c

Kauppakeskus Puuvilla on vuoden 2013 paalutustyömaa

Lehdistötiedotteet 5.12.2013 9.55 CET

Skanskan urakoima Kauppakeskus Puuvilla on valittu vuoden 2013 paalutustyömaaksi. Valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, joka koostuu betonipaaluteollisuuden edustajista. Valinnan perusteina olivat erityisesti paalutustöiden erinomainen organisointi ja johtaminen sekä sujuva yhteistyö eri osapuolten välillä.

Puuvillan työmaa paalutusvaiheessa. Kuva: Jussi Partanen.

Tuomaristo perusteli valintaa myös sillä, että paalutustöiden työturvallisuus on mietitty tarkkaan ennakolta, eikä tapaturmia sattunut.  Lisäksi tuomaristo huomioi, että työmaan laajuuden ja tiukan aikataulun vuoksi toimintojen sovittaminen kitkattomasti yhteen oli haasteellista. Yhteistyö ja tiedonkulku paalutoimittajien ja työmaan välillä oli tästä huolimatta kuitenkin toimivaa.

Kauppakeskus Puuvillan paalutustyöt kestivät pääosiltaan vuoden 2013 tammikuusta toukokuuhun. Hankkeessa paalutettiin teräsbetonipaaluja yhteensä 100 km, noin 3 000 pisteeseen. Hankkeen paalutusurakoitsija oli Kantolan Paalutus Oy, ja betonipaalutoimittajia olivat HTM – Yhtiöt Oy, Lujabetoni Oy sekä Rudus Betonituote Oy.

Porissa sijaitsevan Kauppakeskus Puuvillan rakennustyöt ovat käynnissä, ja ne kestävät vuoden 2014 loppuun. Hankkeen laajuus on noin 100 000 bruttoneliömetriä, ja se on yksi tämän hetken suurimmista talonrakennushankkeista Suomessa.

Porin Puuvillan keskustakorttelin historia ulottuu vuoteen 1898 ja kauppakeskus Puuvillan rakennushanke käsittää teollisuuskiinteistö Värjäämön muuttamisen liike- ja toimistotiloiksi, laajennusosien Kutomon ja Lusikkalinnan rakentamisen sekä kahden rakennuksen purkamisen. Lisäksi kauppakeskuksen yhteyteen tulee noin 2 000 autopaikkaa. Renor Oy:n kehittämän hankkeen nykyisinä omistajina ja sijoittajina toimivat Renor Oy ja Ilmarinen.