c

Kymenlaakson keskussairaala, Kotka

  • Kymenlaakson keskussairaala
  • Kymenlaakson keskussairaala ilmasta käsin.

Skanska toteutti Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus- ja laajennus- ja uudisrakennusurakan toisen vaiheen. Laajennus tuli toiminnassa olevan sairaalarakennuksen yhteyteen. Keskussairaalan uudistuminen tuo merkittäviä parannuksia niin henkilöstölle kuin asiakkaillekin.

Huomattavimpia muutoksia olivat päivystykseen tulleet viihtyisät erilliset odotustilat lapsille ja aikuisille sekä kuvantamistutkimusten ja laboratorionäytteiden otto päivystysalueella. Lisäksi päivystykseen rakennettiin yhden hengen tarkkailupaikat, joissa potilaan yksityisyys pystytään huomioimaan entistä paremmin. Leikkausosastolla uudet tilat mahdollistavat uusien teknisten ratkaisujen ja yhtenäisten toimintatapojen käyttöönoton ja näin kyvyn vastata palvelutarpeisiin aikaisempaa paremmin.

Intensiivihoidon alueelle on yhdeksän tehohoitopaikkaa ja 18 valvontatason potilaspaikkaa. Lisäksi päivystysalueelle on 24 tarkkailupaikkaa päivystyksen hoito- ja toimenpidetilojen lisäksi.

Sairaalan laajennusosaan kuuluu yhteensä viisi kerrosta, joista yksi on kokonaan ja toinen osittain maan alla. Laajennusosa toteutettiin toimivan sairaalan yhteyteen.

Uudisosassa on muun muassa synnytysyksikkö, äitiyspoliklinikka, 12 leikkaussalia ja 2 angiosalia eli erilaisille verisuonitoimenpiteille tarkoitettua leikkaussalitasoista tilaa, jotka toteutettiin erillisenä sivu-urakkana. Ne toimitettiin pitkälle esivalmisteltuina ja asennettiin paikalleen sairaalarakennuksen runkoon.

Vankka kokemus terveydenhoitoalan projekteista

Skanskalla on pitkä ja monipuolinen kokemus terveydenhoitoalan projekteista niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Suomessa Skanska on ollut urakoitsijana muun muassa Kantasairaalassa Hämeenlinnassa, KYS Kaarisairaalassa Kuopiossa, Kainuun uudessa sairaalassa Kajaanissa, PKSS psykiatriatalossa Joensuussa, Pohjola Sairaalassa Tampereella ja Turussa sekä Docrates Klinikalla Helsingissä.

Skanska toimi Kymenlaakson keskussairaalan hankkeessa pääurakoitsijana toteuttaen rakennushankkeen toisen vaiheen suurimman urakan. Hanke sisälsi 17 sivu-urakkaa.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading