c

Kankaan asuinalue, Jyväskylä

  • As. Oy Jyväskylän Tampuri ja Raina
  • As. Oy Jyväskylän Paperitehtaankatu 12
  • HUMAK Luova Kampus
  • Pysäköintitalo P-Pergamentti

Jyväskylän Kankaan alueesta rakennetaan vuoteen 2040 mennessä monipuolinen asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja virkistyksen keskus, joka tarjoaa työpaikan 2 100 ihmiselle ja kodin jopa 5 000 asukkaalle. 

Kankaan identiteetissä taide ja kulttuuri ovat tärkeitä elementtejä monissa eri muodoissaan. Kankaalla on käytössä prosenttikulttuurimalli, eli noin yksi prosentti alueen tontinmyyntituloista sekä erityyppisen rakentamisen kustannuksista ohjataan Kankaan kulttuurin edistämiseen.

Alueen kehittäminen käynnistyi Kankaan vanhan tehtaan siipiosan saneerausurakasta. Uudistuksessa tehtaan siipiosa kunnostettiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) käyttöön.

Asuntorakentaminen käynnistyi loppuvuodesta 2015, ja ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan uusiin koteihinsa vuoden 2017 alussa.

Alueelle valmistui 2017 myös pysäköintitalo P-Pergamentti, joka palvelee Kankaan alueen asukkaita sekä alueella työskenteleviä ja opiskelevia. Pysäköintitalossa on viisi maanpäällistä ja kaksi maanalaista kerrosta ja yhteensä 633 pysäköintipaikkaa. Urakan suoritti Skanskan ja YIT:n muodostama työyhteenliittymä TYL P-Kangas. 

One Planet Living -testialue 

Kankaan aluekehityshankkeessa ainutlaatuista ja laadukasta ympäristöä luovat kunnianhimoinen suunnittelu, älykäs kaupunkirakenne ja uusin yhdyskuntatekniikka. Rakennuksista tehdään ympäristötehokkaita ja alueella tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää aurinkoenergiaa. Myös jätehuolto hoidetaan keskitetysti.

Suunnittelussa on sovellettu brittiläistä One Planet Living -konseptia, mikä tarkoittaa kymmenen ekologisuuteen ja hyvinvointiin tähtäävän periaatteen noudattamista niin kaavoituksessa, rakentamisessa kuin alueen palvelujen suunnittelussakin. Periaatteisiin kuuluu muun muassa hiilidioksidipäästöjen ja jätteen määrän vähentäminen, lähiruoan ja paikallisten raaka-aineiden suosiminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. 

One Planet Living -konseptin ideana on mahdollistaa yhden maapallon kantokykyyn pohjautuva elämäntapa ja tehdä resurssiviisas elämä mukavaksi, edulliseksi ja helpoksi.

Aluekehityksestä asunto- ja toimitilarakentamiseen 

Skanskan ja Jyväskylän kaupungin kehittämisyhteistyö alkoi syyskuussa 2013. Yhteistyön myötä kaupunki sai toteuttajan näkökulman mukaan jo kaavoitukseen, suunnitteluun ja alueen muuhun kehitystyöhön. 

Loppuvuodesta 2014 Jyväskylän kaupunki, Skanska, YIT ja Jyväs-Parkki allekirjoittivat toteutumissopimuksen, jonka myötä Skanskasta ja YIT:stä tuli alueen rakentajia. Tähän sopimukseen perustuen Kankaan alueelle perustettiin kehitysyhtiö vuonna 2015. Kehitysyhtiö osti Vanhan paperitehtaan kaupungilta ja otti siitä kehittämisvastuun. Sopimuksen myötä Skanskasta ja YIT:stä tuli kaupungin pitkäaikaisia kumppaneita ja ne toteuttavat 70 prosenttia Kankaan asuntorakentamisesta ja neljänneksen työpaikkarakentamisesta. Hanke sisältää toimitilarakentamista sekä vanhaan paperitehtaaseen että uudistuotantona.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading