisteen avulla on kuitenkin luotu mielenkiintoinen arkadi ja aukiomainen oleskelutila liiketilojen yhteyteen.

Silakka

JKMM Arkkitehdit

Silakka.jpg

Rakennuksen arkkitehtuuri vie mielleyhtymät Tapiolaan ja 1960-luvun lähiörakentamisen parhaimpiin esimerkkeihin. Rakennuksen kattomaailma porrastuu kohti Saukonpaaden puistoa kaavan hengen mukaisesti.

Julkisivujen käsittely on hyvin hallittua ja ammattitaitoista, ja kujille ja pihalle avautuvat isot ikkunat tekevät rakennuksesta elävän ja mielenkiintoisen. Osaltaan voimakas horisontaalisuuntaus ja isot ikkunat saavat massan vaikuttamaan kaupunkirakenteessa jopa kokoansa pienemmältä.

Silakan suomujen diagonaalinen suunta ja muun pinnan korostunut horisontaali suuntaus ovat keskenään hierarkkisesti hieman ristiriitaisia, ja tuntuvat vielä kuuluvan kahteen eri rakennukseen. Parvekkeiden käsijohteet ovat julkisivussa melko hallitsevia ja korostavat entisestään kerrosten horisontaalia suuntaa suhteessa rakennuksen metallisiin ”suomuihin”.

Step by Step

Arkkitehtuuritoimisto B & M

StepbyStep.jpg

Ehdotus on arkkitehtuuriltaan komea ja sen hienosti nyansoitu yksiaineisuus on tehnyt ratkaisusta myös mielenkiintoisen maamerkin alueelle Saukonpaaden puiston päätteenä. Asuntojen päätyterassit puiston suuntaan ovat isoja ja ne jatkavat visuaalisesti puistoa aina rakennusmassan osaksi. Tätä korostaa vielä koko rakennusmassan katkaisu kahteen osaan, joiden välistä on näkymä ja kulku pihalle. Portaat myös levenevät onnistuneesti pihalle, kertoen asteittaisesta muutoksesta julkisesta katutilasta puolijulkiselle pihalle.

Yksiaineisuus on ratkaistu ehdotuksessa hienosti. Kerrostuvien massojen lasiset päätteet ja vihreys luovat hienovaraisen kontrastin rakennusmassan yksiaineisuudelle. Puuverhous parvekkeiden taustaseinillä hahmottuu värimaailmansa kautta yksiaineisuutena kaukomaisemassa, mutta on lempeä ja lämmin ratkaisu asuntojen omissa ulkotiloissa. Terassoinnista johtuva korkeampi kerroskorkeus muissa asunnoissa luo niihin myös ilmavuutta. Ulokeparvekeratkaisu on myös onnistunut.

Päivitetty: 24.5.2021