c

Asiakaskokemus ulottuu suunnittelupöydältä valmiiseen kotiin

Onnistunut asiakaskokemus aina ennakkomarkkinoinnista asumisvaiheeseen asti saavutetaan Skanskassa tiimityöllä. Kehitämme yhdessä asuntojen laatua niin suunnittelupöydällä kuin työmaalla asiakkaidemme tarpeita vastaavaksi.

As. Oy Vantaan Silkinrannan muuttovaiheen NPS eli asiakastyytyväisyyden mittauksessa saavutettu suositteluindeksi Net Promoter Score oli 89,7 eli erinomaisella tasolla. Asiakkaamme kommentoi uutta asuntoaan seuraavasti: ”Kiitos kauniista kodista. Olin aiemminkin vakuuttunut Skanskan laadusta ja olen tyytyväinen voidessani todeta, että odotukseni palkittiin.”

Skanska Kotien asunnot tehdään asiakkaillemme, joten niiden tulee vastata sitä, mitä he asumiselta nyt ja tulevaisuudessa haluavat ja mihin he haluavat sijoittaa. Kun asiakas ostaa uuden asunnon Skanskalta, hän kohtaa monta osaajaa, joiden yhteistyönä uusi koti valmistuu. Asiakassuhdetta ylläpidetään kohteen ennakkomarkkinoinnista pitkälle asumisen ajalle asti. Jokaisella asiakkuuteen osallisella onkin oma suuri merkityksensä asiakaskokemukselle.

Palvelemme aina havainnekuvasta asumisvaiheeseen asti

Asiakkuudesta vastaavat henkilöt tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta asiakaskokemus säilyy erinomaisena asiakkuuden alusta loppuun. Myyntivaiheessa asiakkuudesta vastaavat asuntomyyjät, kaupanteon jälkeen jokaiselle asiakkaalle erikseen nimetyt asiakasvastaavat, ja muuton jälkeen kapula vaihtuu vuosikorjauksista vastaavalle työnjohdolle. Myös kohteen rakentamisen aikana työmaan työnjohto on näkyvässä ja erityisen tärkeässä roolissa asiakassuhteessa.

Asiakastyytyväisyytemme on erittäin hyvä

Palvelunlaatu on Skanskalla erittäin hyvällä tasolla. Asiakastyytyväisyyttä mittaavan EPSI Ratingin puolueettoman tutkimuksen mukaan Skanska Kotien asiakastyytyväisyys ylitti vuonna 2020 toimialan keskiarvon.

”Olemme saaneet kiitosta henkilökohtaisesta ja osaavasta palvelusta. Otimme myös viime vuonna digiloikan asiakaspalvelussamme: asiakkaamme voivat nyt varata ja ostaa asunnon täysin digitaalisesti. Kaupanteon jälkeen rakentamis- ja asumisvaiheessa asiakkailla on käytössä Oma Skanska -portaali, josta kaikki tarvittava tieto löytyy digitaalisessa muodossa”, kertoo asiakaskokemuspäällikkö Maria Snäkin Skanska Kodeilta.

Laadukkaat ja ympäristövastuulliset asunnot kiinnostavat

Muuttoon, kotiutumiseen ja uuteen asumisympäristöön on ladattu paljon odotuksia, joten tehtävämme on kehittää asuntojen laatua niin suunnittelupöydällä kuin työmaalla jatkuvasti paremmaksi ja asiakkaidemme tarpeita vastaavaksi.

Skanskan uudisasuntojen ostajat arvostavat muun muassa asuntojen varustetasoa, pohjaratkaisun toimivuutta sekä materiaalivalintoja. Näiden lisäksi asunnon energiatehokkuus sekä se, että asumis- ja rakennusprosessissa on otettu ympäristöasiat huomioon, ovat asiakkaillemme tärkeitä kriteereitä. Skanskaa pidetäänkin ympäristötietoisimpana rakennusyhtiönä.

Vastaamme asiakkaidemme toiveisiin tarjoamalla ensimmäisten rakennusyhtiöiden joukossa asuntoja, jotka noudattavat RTS-ympäristöluokituksen vaatimuksia. Näin Skanska Kotien asiakas voi luottaa siihen, että oman kodin suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu rakennuksen energiatehokkuus, hiilijalanjälki, sisäilman laatu, materiaalien turvallisuus, elinkaarikustannukset ja monet muut ympäristöön ja asumisviihtyvyyteen vaikuttavat tekijät.

Luomme onnistuneen asiakaskokemuksen yhdessä

Onnistunut asiakaskokemus saavutetaan silloin, kun Skanskalla pystytään eri vaiheissa vastaamaan asiakkaan odotuksiin tai parhaimmillaan ylittämään ne. Skanskalaisia yhdistääkin halu oppia uutta sekä kehittyä ammatissaan ja omassa työssään. Tutustu skanskalaisiin tai katso millaisissa tehtävissä voisit olla mukanamme rakentamassa parempaa yhteiskuntaa.

Päivitetty: 26.8.2020