c

Kymenlaakson keskussairaala

  • Kymenlaakson keskussairaala
  • Kymenlaakson keskussairaala ilmasta käsin.

Skanska toteutti Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus- ja laajennus- ja uudisrakennusurakan toisen vaiheen. Laajennus tuli toiminnassa olevan sairaalarakennuksen yhteyteen. Keskussairaalan uudistuminen tuo merkittäviä parannuksia niin henkilöstölle kuin asiakkaillekin.

Huomattavimpia muutoksia ovat päivystykseen tulevat viihtyisät erilliset odotustilat lapsille ja aikuisille sekä kuvantamistutkimusten ja laboratorionäytteiden otto päivystysalueella. Lisäksi päivystykseen rakennetaan yhden hengen tarkkailupaikat, joissa potilaan yksityisyys pystytään huomioimaan nykyistä paremmin. Leikkausosastolla uudet tilat mahdollistavat uusien teknisten ratkaisujen ja yhtenäisten toimintatapojen käyttöönoton ja näin kyvyn vastata palvelutarpeisiin aikaisempaa paremmin.

Intensiivihoidon alueelle on tulossa yhdeksän tehohoitopaikkaa ja 18 valvontatason potilaspaikkaa. Lisäksi päivystysalueelle tulee 24 tarkkailupaikkaa päivystyksen hoito- ja toimenpidetilojen lisäksi.

Sairaalan laajennusosaan kuuluu yhteensä viisi kerrosta, joista yksi on kokonaan ja toinen osittain maan alla. Laajennusosa toteutetaan toimivan sairaalan yhteyteen.

Uudisosaan tulee muun muassa synnytysyksikkö, äitiyspoliklinikka, 12 leikkaussalia ja 2 angiosalia eli erilaisille verisuonitoimenpiteille tarkoitettua leikkaussalitasoista tilaa, jotka toteutetaan erillisenä sivu-urakkana. Ne toimitetaan pitkälle esivalmisteltuina ja asennetaan paikalleen sairaalarakennuksen runkoon.

Vankka kokemus terveydenhoitoalan projekteista

Skanskalla on pitkä ja monipuolinen kokemus terveydenhoitoalan projekteista niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Suomessa Skanska on urakoitsijana muun muassa Kantasairaalassa Hämeenlinnassa, KYS Kaarisairaalassa Kuopiossa, Kainuun uudessa sairaalassa Kajaanissa, PKSS psykiatriatalossa Joensuussa, Pohjola Sairaalassa Tampereella ja Turussa sekä Docrates Klinikalla Helsingissä.

Skanska toimii Kymenlaakson keskussairaalan hankkeessa pääurakoitsijana toteuttaen rakennushankkeen toisen vaiheen suurimman urakan. Hanke sisältää 17 sivu-urakkaa.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading