c

Taanilan ja Jokirannan koulut, Ylivieska

  • Jokirannan koulun havainnekuva.
  • Jokirannan koulun havainnekuva sisäpuolelta.
  • Taanilan koulun havainnekuva.

Taanilan uuden yhtenäiskoulun ja Jokirannan koulun elinkaarihanke on suurin investointi koko Ylivieskan kaupungin historiassa. Jokirantaan rakennettava uusi yläkoulu korvaa vanhan koulurakennuksen, ja Taanilan koulu on täysin uusi. Koulut valmistuvat ja otetaan käyttöön syyslukukaudeksi 2021.

Terveelliset ja turvalliset koulut ovat Ylivieskalle elinvoimatekijä. Uusien koulujen avulla Ylivieska haluaa näyttää panostuksensa lapsiin ja nuoriin sekä houkutella osaavia opettajia palvelukseensa.

Taanilan uuteen yhtenäiskouluun tulee tilat noin 400 oppilaalle sekä liikuntapaikkoja sisälle ja ulos kaikkien kuntalaisten käyttöön. Vanhan sisäilmaongelmaisen Jokirannan koulun korvaavaan uudisrakennukseen tulee noin 500 oppilasta.

Elinkaarihankkeessa 20 vuoden palvelusopimus

Ylivieskan uudet koulut toteutetaan elinkaarihankkeena. Elinkaarimalli tarkoittaa sitä, että hankkeen toteuttajat Skanska ja Caverion ovat vastuussa niin kiinteistön suunnittelusta ja rakentamisesta kuin kunnossapidostakin koko 20 vuoden palvelujakson ajan.   

Toteuttajat vastaavat elinkaarihankkeissa siitä, että kiinteistössä kaikki toimii, kuten on suunniteltu ja sovittu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kunnan investointikustannukset pysyvät suunnitellulla tasolla ja palvelukustannukset budjetin mukaisina. Skanska ja Caverion vastaavat myös kiinteistöjen pitkän tähtäimen (PTS) kunnossapitosuunnitelmien toteuttamisesta. Toteuttajat vastaavat siitä, että tilat ovat käytettävissä, olosuhteet sovitunlaisina ja kiinteistön energiankulutus halutulla tasolla.

Elinkaarimallissa kiinteistön ylläpidosta vastaavalla organisaatiolla on käytössään suunnittelu- ja toteutusorganisaation tietotaito. Kun elinkaarihankkeen suunnittelupöydällä tehdään päätöksiä, niiden vaikutukset rakentamiseen, talotekniikkaan sekä kiinteistön ylläpitoon pohditaan tarkkaan. Jotta tuloksena olisi toimiva kokonaisuus, mietitään päätösten vaikutus myös kiinteistön käytettävyyteen, hiilijalanjälkeen ja energiankäyttöön.

Skanska vastaa rakennusteknisistä töistä suunnitteluineen sekä toimii hankkeiden pääurakoitsijana. Caverion vastaa rakentamisvaiheessa talotekniikan kokonaistoteutuksesta sekä ylläpitojakson aikana kiinteistön kunnossapidosta, hoidosta ja huollosta sekä palveluiden johtamisesta.

Energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota molemmissa hankkeissa. Tavoitteena on saavuttaa A-energialuokka ja kotimaisessa RTS-ympäristöluokituksessa neljän tähden taso. Energiatehokkailla ratkaisuilla ja suunnitelmallisella ylläpidolla pyritään kiinteistöjen mahdollisimman alhaiseen hiilijalanjälkeen.

Tavoitteena joustavasti muuntuva oppimisympäristö

Koulujen suunnitelmaratkaisut noudattavat pedagogisesti uutta opetussuunnitelmaa ja niissä on otettu huomioon Ylivieskan opetustoimen erityistarpeet. Oppimisympäristöt ovat muunneltavia ja joustavia, joten niitä pystytään muuttamaan myös tulevien opetustarpeiden mukaan.

Kaikki tilat voidaan muuntaa helposti erilaisiin tarpeisiin. Muun muassa monipuolinen tilojen iltakäyttö on otettu huomioon.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading