c

Ympäristöluokitus kaikkiin Skanska Kotien uusiin asuntokohteisiin

Yhä useampi uuden asunnon ostaja haluaa vaikuttaa valinnoillaan päästöjen vähentämiseen ja muihin asumiseen liittyviin ympäristöasioihin.

Päätöksentekoa helpottaa RTS-ympä­ristöluokitus, jonka saaneet kohteet täyt­tävät viranomaistasoa tiukemmat kriteerit muun muassa energiatehokkuudessa, kos­teuden hallinnassa ja sisäilman laadussa.

”Luokitus kertoo, että talo on suunni­teltu ja rakennettu myös tulevaisuutta aja­tellen. Rakentamisen ratkaisut ja moder­ni tekniikka antavat mahdollisuuden pie­nentää ympäristön kuormitusta myös asu­misen aikana”, Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma sanoo.

Skanska otti RTS-ympäristöluokituk­sen käyttöön omistusasuntorakentami­sessa ensimmäisenä Suomessa. Tällai­sia kohteita on nyt myynnissä Helsin­gin Verkkosaaressa ja Ruskeasuolla sekä Tampereen Härmälänrannassa ja Ranta-Tampellassa.

”Tavoittelemme jatkossa luokitusta kaikkiin Skanska Kotien uusiin asuntokohteisiin”, Kuos­ma toteaa.

Luokitus tukee jatkuvaa parantamista

RTS-ympäristöluokituksesta vastaa Ra­kennustietosäätiö RTS sr, joka rakennus­alan puolueettomana toimijana tekee pal­jon tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Luokituspäällikkö Laura Sariola ker­too, että yhteistyössä rakennusalan toimi­joiden kanssa jatkuvasti kehitettävä luo­kitus sitoo yhteen suomalaisia hyviä käy­täntöjä ja luokituksia.

”Kyse on ohjausvälineestä, joka tukee jatkuvaa parantamista”, Sariola toteaa.

Marja Kuosma huomauttaa, että ympä­ristöluokitus myönnetään ainoastaan kohteil­le, joissa asiat on tehty kriteerien mukaisesti. Tämän varmentaa riippumaton auditoija.

Uudiskohde on varma ja huoleton valinta

”Uudiskohde on muutenkin huoleton valinta asunnon ostajalle. Asukkaan ei tarvitse miettiä esimerkiksi tulossa olevia isoja ja yllättäviä remontteja. Asumisku­lut pysyvät näin tasaisina ja ennustettavi­na”, Kuosma sanoo.

Uudiskohteen suunnittelussa lähtökoh­tana ovat tämän päivän asumisen tarpeet. Se tarkoittaa muun muassa toimivia tiloja. Uudessa asunnossa pääsee myös nauttimaan modernista talotekniikasta, nopeista nettiyhteyksistä ja hyvästä ää­nierityksestä. Usein löytyy myös lasitettu parveke, mikä tuo ylimääräistä tilaa.

”Esteettömyyteen on kiinnitetty pal­jon huomiota. Se mahdollistaa omassa asunnossa asumisen silloinkin, jos liikku­miseen tarvitsee apuvälineitä.”

Päivitetty: 25.11.2020