c

Ahveniston sairaala, Hämeenlinna

  • Havainnekuva sairaalasta ulkopuolelta
  • Havainnekuva aulasta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin uusi keskussairaala ja palvelukeskus Ahveniston sairaala palvelee valmistuttuaan koko Kanta-Hämeen maakunnan terveydenhuollon tarpeita. Potilaslähtöisesti suunniteltu tulevaisuuden keskussairaala korvaa nykyisen, yli 40 vuotta vanhan Kanta-Hämeen keskussairaalan.

Tuttavallisesti Assi-nimellä kutsutun Ahveniston sairaalan tavoite on olla maailman inhimillisin sairaala. Hankkeen suunnittelu- ja kehitysvaihe toteutettiin yhteistyössä potilaiden, omaisten ja terveydenhoitoalan ammattilaisten kanssa. Suunnitteluvaiheessa hyödynnettiin muun muassa kolmiulotteisen CAVE-tilan luomia virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia. Helmikuussa 2021 hankkeella siirryttiin toteutusvaiheeseen.

Käyttäjälähtöisyys tulee näkymään muun muassa yhden käynnin mahdollisuutena, nopeampana kotiutumisena, talon sisäisinä lyhyinä etäisyyksinä ja palveluiden sijaintien helppona hahmottamisena. Hoitohenkilökunnan moniammatillista osaamista päästään hyödyntämään osaamiskeskuksissa, joissa voidaan perehtyä potilaaseen kokonaisuutena. Omaisten viihtyvyyttä lisätään oleskelutiloilla ja mahdollisuudella yöpyä sairaalassa.

Nykypäivän hoitotarpeisiin vastaavat palvelut saman katon alta

Ahveniston sairaala suunniteltiin ja toteutetaan allianssimallilla, jonka muodostavat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Skanska Talonrakennus Oy, Sweco Talotekniikka Oy ja arkkitehtityöyhteenliittymä Team Integrated. Allianssimallissa hankkeen keskeiset osapuolet vastaavat suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä. Työskentelyn periaatteena on avoimuus ja yhtenäinen päätöksenteko. Oppia yhteistoiminnalliseen työskentelyyn on haettu muun muassa Skanskan allianssihankkeista Norjasta.

Ahveniston sairaalarakennukseen tulee sijoittumaan myös muita palveluntarjoajia, kuten Fimlabin laboratorio, tekonivelsairaala Coxa, Tays Sydänsairaala, potilasosastot Vanajaveden sairaalasta, terveysasema, hammashuoltoyksikkö, tilat akuutille kotihoidolle sekä sivupaloasema. Sairaalarakennukseen viereen rakennetaan erilliset rakennukset kaupalle ja ravintolalle. Sairaalan ja sen viereisten palvelujen yhteyteen tulee noin 1 020 parkkipaikkaa, joista osa toteutetaan maantasopaikkoina ja osa sijoitetaan pysäköintilaitokseen. Suunnittelussa huomioidaan eri potilasryhmien pysäköintitarpeet ja vanhan sairaala-alueen pysäköintipaikkojen osittainen hyödyntäminen. Nämä rakennukset eivät kuulu allianssin toimeksiantoon.

Ympäristö- ja energiatehokkuus on huomioitu Ahveniston sairaalan suunnittelussa monesta näkökulmasta. Rakennuksen käyttö-, huolto-, energia- ja elinkaarikustannukset ovat edulliset, ja monikäyttöiset tilat joustavat rakennuksen elinkaaren aikana.

Skanska toimii Ahveniston sairaalahankkeen pääurakoitsijana. Parhaillaan on käynnissä toteutusvaihe. Rakentaminen alkoi elokuussa 2021.

Vankka kokemus allianssihankkeista

Skanskalla on vankka kokemus terveydenhoitoalan projekteista niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Suomessa Skanska toimii urakoitsijana Kainuun uudessa sairaalassa Kajaanissa ja on toteuttanut muiden muassa KYS Kaarisairaalan Kuopiossa, PKSS psykiatriatalon Joensuussa, Pohjola Sairaalat Tampereella ja Turussa sekä Docrates Klinikan Helsingissä.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading